Kennisbank

06 februari 2024

Familie- & Erfrecht Intellectueel Eigendomsrecht

Twee zussen, één literaire nalatenschap: hoe zit het met de auteursrechten?

Uitspraak Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 9 januari 2024 Recent boog het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch zich over de vraag aan wie de auteursrechten toekomen na overlijden van een dichter. De dichter had 14 dichtbundels gepubliceerd en zijn werk was opgenomen in meer dan 50 bloemlezingen. Hij had geen testament opgemaakt. Na zijn overlijden rees de vraag: aan wie komen de auteursrechten op zijn literaire nalatenschap toe? Ondanks de geringe becijferde waarde van EUR 99,- zijn de auteursrechten voor beide zussen, de kinderen en erfgenamen van de dichter, van onschatbare emotionele waarde en zij kwamen er onderling niet uit. Eerder deelde de rechtbank de auteursrechten…

Lees meer >

13 september 2023

Familie- & Erfrecht Intellectueel Eigendomsrecht

Leven na de dood

Freek de Jonge zong er al over: “er is leven na de dood”. Dat geldt zeker voor IE-rechten. Marjolein Hees en Ranee van der Straaten schreven hier een mooi artikel over in de recente editie van het Vakblad Estate Planning (nr. 82).  

Lees meer >

07 maart 2023

Familie- & Erfrecht Intellectueel Eigendomsrecht

André Hazes: wat gebeurt er met zijn IE-rechten?

De nalatenschap van André Hazes houdt de gemoederen bezig. Tussen de echtgenote, Rachel, en één van de erfgenamen, Roxeanne, zijn en worden er meerdere gerechtelijke procedures gevoerd. Onlangs was dat een kort geding voor de Rechtbank Midden-Nederland.  Daarin ging het onder meer over de vraag aan wie de IE-rechten van André Hazes, en de opbrengsten daaruit, toekomen. De kortgedingrechter heeft daar zijn vingers niet aan willen branden en verwijst partijen naar de bodemrechter. Die beslissing valt goed te begrijpen om meerdere redenen. Het door de rechter aangenomen gebrek aan spoedeisend belang is er daar één van. De andere reden heeft…

Lees meer >

12 oktober 2022

Familie- & Erfrecht Intellectueel Eigendomsrecht

Intellectuele eigendomsrechten in het erfrecht

De hedendaagse technologie stelt iedere burger in staat tot het maken van creaties. Waar dat voorheen nog was voorbehouden aan de klassieke artistieke geesten van deze wereld, zoals de schrijver of schilder, fotograferen, bloggen, vloggen, en podcasten wij er met elkaar massaal op los. Welke rechten vloeien voort uit deze creatieve content? Zijn dit rechten die na overlijden vererven? Zo ja, aan wie komen deze rechten dan toe? Ranee van der Straaten en Marjolein Hees hebben de krachten gebundeld en schreven hiervoor een artikel in TE. Klik hier voor de volledige publicatie. 

Lees meer >

14 augustus 2020

Intellectueel Eigendomsrecht

Hema maakt toch wel inbreuk op het krokodil-logo van Lacoste

Deze week wees het Hof Den Haag een spraakmakende uitspraak in de kort geding procedure tussen Lacoste en Hema. Het gaat om het volgende blauwe hemdje en grijze setje van Hema: Lacoste vorderde een verbod op de verhandeling daarvan op grond van haar volgende beeldmerken: In 2018 oordeelde de rechtbank dat de kinderkleding met krokodillen van Hema géén inbreuk maakt op het bekende krokodil-logo van Lacoste. Maar in hoger beroep heeft Lacoste meer succes. Volgens het hof maakt Hema toch inbreuk op het krokodil-logo van Lacoste. Hoe komt het hof tot dat oordeel? Merkinbreuk aldus Lacoste Volgens Lacoste gebruikt Hema…

Lees meer >

03 augustus 2020

Intellectueel Eigendomsrecht

Gegarandeerd vertrek kan niet gegarandeerd worden – over misleidende reclame tijdens corona

Eerder schreven wij een blog over verantwoord adverteren in tijden van corona. Juist in deze tijd is het belangrijk dat reclame-uitingen zorgvuldig worden geformuleerd. Reclame mag immers niet misleidend zijn. In de praktijk ging dit de afgelopen tijd wel eens mis. Recentelijk heeft de Reclame Code Commissie (‘RCC’) reclame van OAD reizen als misleidend bestempeld. OAD’s ‘GEGARANDEERD VERTREK’ Op de website van reisaanbieder OAD werden reizen aangeboden met de vermelding “GEGARANDEERD VERTREK”. Klager stelt dat dit niet kan, omdat het in werkelijkheid hoogst onzeker is of de reizen kunnen doorgaan. Volgens OAD werd de vermelding gedaan bij reizen die aan…

