Kennisbank Coronanieuws

29 maart 2021

Ondernemingsrecht - M&A

De WHOA tot dusver

De wereldeconomie heeft zwaar te lijden onder de Corona-pandemie. De afgelopen tijd hebben veel bedrijven het hoofd nog net boven water kunnen houden dankzij de financiële steun van de overheid. Als die steun dadelijk stopt dan zal een financiële herstructurering voor veel bedrijven de laatste mogelijkheid zijn om een faillissement te voorkomen. De WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord) kan dan uitkomst bieden. Op 1 januari 2021 is de WHOA in werking getreden. Deze wet biedt ondernemingen in zwaar weer de mogelijkheid om schulden te saneren zonder dat het tot een faillissement hoeft te komen. De wet is bedoeld voor ondernemingen die …

Lees meer >

22 februari 2021

Zorg

Medewerker checkt meerdere malen Elektronisch Patiënten Dossier. Wat kunt u doen als werkgever?

Zorginstellingen in Nederland kennen veel uitdagingen, zeker sinds de uitbraak van Covid 19. Het naleven van privacyregelgeving heeft niet de hoogste prioriteit. De actualiteit rondom het datalek bij de GGD maakt dat nu nog maar eens pijnlijk duidelijk. Er is door medewerkers van de GGD op grootschalige wijze gehandeld in persoonsgegevens van miljoenen Nederlanders, afkomstig uit de 2 belangrijkste coronasystemen van de GGD. Het gaat om adressen, telefoonnummers, BSN-nummers en testresultaten. Het verkrijgen van die info was kinderlijk eenvoudig. Verder heeft de Autoriteit Persoonsgegevens het OLVG Ziekenhuis deze week nog een fikse boete opgelegd.  Bij het verwerken van persoonsgegevens, zeker bijzondere …

Lees meer >

16 februari 2021

IT & Privacy

Praktische handvatten voor datalekken

Bij ontdekking van een datalek van persoonsgegevens moet snel worden gehandeld. Als er een meldingsplicht is bij de toezichthoudende autoriteit (de Autoriteit Persoonsgegevens), dient het datalek binnen 72 uur na ontdekking gemeld te worden. Ook moeten betrokkenen soms worden geïnformeerd. De voorwaarden voor een meldingsplicht bestaat uit open normen en zijn daarom voor verschillende interpretaties vatbaar. Het Europese privacy adviesorgaan (EDPB) heeft daarom een document opgesteld met praktische handvatten voor veelvoorkomende datalekken. Aan de hand van een aantal voorbeeldsituaties wordt onder meer besproken of er een meldingsplicht is aan de toezichthouder en/of betrokkene(n). Wat is een datalek? Terug naar de basis. Een …

Lees meer >

26 oktober 2020

Ondernemingsrecht - M&A

Noodwet die het houden van een volledig virtuele AvA tijdelijk mogelijk maakt is verlengd tot 1 december 2020

Door de wereldwijde pandemie zijn voor het eerst in de geschiedenis veel aandeelhoudersvergaderingen niet fysiek, maar digitaal gehouden. Door de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (ook wel bekend als de Noodwet) is de keuze voor een (volledig) digitale aandeelhoudersvergadering in een stroomversnelling geraakt. Deze Noodwet is onlangs verlengd tot 1 december 2020, reden te meer om de belangrijkste punten uit onze blog van 9 april 2020 nogmaals onder de aandacht te brengen. De belangrijkste aandachtspunten die voor dit onderwerp voortvloeien uit deze Noodwet op een rijtje: Het bestuur van de vennootschap kan ervoor kiezen om de AvA uitsluitend digitaal te houden …

Lees meer >

03 augustus 2020

Intellectueel Eigendomsrecht

Gegarandeerd vertrek kan niet gegarandeerd worden – over misleidende reclame tijdens corona

Eerder schreven wij een blog over verantwoord adverteren in tijden van corona. Juist in deze tijd is het belangrijk dat reclame-uitingen zorgvuldig worden geformuleerd. Reclame mag immers niet misleidend zijn. In de praktijk ging dit de afgelopen tijd wel eens mis. Recentelijk heeft de Reclame Code Commissie (‘RCC’) reclame van OAD reizen als misleidend bestempeld. OAD’s ‘GEGARANDEERD VERTREK’ Op de website van reisaanbieder OAD werden reizen aangeboden met de vermelding “GEGARANDEERD VERTREK”. Klager stelt dat dit niet kan, omdat het in werkelijkheid hoogst onzeker is of de reizen kunnen doorgaan. Volgens OAD werd de vermelding gedaan bij reizen die aan het begin van …

Lees meer >

08 juli 2020

Arbeidsrecht

Re-integreren in coronatijd: houd bij aan welke verplichtingen niet kan worden voldaan

Door de coronamaatregelen kan het re-integratieproces van zieke werknemers vertraging oplopen of stil komen te liggen. Bijvoorbeeld omdat het bedrijf noodgedwongen is gesloten, waardoor er geen werkzaamheden in het kader van de re-integratie kunnen plaatsvinden. Of omdat de werknemer fysiek geen passende werkzaamheden kan uitvoeren vanwege werkvermindering. Het niet voldoen aan de re-integratieverplichtingen kan grote gevolgen hebben voor de werkgever. Stéfanie van Creij schreef hier een artikel over in PW. Klik hier voor de volledige publicatie.

Lees meer >

08 mei 2020

Familie- & Erfrecht

Gevolgen coronacrisis voor alimentatie, zorgregeling en contracten

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor ons persoonlijk welbevinden. Wij voelen ons opgesloten. Afleiding lijkt niet mogelijk te zijn. We mogen immers nog niet sporten, geen terrasje pikken, niet naar vrienden toe. Kortom: we zijn aan huis gekluisterd. Dat levert soms grote problemen op. Kan ik alsnog onder een net afgesloten convenant uit? Wat als mijn ex het convenant niet kan nakomen, de alimentatie niet langer kan betalen en de zorgregeling aanzienlijk moet veranderen. Is de coronacrisis dan een onvoorziene omstandigheid, die tot aanpassing van gemaakte afspraken kan leiden? Dat hangt af van het antwoord op de vraag of partijen ten …

Lees meer >

21 april 2020

Intellectueel Eigendomsrecht

Verantwoord adverteren in tijden van Corona

De Stichting Reclame Code (SRC) ontving verschillende klachten over reclames die de suggestie wekken dat bepaalde producten helpen tegen het Coronavirus. Zulke advertenties schaden het vertrouwen in reclame, ondermijnen eerlijke concurrentie en kunnen zelfs de volksgezondheid in gevaar brengen. Juist in deze tijd van de Coronacrisis is het belangrijk dat reclame geen misbruik maakt van angstgevoelens. De SRC roept daarom op tot extra aandacht voor verantwoorde reclame. Aandachtspunten voor adverteerders De SRC heeft de volgende aandachtspunten voor adverteerders op een rij gezet: Respecteer de bestaande reclameregels. Zo mag reclame niet misleidend zijn. Ook mag het niet zonder te rechtvaardigen redenen appelleren aan gevoelens …

Lees meer >

10 april 2020

Vastgoed, Bouw & Overheid

(Corona)procedures in de Bouw

De in maart door de overheid ingestelde maatregelen om het coronavirus in te dammen zijn verlengd tot tenminste 28 april 2020. Ook de bouwsector heeft te lijden onder deze maatregelen en is het wachten op de eerste procedures. Zo kopte een landelijk dagblad onlangs al dat een golf van juridische procedures in de bouw in aantocht is. Gevolgen voor de bouwsector Het rijk en de bouwsector hebben het protocol Samen veilig doorwerken vastgesteld om ervoor te zorgen dat bouwwerken niet stil komen te liggen en medewerkers veilig kunnen doorwerken. Toch heeft het coronavirus ook invloed op de bouwsector. Te denken valt bijvoorbeeld …