Lees meer >

02 juli 2020

Intellectueel Eigendomsrecht

De fotograaf en de onrechtmatige publicatie

Bekijk video >

26 juni 2020

Intellectueel Eigendomsrecht Retail & Franchise

Fossil treedt met succes op tegen handel in namaak Michael Kors horloges

Als exclusief licentienemer vervaardigt en verkoopt Fossil horloges voorzien van de Michael Kors merken. Fossil is ook gemachtigd om handhavend op te treden tegen inbreuken op die merken. In deze zaak had de Douane verschillende Michael Kors horloges in beslag genomen op verdenking van namaak. Na onderzoek berichtte Fossil de Douane dat de horloges inderdaad namaakproducten betroffen en vernietigd mochten worden. Maar International Time Group (“ITG”), de groothandel voor wie de horloges bestemd waren, ontkende dat de horloges namaak zijn. De rechtbank oordeelde dat er voldoende redenen zijn om aan te nemen dat de horloges inderdaad namaak betreffen. Fossil had…

Lees meer >

25 juni 2020

Intellectueel Eigendomsrecht Retail & Franchise

Merkinbreuk door illegale parallelhandel van Armani horloges

In deze zaak nam de Douane 320 Armani horloges in beslag, die afkomstig waren uit China en op weg waren naar International Time Group B.V. (“ITG”), een Nederlandse groothandel in uurwerken en sieraden. Armani stelde dat de Armani horloges zonder haar toestemming door ITG in de EER zijn ingevoerd, dan wel namaakproducten betroffen. ITG bracht daartegen in dat de producten originele Armani horloges betreffen. En dat Armani op onrechtmatige wijze gegevens van de Douane had ontvangen, omdat er geen sprake is van namaakproducten. De rechtbank laat het verweer dat de Armani horloges origineel zijn onbesproken. ITG heeft namelijk niet gemotiveerd…

Lees meer >

24 juni 2020

Intellectueel Eigendomsrecht Automotive

Audi moet executiemaatregelen na ex parte bevel staken

Eerder constateerde Audi dat een handelaar in auto-onderdelen namaak Audi grillen verkocht. Audi verzocht de voorzieningenrechter om een onmiddellijke voorziening bij voorraad zonder oproeping van de wederpartij, om verdere inbreuken op haar merkrechten te voorkomen. Met succes: de voorzieningenrechter gaf daarop een ex-parte bevel. De wederpartij werd zonder te zijn gehoord voorlopig bevolen om de inbreuk op de merken van Audi te staken, en geen inbreukmakende Audi producten meer te verhandelen, onder verbeurte van een dwangsom van EUR 10.000 per dag tot een maximum van EUR 750.000. Audi stelt dat de handelaar na betekening van het ex-parte bevel door de…

Lees meer >

23 juni 2020

Intellectueel Eigendomsrecht Retail & Franchise

Coty treedt met succes op tegen inbreukmakende verpakkingsdozen

Coty is internationaal actief in de markt van parfumproducten, cosmetica en huidverzorging. Coty produceert en verhandelt parfumproducten onder verschillende merken zoals JIL SANDER en DAVIDOFF, waarvoor zij licenties heeft. Coty is ook gerechtigd om handhavend op te treden tegen merkinbreuk. En dat doet zij als ze ziet dat Easycosmetic verpakkingsdozen gebruikt met daarop diverse merken waarop Coty een licentie heeft. Easycosmetic verkoopt via haar website parfum- en cosmeticaproducten van ruim 250 verschillende merken. Ze maakt geen deel uit van het selectieve distributiestelsel van Coty. De producten zijn met toestemming van Coty op de markt gebracht. Coty stelt dat zij toch een gegronde…

Lees meer >

21 april 2020

Intellectueel Eigendomsrecht

Verantwoord adverteren in tijden van Corona

De Stichting Reclame Code (SRC) ontving verschillende klachten over reclames die de suggestie wekken dat bepaalde producten helpen tegen het Coronavirus. Zulke advertenties schaden het vertrouwen in reclame, ondermijnen eerlijke concurrentie en kunnen zelfs de volksgezondheid in gevaar brengen. Juist in deze tijd van de Coronacrisis is het belangrijk dat reclame geen misbruik maakt van angstgevoelens. De SRC roept daarom op tot extra aandacht voor verantwoorde reclame. Aandachtspunten voor adverteerders De SRC heeft de volgende aandachtspunten voor adverteerders op een rij gezet: Respecteer de bestaande reclameregels. Zo mag reclame niet misleidend zijn. Ook mag het niet zonder te rechtvaardigen redenen…

Lees meer >

19 maart 2020

Intellectueel Eigendomsrecht

Wat betekent het Coronavirus voor uw IE procedures bij het BOIP en EUIPO?

Let op: vanwege het Coronavirus gelden andere deadlines in procedures over Benelux en EU merken en modellen voor het BOIP en EUIPO. Benelux Bureau inzake de Intellectuele Eigendom Niet alleen de rechtbanken, maar ook het Benelux Bureau inzake de Intellectuele Eigendom (“BOIP”) treft maatregelen. Zo werken veel medewerkers – net zoals veel ondernemers en IE professionals – vanuit huis, en worden lopende termijnen uitgesteld. Wat houdt dit voor uw lopende IE zaken bij het BOIP in? Het BOIP bericht daarover het volgende: Vanaf heden tot en met het einde van de opgelegde maatschappelijke beperkingen in de Benelux-landen, zal BOIP geen…