Lees meer >

10 april 2020

Ondernemingsrecht - M&A

Impact coronavirus op garanties in overnamecontracten

Het coronavirus (COVID-19) zorgt ook voor veel onzekerheid in de M&A-markt. De (potentiële) impact van het coronavirus op een target-onderneming kan immers groot zijn. Het standaard gereedschap om de (gevolgen van) risico’s in een overnamecontract te verschuiven van een koper naar een verkoper zijn onder andere earn-outs, vrijwaringen, MAC-clausules en garanties. Deze blog gaat specifiek in op de mogelijke impact van het coronavirus op (nog te verstrekken) garanties in overnamecontracten. In het geval het coronavirus nog niet speelde ten tijde van de overnamedatum, zullen de garanties normaal gesproken geen bescherming bieden tegen schade of waardevermindering als gevolg van het coronavirus …

Lees meer >

09 april 2020

Ondernemingsrecht - M&A

Noodwet: volledig virtuele AvA wordt tijdelijk mogelijk

In onze blog van 26 maart gingen we al in op de mogelijkheid voor een (beursgenoteerde) N.V. om een virtuele AvA te houden. Wij gaven aan dat dit enkel mogelijk is als de statuten toestaan dat vergaderrechten van aandeelhouders door middel van een elektronisch communicatiemiddel worden uitgeoefend, én tenminste de voorzitter van de vergadering fysiek aanwezig is. Omdat het onder d huidige maatregelen met betrekking tot COVID-19 niet verantwoord is om een fysieke AvA te organiseren, maar veel vennootschappen toch een AvA willen houden is er op 8 april 2020 een wetsvoorstel voor een spoedwet bij de Tweede Kamer ingediend die …

Lees meer >

06 april 2020

Vastgoed, Bouw & Overheid

Coronacrisis leidt tot uitstel Omgevingswet

In haar brief van 1 april 2020 aan de Tweede Kamer laat minister Van Veldhoven weten dat de Omgevingswet niet per 1 januari 2021 wordt ingevoerd. Hoewel de minister spreekt van een veranderende realiteit als gevolg van het coronavirus wijst alles erop dat de uitdagingen, zoals de minister het noemt, met name zien op de problemen met het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Het doel van de Omgevingswet is het bundelen van wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De Omgevingswet vervangt tientallen wetten op het gebied van de leefomgeving. De Omgevingswet moet daarmee de basis gaan vormen voor wat wordt …

Lees meer >

01 april 2020

Weektip: Alles over compensatiegedrag en transitievergoeding!

In deze blog willen we u graag introduceren bij Stéfanie van Creij, een expert op gebied van arbeidsrecht en mediation. Ze heeft recentelijk een zeer nuttige tip gedeeld over de terugbetaling van de transitievergoeding in een YouTube-video. Stéfanie begrijpt dat het concept van de transitievergoeding en de terugbetaling ervan vaak een verwarrende kwestie kan zijn voor velen, dus heeft ze besloten om dit belangrijke onderwerp aan te snijden en op een simpele en begrijpelijke manier uit te leggen. De transitievergoeding is een vergoeding die werknemers ontvangen wanneer hun contract wordt beëindigd door de werkgever. Het is een compensatie voor het ontslag en …

Lees meer >

01 april 2020

Familie- & Erfrecht

Corona = minder inkomen = minder alimentatie en minder verrekenen?

Onderneem actie als u of uw cliënt:   tijdens de echtscheiding moet vaststellen dat de op basis van de resultaten over 2019 gedane financiële voorstellen nu niet meer haalbaar zijn; een alimentatieverplichting (al dan niet tijdelijk) niet meer kan nakomen door gedaalde bedrijfsresultaten; het convenant niet meer kan nakomen door de financieel nadelige gevolgen van het Coronavirus voor het bedrijf; kampt met discussie over de uitvoering van de zorgregeling en wil voorkomen dat de kinderen de dupe worden; geconfronteerd wordt met een (ex-)partner, die één van de voorgaande punten aankaart.   Hebt u of één van uw cliënten een vraag: neem dan vrijblijvend contact met Tim Backx of …

Lees meer >

31 maart 2020

Arbeidsrecht

Bekendmaking voorwaarden tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)

De voorwaarden voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) zijn vandaag bekend gemaakt. Wij hebben de belangrijkste punten uit de NOW-regeling voor u op een rij gezet: Indienen aanvraag De bedoeling is dat werkgevers vanaf a.s. maandag (6 april 2020) de NOW kunnen aanvragen bij het UWV. Vrijdag (3 april 2020) wordt vastgesteld of dit haalbaar is.   De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020.     Tegemoetkoming loonkosten NOW bestaat uit een subsidie van maximaal 90% van de loonsom naar rato van omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100% bedraagt de subsidie 90% van de loonkosten.   Iedereen voor wie loonaangifte wordt gedaan en …

Lees meer >

26 maart 2020

Ondernemingsrecht - M&A

Het belang van de kleine lettertjes, juist nu!