Lees meer >

03 februari 2020

Intellectueel Eigendomsrecht

Outfittery moet inbreuk op beeldmerk Van Guard staken

Logo’s kunnen als merk worden geregistreerd. Zulke merkrechten worden ook wel beeldmerken genoemd. Met een beeldmerk kan de merkhouder optreden tegen het gebruik van een teken dat lijkt op zijn beeldmerk, indien door dat gebruik verwarring kan ontstaan. Zo oordeelde rechtbank Amsterdam onlangs in een kort geding dat het logo van de Duitse fashiononderneming Outfittery inbreuk maakt op het Van Guard beeldmerk van Commander. Outfittery dient het gebruik van haar logo te staken. Wat was er aan de hand? Commander heeft een beeldmerk in de vorm van een gevleugelde leeuw, dat is geregistreerd voor onder meer kleding, parfums en lederwaren…

Lees meer >

22 januari 2020

Intellectueel Eigendomsrecht

Nikkie beschermt met succes haar kledingontwerpen met zigzag patronen

Kledingontwerpen kunnen auteursrechtelijk zijn beschermd. Zo oordeelde de Rechtbank Amsterdam recent dat er op de kledingontwerpen van Nikkie met zigzag patronen auteursrechten rusten. Het verhandelen van kleding met zigzagpatronen door Just Dai leverde daardoor auteursrechtinbreuk op. Wanneer is kleding auteursrechtelijk beschermd? Werken (waaronder ook kledingstukken) zijn auteursrechtelijk beschermd als zij een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Dat betekent dat de vorm van het werk niet ontleend mag zijn aan de vorm van een ander werk. Ook moet er sprake zijn van creatieve keuzes. Werken met een vorm die zo banaal of triviaal is,…

Lees meer >

11 november 2019

Intellectueel Eigendomsrecht

Treat yourself on the real deal!

Neptas, nepschoenen, nephorloge, nepcosmetica… Ach, wat maakt het uit? Jij hebt er maar een paar euro voor betaald en wie ziet het? Want het lijkt toch gewoon echt? Toch zijn er risico’s en gevaren. Ranee van der Straaten vertelt hierover in het magazine van Spahuys.

Lees meer >

25 oktober 2019

Intellectueel Eigendomsrecht

SyRI: Algoritme dat burgers aanmerkt als hoog frauderisico

Aangemerkt worden als hoog frauderisico terwijl u nooit een wet heeft overtreden, dat is mogelijk met SyRI. Het Systeem Risico Indicatie (SyRI) genereert met behulp van een onbekend algoritme frauderisicoprofielen van burgers. Dit doet SyRI op basis van aan elkaar gekoppelde databanken met persoonsgegevens. Gemeenten zetten het systeem in om onder meer fraude met overheidsgelden op te sporen (zoals uitkeringen, toeslagen en belastingen). Eindhoven, Capelle aan den IJssel, Haarlem en Rotterdam hebben SyRI reeds losgelaten op inwoners van haar armere wijken. Het systeem koppelt gegevens over werk, inkomen, huisvesting, detentie, inburgering, onderwijs, pensioen, reïntegratie, schulden, uitkering, vergunningen en verzekeringen met…

Lees meer >

11 september 2019

Intellectueel Eigendomsrecht Technologie & Innovatie

Discrimineert uw webshop? Enkele aandachtspunten uit de Geoblocking Verordening

Op 3 december 2018 is de Geoblocking Verordening in werking getreden. De Geoblocking Verordening is geïnitieerd door de Europese Commissie en is onderdeel van de strategie voor een digitale eengemaakte markt. Geoblocking betekent het beperken of blokkeren van toegang tot online-interfaces, zoals websites en apps, voor klanten uit een andere lidstaat. Om het volledige groeipotentieel van de interne markt te realiseren, heeft de Geoblocking Verordening als doel het bieden van duidelijkheid en rechtszekerheid bij grensoverschrijdende transacties. Het uitbannen van ongerechtvaardigde geoblocking en andere vormen van discriminatie van klanten op grond van nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging kan de groei…

Lees meer >

11 september 2019

Intellectueel Eigendomsrecht Technologie & Innovatie

Verleidelijk maar risicovol: merkgebruik in AdWords en metatags

De Nederlandse digitale economie behoort tot de drie krachtigste van Europa, aldus de Digital Economy and Society Index (“DESI”). Des te meer reden voor ondernemers om de digitale vindbaarheid te optimaliseren. Het is verleidelijk om daarvoor gebruik te maken van merken van concurrenten in AdWords en metatags. Echter, dergelijk gebruik brengt risico’s met zich mee. Een merkhouder heeft immers een uitsluitend recht om – kort gezegd – een derde te verbieden haar merk te gebruiken. Dit verbodsrecht is niet onbegrensd. De uitoefening van dit recht moet namelijk beperkt blijven tot gevallen waarin het merkgebruik door een derde de functies van…

Lees meer >

11 september 2019

Intellectueel Eigendomsrecht

Temperatuur loopt op tussen saunahandelaren: over merkgebruik in AdWords

Een merkhouder heeft een uitsluitend recht om – kort gezegd – een derde te verbieden haar merk te gebruiken. Dit verbodsrecht is niet onbegrensd. De uitoefening van dit recht moet namelijk beperkt blijven tot gevallen waarin het merkgebruik door een derde de functies van het merk aantast of kan aantasten. Onlangs is er op dit gebied een illustratieve uitspraak geweest over merkgebruik in Adwords tussen Relaxbaden B.V. en Carelife B.V. Wat was er aan de hand? Relaxbaden B.V. handelt in sauna’s. Daarbij maakt zij gebruik van de handelsnaam en het woordmerk Nobel Saunas. Ook Carelife B.V. handelt in sauna’s. Zij maakt…

Lees meer >

11 september 2019

Intellectueel Eigendomsrecht

Verfvereniging komt niet goed uit de verf: over merkgebruik in metatags

Een merkhouder heeft een uitsluitend recht om – kort gezegd – een derde te verbieden haar merk te gebruiken. Dit verbodsrecht is niet onbegrensd. De uitoefening van dit recht moet namelijk beperkt blijven tot gevallen waarin het merkgebruik door een derde de functies van het merk aantast of kan aantasten. Onlangs is er op dit gebied een illustratieve uitspraak geweest over merkgebruik in metatags tussen Transocean en Eurotex. Wat was er aan de hand? Transocean is een vereniging van scheepsverf producenten. Zij verleent licenties aan haar leden voor het gebruik van merkrechten en knowhow. Transocean is houdster van verschillende merken,…

Lees meer >

11 september 2019

Intellectueel Eigendomsrecht

Snappet leert uitgeverijen een lesje: over didactische keuzes in het auteursrecht

Onlangs heeft de rechter geoordeeld dat op didactische keuzes in beginsel geen auteursrechtelijke bescherming rust. Auteursrechten rusten op werken die een eigen intellectuele schepping van de maker zijn. De maker moet dus vrije en creatieve keuzes hebben gemaakt. Als keuzes louter een didactisch doel dienen, dan is er geen sprake van een vrije en creatieve keuze. Aanleiding van dit oordeel is een geschil over twee digitale leerroutes die veel gelijkenissen vertonen. Wat was er aan de hand? Eiser in deze zaak, Vereniging Groep Educatieve Uitgeverijen, stelt dat Snappet auteursrechtinbreuk maakt op haar leerroutes. Volgens eiser zijn haar leerroutes auteursrechtelijk beschermd,…

Lees meer >

14 augustus 2019

Intellectueel Eigendomsrecht Retail & Franchise

Auteursrechthebbende loopt tegen de lamp: geen auteursrechtinbreuk op haar hanglamp

Serax brengt de Concrete hanglamp op de markt. Serax constateert dat Kwantum de Columbo hanglamp op de markt brengt. Volgens Serax is de Columbo hanglamp een inbreukmakende verveelvoudiging van de Concrete hanglamp. Ze stapt naar de Belgische rechter.   Is de Serax Concrete hanglamp auteursrechtelijk beschermd? De Ondernemingsrechtbank Antwerpen gaat eerst na of er op de Concrete hanglamp van Serax een auteursrecht rust. Daarvoor is vereist dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan. De auteur moet bij het maken van het werk zijn creatieve bekwaamheden tot uiting hebben kunnen brengen door het maken van vrije…

Lees meer >

14 augustus 2019

Intellectueel Eigendomsrecht Retail & Franchise

Auteursrechtzaak komt voor tafelontwerper op pootjes terecht: inbreuk op tafel én verbeurde boetes

Eiseres heeft de volgende twee types tafels ontworpen, die verkrijgbaar zijn in verschillende afmetingen, en in verschillende kleurstellingen: Model 1 is in februari 2012 in productie gegaan. Model 2 in februari 2014.   Gedaagde heeft tafels ontworpen die bijna identiek zijn aan die van eiseres. Volgens eiseres maakt gedaagde daardoor inbreuk op haar auteursrechten. De Rechtbank legt uit, dat voor auteursrechtelijke bescherming is vereist dat het voortbrengsel – in dit geval de tafels van eiseres – een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Met ‘eigen oorspronkelijk karakter’ wordt bedoeld dat de vorm niet mag…

Lees meer >

14 augustus 2019

Intellectueel Eigendomsrecht Retail & Franchise

Modelhouder krabt zich achter de oren: geschil over kattenkrabpalen

Petsbelle ontwerpt, produceert en verhandelt sinds 2005 kattenkrabpalen. PR-Pet is distributeur van Petsbelle en verhandelt de kattenkrabpalen van Petsbelle binnen de EU. De heer A is mede-eigenaar en mede-bestuurder van PR-Pet. Petsbelle heeft PR-Pet gevolmachtigd voor de bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten. EBI houdt zich bezig met de im- en export van dierenbenodigdheden zoals kattenkrabpalen. De heer A was tot eind september 2016 werkzaam bij EBI. Petsbelle was tot dat moment leverancier van EBI. Petsbelle en haar eigenares (hierna voor het leesgemak “Petsbelle”) houden twee Gemeenschapsmodellen van kattenkrabpalen: de Maine Coon 120 en de Maine Coon 173. In de catalogus…