Hoewel er nog altijd veel onduidelijk is over de Coronacrisis, staat inmiddels wel vast dat de economische gevolgen van deze crisis aanzienlijk (zullen) zijn. Ondanks dat de overheid al verschillende maatregelen heeft aangekondigd om ondernemers wat ademruimte te bieden in deze moeilijke tijden, is het maar de vraag of deze maatregelen wel voldoende zullen zijn en, belangrijker, op tijd zullen komen. Voor ondernemers is het daarom nu extra van belang om de juridische positie ten opzichte van contractspartijen, zoals bijvoorbeeld leveranciers, vast te stellen en na te gaan welke mogelijkheden zij hebben. De algemene voorwaarden maken vaak deel uit van …

Lees meer >

26 maart 2020

Ondernemingsrecht - M&A

Is een virtuele algemene vergadering wel “fysiek” genoeg?

Veel bedrijven ondervinden enorme impact van het coronavirus. Een dringende issue lijkt de naderende jaarlijkse algemene vergadering die voor de meeste naamloze vennootschappen op korte termijn zal moeten plaatsvinden. Hoe kunt u hier het best mee omgaan gelet op de meest recente maatregelen? Is het mogelijk een AvA voor een (beursgenoteerde) N.V. uit te stellen? Het antwoord op die vraag is: ja. Er is daarbij natuurlijk wel een afweging te maken tussen de veiligheid en gezondheid van mensen aan de ene kant en het belang van stakeholders op (tijdige) informatie aan de andere kant. Uitstel mogelijk tot wanneer? In principe is uitstel mogelijk tot …

Lees meer >

26 maart 2020

Ondernemingsrecht - M&A

Coronavirus: impact op M&A-transacties

Het coronavirus (COVID-19) heeft mogelijk gevolgen voor uw M&A-transactie(s). Hieronder zetten wij een aantal aandachtspunten voor u uiteen. De wederpartij wil onderhandelingen afbreken, wat nu? Is er een intentieovereenkomst tussen partijen? Hierin kunnen voorbehouden ten aanzien van de totstandkoming van de overeenkomst zijn opgenomen, die het afbreken legitimeren. Daarnaast kan een kostenregeling in het geval van het afbreken van de onderhandelingen zijn opgenomen. Met andere woorden: in hoeverre zijn partijen gebonden? Is er geen intentieovereenkomst tussen partijen of bevat de intentieovereenkomst geen kostenregeling? Dan kan evengoed het afbreken van onderhandelingen in sommige gevallen niet zonder financiële compensatie aan de niet-afbrekende partij. Of er …

Lees meer >

25 maart 2020

Arbeidsrecht

NOW-regeling: Minister Koolmees geeft antwoorden

Het kabinet heeft vorige week een pakket maatregelen aangekondigd om de financiële gevolgen van de Coronacrisis op te vangen. Een van die maatregelen is het per direct vervangen van de regeling voor Werktijdverkorting (WTV) door de maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De regeling moet eind deze maand, begin volgende maand operationeel zijn. In een brief van Minister Koolmees van 24 maart 2020 is een aantal belangrijke vragen beantwoord. De volledige brief van de minister vindt u hier. Wat is het verschil tussen de WVT en de NOW? NOW aanvragen is eenvoudiger, is gekoppeld aan omzetverlies, staat los van de WW en er wordt …