Lees meer >

14 augustus 2019

Intellectueel Eigendomsrecht Technologie & Innovatie

La Mare’s modelrecht houdt stand: geschil over woonboten

De Poolse onderneming La Mare produceert woonboten. Op een van  de modellen van haar woonboten heeft La Mare een geregistreerd Gemeenschapsmodelrecht. Volgens concurrent Długosz is dit Gemeenschapsmodelrecht nietig. Długosz stelt dat het modelrecht teveel lijkt op eerdere woonboten en dus niet nieuw is. Ook heeft La Mare’s Gemeenschapsmodelrecht volgens Długosz geen eigen karakter.   Nietigheid in het modellenrecht Een model kan door een modelrecht worden beschermd als het nieuw is en een eigen karakter heeft. Een model is nieuw, als er vóór de datum van de modelaanvraag geen eerder identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld. Een model heeft een…

Lees meer >

14 augustus 2019

Intellectueel Eigendomsrecht

Luxury Bedding’s bedje is gespreid: een geschil tussen beddenleveranciers

Luxury Bedding is opgericht in 2014 en verkoopt bedden, boxsprings en matrassen via retailers. Luxury Beds is in 2016 opgericht en verkoopt eveneens bedden, boxsprings en matrassen in twee winkels aan consumenten. Luxury Beds heeft Luxury Bedding gevraagd om het door Luxury Bedding gebruikte shop-in-shop concept aan te kopen maar ontving daarop een afwijzende reactie. Daarop reageerde Luxury Beds met ‘dan kan ik het wel namaken’. Zo gezegd, zo gedaan. Luxury Beddings constateert in 2017 dat twee foto’s uit haar catalogus op de website van Luxury Beds staan. Daarnaast hangt op de gevel van één van de winkels van Luxury…

Lees meer >

12 augustus 2019

Intellectueel Eigendomsrecht Retail & Franchise

Auteursrechtinbreuk zit tuinstoel producent terecht niet lekker

Tribu verkoopt wereldwijd haar tuinstoel Natal Alu. Tribu constateert dat concurrent Borek een tuinstoel verkoopt, die volgens haar zodanig op haar Natal Alu tuinstoel lijkt, dat sprake is van auteursrechtinbreuk. Is de Natal Alu stoel auteursrechtelijk beschermd? Ook op een gebruiksvoorwerp kan auteursrecht rusten. Voor auteursrechtelijke bescherming is vereist, dat het gebruiksvoorwerp een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. De vorm mag dus niet ontleend zijn aan die van een ander werk. De vorm moet het resultaat zijn van creatieve keuzes. Dat het voorwerp past binnen een bepaalde stijl of trend, maakt het voorwerp…

Lees meer >

10 juli 2019

Intellectueel Eigendomsrecht

Why active advertising services need active anticounterfeiting measures

A recent judgment in a dispute between Facebook and Tommy Hilfiger could have a significant impact on the fight against fakes. Hier heeft Ranee van der Straaten een artikel over geschreven dat is gepubliceerd in World Trademark Review.

Lees meer >

26 juni 2019

Intellectueel Eigendomsrecht Food & Organic Trade

Heineken mag de naam TEQUILA blijven gebruiken op haar DESPERADOS bier (CRT / Heineken).

Onlangs oordeelde de Rechtbank Amsterdam dat Heineken de aanduiding ‘Tequila’ mag blijven gebruiken op haar Desperados bier met 0,1 % Tequila. Eerder vorderde de Mexicaanse instantie CRT dat Heineken het gebruik van de vermelding ‘Tequila’ zou staken. ‘Tequila’ is een beschermde oorsprongsbenaming. CRT ziet op de naleving van regels die gelden voor Tequila. Volgens CRT zou Heineken profiteren van de naam ‘Tequila’ terwijl het geen essentieel kenmerk is van Desperados. De halve druppel Tequila in Desperados is weliswaar afkomstig van een CRT gecertificeerde tequilaproducent, maar kan geen essentieel kenmerk aan Desperados verlenen, aldus CRT. De Rechtbank Amsterdam is het niet…

Lees meer >

26 juni 2019

Intellectueel Eigendomsrecht Food & Organic Trade

Tijgernootjes versus Girafnootjes (Frito-Lay / Intersnack)

Frito-Lay verhandelt Tijgernootjes. Dat zijn pinda’s met een krokant jasje in een geschakeerd patroon. Daarvoor heeft zij het woordmerk TIJGERNOOTJES en vijf beeld- en vormmerken geregistreerd. Frito-Lay constateert dat Intersnack “Girafnootjes” produceert voor supermarktketen Aldi. Volgens Frito-Lay leveren de aanduiding GIRAFNOOTJES, het uiterlijk van de Girafnootjes en de door Intersnack gebruikte verpakking inbreuk op haar merkrechten op. Intersnack gaat in de tegenaanval. Volgens Intersnack zijn de beeldmerken van Frito-Lay nietig, omdat uit de merkinschrijvingen niet precies blijkt wat nu wordt beschermd. De rechtbank concludeert dat gekleurde beeldmerken van Frito-Lay geldig zijn. Maar de zwart-wit afbeelding van Frito-Lay’s borrelnoot is geen…

Lees meer >

26 juni 2019

Intellectueel Eigendomsrecht Food & Organic Trade

In vanillevla hoort vanille te zitten (Reclame Code Commissie / Friesland Campina)

De Reclame Code Commissie (‘RCC’) heeft een interessante uitspraak gedaan over de verpakking van het product ‘Optimel vla Vanille’. Volgens een klager bevat het product geen vanille en is de verpakking daarom misleidend en oneerlijk. Dat vanille niet in de ingrediëntenlijst staat, doet daar niet aan af volgens de klager, nu de suggestie dat de vla vanille bevat daardoor niet wordt weggenomen en de consument dus wordt misleid. Volgens Friesland Campina is vanillevla een typisch Nederlands product met een in Nederland gebruikelijke benaming voor vla die smaakt naar vanille. De verpakking wekt volgens Friesland Campina geenszins de indruk dat het…

Lees meer >

26 juni 2019

Intellectueel Eigendomsrecht Food & Organic Trade

McDonald’s verliest Uniemerk ‘BIG MAC’ (Supermac’s / McDonald’s)

Het EU merk ‘BIG MAC’ is vervallen. Dat besliste het Europese merkenbureau EUIPO begin dit jaar. De vervallenverklaring werd gevorderd door een lokale Ierse concurrent, Supermac’s. Houders van Uniemerken zijn na vijf jaar gebruiksplichtig. Als er gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt van het merk voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, dan kan het merk vervallen worden verklaard. McDonald’s moest aantonen dat zij normaal gebruik heeft gemaakt van het merk BIG MAC. Om dit te bewijzen, bracht McDonald’s in het geding: drie verklaringen van haar vertegenwoordigers in Duitsland, Frankrijk en het…

Lees meer >

26 juni 2019

Intellectueel Eigendomsrecht Food & Organic Trade

Europese discussie over benamingen vlees- en zuivelvervangende producten

Als het aan de landbouwcommissie van het Europees Parlement ligt, zien we vegetarische producten die ‘hamburger’, ‘schnitzel’, ‘worst’ of ‘steak’ heten binnenkort niet meer in de supermarkt. De landbouwcommissie heeft namelijk voorgesteld om de Europese Verordening 1308/2013 over de gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten hierop aan te passen. Zij wil niet dat termen die voor vleesproducten gebruikelijk zijn ook voor vegetarische producten worden gebruikt. In Nederland zijn over dit onderwerp al kamervragen gesteld aan de minister voor Medische Zorg en Sport. Volgens de minister zijn termen die voor vleeshoudende producten gebruikelijk zijn en ook voor vleesloze producten gebruikt…

Lees meer >

01 april 2019

Intellectueel Eigendomsrecht

Het auteursrecht op een kippenfoto

Het gebruik van andermans foto’s is niet zomaar toegestaan. Een foto kan namelijk auteursrechtelijk beschermd zijn. Je hebt dan voor het gebruik toestemming van de rechthebbende nodig. In een recente zaak bij de Rechtbank Rotterdam had een vrouw een foto van een legbatterijkip op haar website geplaatst. De foto en de tekst waren afkomstig uit het werkstuk van haar negenjarige dochter. Die had de foto van internet geplukt. Na een sommatiebrief had de vrouw de foto direct verwijderd, maar betalen wilde ze niet. Auteursrechtinbreuk en ook betalen, zo oordeelde de Rechtbank. Terecht? Wat is er gebeurd? In 2013 heeft de…

Lees meer >

18 maart 2019

Intellectueel Eigendomsrecht

Geen vormmerk op de Tripp Trapp kinderstoel

In de afgelopen jaren zijn er verschillende vormmerken nietig verklaard, waaronder het sta-zakje van Capri Sun. Ook het vormmerk van de Tripp Trapp kinderstoel is al enige tijd onderwerp van discussie. Onlangs verklaarde het Hof Amsterdam ook dit vormmerk nietig. Wat was er aan de hand? Stokke heeft in 1998 de vorm van haar Tripp Trapp kinderstoel als Benelux vormmerk gedeponeerd. Ook Hauck biedt kinderstoelen aan, namelijk de Alpha en Beta. Volgens Stokke maken de kinderstoelen van Hauck inbreuk op de auteurs- en merkrechten van Stokke. Als tegenvordering dient Hauck een vordering tot nietigverklaring van Stokke’s vormmerk in. Het vormmerk…

Lees meer >

18 maart 2019

Intellectueel Eigendomsrecht

Intellectuele eigendomsrechten bij estate planning

Intellectuele eigendomsrechten (IE) bieden een belangrijke bescherming van intellectuele prestaties. IE-rechten vertegenwoordigen daarbij een aanzienlijke waarde. Wat is de waarde van een GUCCI-tas zonder GUCCI? En de waarde van een onderneming zonder handelsnaam? Ranee van der Straaten en Floris de Vriend bespreken de verkrijging en vererving van IE-rechten in een artikel, geplaatst in het Vakblad Estate Planning. Klik hier voor de samenvatting van de publicatie.