Lees meer >

24 maart 2020

Ondernemingsrecht - M&A

Selectief betalen in tijden van Coronacrisis

Vanuit de overheid en de banken zijn inmiddels diverse maatregelen aangekondigd om ondernemers door de Coronacrisis te helpen. Dit betreffen onder andere de volgende belangrijke maatregelen: Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) De huidige regeling werktijdverkorting wordt afgeschaft en wordt vervangen door de tijdelijke maatregel NOW. Bedrijven die als gevolg van de Coronaproblematiek een omzetverlies verwachten van minimaal 20% kunnen bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Dit geldt voor een periode van drie maanden vanaf 1 maart 2020. De vergoeding is maximaal 90% van de loonsom en is afhankelijk van het omzetverlies. De datum waarop de regeling ingaat is nog niet …

Lees meer >

23 maart 2020

Familie- & Erfrecht

De alimentatieverplichting in tijden van de Coronacrisis

De impact van de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus is groot voor het Nederlandse bedrijfsleven. De overheid helpt weliswaar ondernemers die zijn getroffen, maar de resultaten in 2020 zullen naar verwachting desalniettemin (aanzienlijk) lager zijn dan in 2019. Er wordt een krimp van de Nederlandse economie verwacht. Ook is het mogelijk dat u uw baan verliest door de crisis of (een deel van) uw opdrachten als ZZP’er. Hoe zit het met uw alimentatieverplichting als u minder inkomsten heeft? Mag u uit eigen beweging minder alimentatie gaan betalen? Of moet u meteen een procedure laten starten bij de rechtbank? …

Lees meer >

23 maart 2020

Arbeidsrecht

Werkgevers opgepast: stop (tijdig) de vaste reiskostenvergoeding in geval van thuiswerken!

Vanwege het Corona-virus en de richtlijnen daaromtrent van het RIVM werken veel werknemers nu thuis. Hoe zit het dan met de vaste reiskostenvergoeding die zij gewoonlijk ontvangen? Veel werkgevers vergoeden de reiskosten voor woon-werkverkeer met een vast maandbedrag. Dat is administratief wel zo gemakkelijk. Maar als het thuiswerken voor langere tijd aanhoudt (4 – 6 weken), dan is een werkgever verplicht de vaste reiskostenvergoeding te stoppen om belastingheffing te voorkomen. Onder de werkkostenregeling kan dat oplopen tot een eindheffing van 80%. Een duur grapje dus! Werknemers die langere tijd thuiswerken maken geen reiskosten. De vaste reiskostenvergoeding kan en moet dan ook redelijkerwijs worden …

Lees meer >

21 maart 2020

Vastgoed, Bouw & Overheid

Coronavirus: wie betaalt de huur?

In de strijd tegen het Coronavirus heeft de overheid noodzakelijke, maar vergaande maatregelen getroffen bestaande uit de verplichte sluiting van alle horeca tot en met 6 april. Door deze sluiting komt de bedrijfsvoering van veel huurders in de horeca in gevaar: geen omzet betekent geen inkomsten waardoor het merendeel van de huurders al snel de huur niet meer zal kunnen betalen. Horecabedrijven schrijven hun verhuurders aan met behulp van de modelbrief van Koninklijke Horeca Nederland waarin zij vragen om een vrijstelling van betaling van huur voor de maanden maart en april en voor de maanden daarna een huurkorting van 50% …

Lees meer >

20 maart 2020

Familie- & Erfrecht

Corona: verval verplichtingen door een onvoorziene omstandigheid?

Sinds de aankondiging van de overheid dat de scholen sluiten en de grenzen gedeeltelijk worden gesloten, komt het openbaar leven langzaam tot stilstand. Bedrijven en (zelfstandig) ondernemers voelen de klap direct. Sommigen van hen hebben zelfs al besloten om voorlopig de deuren te sluiten. Deze week krijg ik van cliënten dan ook regelmatig de vraag: ben ik gehouden aan of moet ik de zojuist met mijn ex gesloten (alimentatie)overeenkomst wel tekenen? Laat ik vooropstellen dat het antwoord op bovenstaande vraag per geval kan verschillen. Zo is onder meer het stadium waarin de onderhandelingen verkeren van belang. Is er al (mondeling) overeenstemming …