Lees meer >

25 februari 2019

Intellectueel Eigendomsrecht

Updates in het Benelux merkenrecht per 1 maart 2019

Vanaf 1 maart 2019 zijn de wettelijke regels voor Benelux merken en modellen aangepast. Reden hiervoor is de implementatie van de nieuwe Europese Merkenrichtlijn in het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom. Wat betekent dat voor u? Wij zetten de belangrijkste wijzigingen op een rij. Merken hoeven niet meer per sé grafisch te worden weergegeven. Dat biedt mogelijkheden voor het gebruik van een onconventioneel teken als merk voor uw producten of diensten. Wat dacht u van een hologram, klankmerk, of een multimediamerk met beeld en geluid? De positie van Benelux-merkhouders wordt versterkt. Merkhouders kunnen makkelijker optreden tegen gebruik van hun…

Lees meer >

14 februari 2019

Intellectueel Eigendomsrecht

Elektronische ondertekening van overeenkomsten

Een handtekening inscannen en in het digitale contract voegen is een eenvoudige manier voor het ondertekenen van digitale contracten. Deze methode van ondertekening is door de wet wel toegestaan, maar strikt genomen niet gelijkgesteld met het zetten van een ‘natte handtekening’ (dat wil zeggen het schrijven van de handtekening op een papieren exemplaar). De wet maakt namelijk onderscheid tussen verschillende vormen van elektronische handtekeningen. Uiteindelijk komt het er op neer in hoeverre een document, inclusief eventuele ondertekening, betrouwbaar is. Hieronder worden enkele belangrijke aspecten van de elektronische handtekening besproken. De functie van een handtekening In Nederland is het beginsel van…

Lees meer >

07 februari 2019

Intellectueel Eigendomsrecht

Modernisering Europees auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

In 2016 stelde de Europese Commissie een richtlijn voor om auteursrechten in de digitale omgeving te moderniseren (Directive on Copyright in the Digital Single Market). Verwacht wordt dat het Europees Parlement in maart of april over deze zogenaamde richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt zal stemmen. De manier waarop auteursrechtelijk beschermde werken ontstaan, worden geproduceerd en geëxploiteerd is door de ontwikkeling van digitale technologieën sterk veranderd. Zo hebben consumenten meer mogelijkheden om toegang te krijgen tot auteursrechtelijk beschermde werken, en is dit allang niet meer door landsgrenzen beperkt. De Europese Commissie wil grote verschillen tussen de nationale auteursrechtenstelsels…

Lees meer >

17 januari 2019

Intellectueel Eigendomsrecht

Voor kleintjes in de keten

In april 2018 publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor een ‘Richtlijn oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen’. De Commissie beoogt daarmee de schadelijkste oneerlijke handelspraktijken te verbieden, om zo een eerlijkere behandeling van kleine en middelgrote voedings- en landbouwbedrijven te waarborgen. Wat houdt de richtlijn precies in? Ranee van der Straaten schreef hier een artikel over in het magazine Marketing Rendement. Klik hier voor de volledige publicatie.

Lees meer >

11 januari 2019

Intellectueel Eigendomsrecht

Alternatieve geschilbeslechting bij domeinnaamgeschillen

Wie het eerst komt, wie het eerst maalt is het uitgangspunt bij de registratie van domeinnamen. Het is dan ook zuur wanneer een concurrent eerder dan uzelf de door u gewenste domeinnaam registreert. Het is onder omstandigheden mogelijk de overdracht van een geregistreerde domeinnaam te vorderen. Daarvoor hoeft u niet naar een rechtbank. Voor domeinnaamgeschillen kunt u gebruik maken van alternatieve geschilbeslechting bij of via de instantie verantwoordelijk voor de domeinnaam. Deze procedure is doorgaans sneller, goedkoper en laagdrempeliger dan een rechtszaak. Maar welke instantie is verantwoordelijk voor domeinnamen? En welke regelingen zijn dan van toepassing? U leest het hieronder.…

Lees meer >

05 december 2018

Intellectueel Eigendomsrecht

Eigen naam geen geldige reden voor gebruik bekend merk

Het komt in de praktijk regelmatig voor dat personen hun naam willen gebruiken als merk voor hun producten of diensten. Hierbij kan zich een conflict voordoen wanneer de naam al als merk geregistreerd is. Zo’n conflict deed zich ook recent voor tussen de heer Kenzo Tsujimoto en het modemerk KENZO. Het Europese Hof kwam in deze merkenkwestie tot een interessant oordeel. Wat was er aan de hand? De heer Tsujimoto diende in 2008 en 2009 twee Internationale merkaanvragen voor het woordmerk KENZO ESTATE met gelding in de EU. Hij vroeg deze merken aan voor onder andere wijn, alcoholische fruitdragen, westerse…

Lees meer >

26 november 2018

Intellectueel Eigendomsrecht Mededinging & Regulering

Supermarkten bezorgd over EU Richtlijn Oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen

In april van dit jaar publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor een Richtlijn oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen. De Commissie beoogt daarmee de schadelijkste oneerlijke handelspraktijken te verbieden, om zo een eerlijkere behandeling van kleine en middelgrote voedings- en landbouwbedrijven te waarborgen. Kleinere marktdeelnemers hebben ten opzichte van grote afnemers onvoldoende onderhandelingsmacht en alternatieven om hun producten op de markt te brengen. Zij behoeven extra wettelijke bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken van hun partners in de voedselvoorzieningsketen, zo is de gedachte. Toepassingsbereik: kleine leverancier vs. grote afnemer De Richtlijn is van toepassing op bepaalde oneerlijke handelspraktijken die zich voordoen bij…

Lees meer >

30 oktober 2018

Intellectueel Eigendomsrecht

EU merken na de Brexit

Op 29 maart 2017 werd de Brexit een feit: het Verenigd Koninkrijk berichtte uit de Europese Unie te zullen treden. Tenzij er een andere datum wordt afgesproken, zal de uittredingsdatum op 30 maart 2019 zijn. Het Verenigd Koninkrijk wordt dan, vanuit de EU bezien, een ‘derde land’. Ook EU wetgeving over merken en modellen is dan niet meer van toepassing in het Verenigd Koninkrijk. Heeft u er al aan gedacht, dat de Brexit gevolgen kan hebben voor u als Uniemerkhouder? Uniemerken zijn op dit moment nog geldig in het Verenigd Koninkrijk. Hoewel er mogelijk een akkoord tussen de EU en…

Lees meer >

22 oktober 2018

Intellectueel Eigendomsrecht

De techniekrestrictie in het modellenrecht

Technische functies kunnen enkel worden beschermd via het octrooirecht. Het merken- en modellenrecht zijn daarvoor niet geschikt: zij kennen een ‘techniekrestrictie’. Monopolies op technische oplossingen kunnen zo niet via het merken- en modellenrecht worden verkregen. Daarmee wordt beoogd technologische innovatie te bevorderen. Maar wanneer is een model zodanig technisch bepaald, dat daarop geen geldig modelrecht kan worden verkregen? Het Europese Hof lichtte de betekenis van de techniekrestrictie in het merkenrecht al toe in haar arrest  Philips / Remington. In haar arrest DOCERAM / CeramTec gaf zij voor het eerst antwoord op de vraag hoe de techniekrestrictie in het modellenrecht moet…

Lees meer >

22 augustus 2018

Intellectueel Eigendomsrecht

KitKat vormmerk moet in alle EU-lidstaten onderscheidend zijn

Voor de geldigheid van een merk is vereist dat het merk onderscheidend vermogen bezit. Dat betekent dat het teken geschikt moet zijn om producten te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming. Zo is de naam ICE TEA voor ijsthee niet onderscheidend en dus geen geldig merk. Maar de naam MEXICANO voor snacks is dat weer wel. Voor alle typen merken (zoals namen, logo’s, vormen) geldt: Hoe groter het onderscheidend vermogen van het merk, des te sterker is het merk. Is het merk sterk, dan heeft het bovendien een grotere beschermingsomvang. Een merk kan van huis uit onderscheidend vermogen bezitten.…

Lees meer >

31 juli 2018

Intellectueel Eigendomsrecht

Strijd tussen tandenborstelgiganten: ongeoorloofde vergelijking of misleidende reclame?

Om in reclame daadkrachtig over te komen en je product  te onderscheiden van dat van concurrenten, kan het aantrekkelijk zijn om je product te vergelijken met concurrerende producten. Vergelijkende reclame is onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Dat vergelijkende reclame aan grenzen is gebonden, blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam. In een recente uitspraak in kort geding van de Rechtbank Rotterdam oordeelde de Voorzieningenrechter over (on)geoorloofde vergelijking en misleidende reclame als volgt. De elektrische tandenborstel van Oral-B versus de elektrische tandenborstel van Philips Procter & Gamble (‘P&G’) had een Oral-B reclamecampagne gelanceerd bestaande uit een commercial en een poster (zie…

Lees meer >

06 juli 2018

Intellectueel Eigendomsrecht

Er moet nog wel een kleinigheidje bij

Vrijwel ieder bedrijf heeft een handelsnaamrecht. Dat ontstaat al door een onderneming onder die handelsnaam te voeren. Registratie is daarvoor niet vereist. Op dit moment zijn vooral handelsnamen populair die het bedrijf zelf of zijn producten en diensten beschrijven, zoals De Broodzaak, De Koffiezaak of Tassenwinkel.nl. Zo’n beschrijvende handelsnaam kan echter wel eens een ongelukkige keuze blijken wanneer een ander bedrijf een (nagenoeg) identieke handelsnaam voert. Ranee van der Straaten schreef hier een artikel over in het magazine Marketing Rendement. Klik hier voor de volledige publicatie.

Lees meer >

25 mei 2018

Intellectueel Eigendomsrecht

Nieuwe wijzigingen in het Benelux merkenrecht per 1 juni 2018

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) krijgt binnenkort nieuwe bevoegdheden. Vanaf 1 juni is het namelijk voor merkhouders mogelijk bij BOIP de doorhaling van een bestaande merkregistratie te vorderen. Hoewel de mogelijkheid  blijft bestaan om daarvoor een procedure te starten bij de rechter, kan binnenkort ook BOIP beslissen over een geclaimde nietigheid of verval van een merkregistratie. Dit biedt een efficiënt alternatief: procedureel zal de vordering tot doorhaling op een vergelijkbare wijze worden behandeld als BOIP’s huidige oppositieprocedures, met procedurele termijnen van twee maanden. Een andere interessante wijziging is dat na 1 juni een bekend merk voor BOIP oppositie…

Lees meer >
1 2 5 6