Lees meer >

20 maart 2020

IT & Privacy

Veiligheid tijdens thuiswerken

Veiligheid garanderen tijdens thuiswerken? De Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’) heeft vier punten geformuleerd. Wij leggen ze voor u uit en voorzien van ze van concrete aanbevelingen: Faciliteer een beveiligde werkomgeving en verstrek thuiswerkapparatuur aan werknemers. Versleutel de thuiswerkapparatuur en stel regels vast omtrent thuiswerken. Leg in ieder geval vast dat thuiswerkapparatuur nooit onbeheerd achter mag worden gelaten, bijvoorbeeld in de auto. Vooral auto’s met een sleutelloos toegangssysteem zijn vaak doelwit van diefstal. Indien de thuiswerkapparatuur dan is versleuteld, verkleint dat de kans dat een datalek bij de AP moet worden gemeld. Voorkom dat (bedrijfs)informatie op moet worden geslagen op de persoonlijke computer van de …

Lees meer >

19 maart 2020

Intellectueel Eigendomsrecht

Wat betekent het Coronavirus voor uw IE procedures bij het BOIP en EUIPO?

Let op: vanwege het Coronavirus gelden andere deadlines in procedures over Benelux en EU merken en modellen voor het BOIP en EUIPO. Benelux Bureau inzake de Intellectuele Eigendom Niet alleen de rechtbanken, maar ook het Benelux Bureau inzake de Intellectuele Eigendom (“BOIP”) treft maatregelen. Zo werken veel medewerkers – net zoals veel ondernemers en IE professionals – vanuit huis, en worden lopende termijnen uitgesteld. Wat houdt dit voor uw lopende IE zaken bij het BOIP in? Het BOIP bericht daarover het volgende: Vanaf heden tot en met het einde van de opgelegde maatschappelijke beperkingen in de Benelux-landen, zal BOIP geen verzoeken of procedures …

Lees meer >

19 maart 2020

Arbeidsrecht

Coronavirus: financial help for Dutch Employers

The Dutch Government has announced new measures to support Dutch employers to cope with the consequences of the Coronavirus (Covid-19).  The short-time working scheme (Werktijdverkorting/WTV) is withdrawn. Employers with a loss of turnover due to the coronavirus can apply for the temporary Employment Bridging Emergency Fund (NOW) instead of a WTV permit. The employer will receive a substantial allowance with which the employer can continue to pay its employees. The employer needs to consider the following:  You are entitled to the allowance if you expect to lose at least 20% turnover.   The compensation for wages you can claim depends on the turnover loss. You can claim …

Lees meer >

18 maart 2020

Arbeidsrecht

Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor Werkbehoud vervangt per direct Werktijdverkorting

Het kabinet heeft een pakket maatregelen aangekondigd om de financiële gevolgen van de Coronacrisis op te vangen. Een van die maatregelen is het per direct vervangen van de regeling voor Werktijdverkorting (WTV) door de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Wat is het? Op basis van de NOW ontvangen werkgevers een loonkostensubsidie ter hoogte van maximaal 90%. Het UWV betaalt 80% daarvan als voorschot uit aan de werkgever. Hoe hoog is de subsidie? De omzetdaling moet minimaal 20% zijn. Omzetverlies sinds 1 maart 2020 komt daarbij in aanmerking. De loonkostensubsidie is gerelateerd aan de verwachte omzetdaling. Als voorbeeld wordt genoemd: omzet valt 100% weg. Loonkostensubsidie: 90% van …

Lees meer >

16 maart 2020

Familie- & Erfrecht

Het Coronavirus en de zorgregeling: ouders/ex-partners neem je verantwoordelijkheid!

Het Coronavirus houdt de gemoederen bezig. Er komen steeds meer (overheids)maatregelen. Naast het sluiten van de scholen en de kinderdagverblijven werd gisteren (zondag 15 maart 2020) bekend dat ook de gerechtsgebouwen worden gesloten, behalve ten behoeve van de mondelinge behandeling van urgente zaken. Dit zijn bijvoorbeeld voorgeleidingen of hechtenis van verdachten, faillissementen en zittingen rond verplichte zorg en/of zorgmachtigingen (van personen die gedwongen moeten worden opgenomen in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg). Ook urgente familiezaken, zoals uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen van kinderen behoren tot de zittingen die doorgaan. Zittingen met betrekking tot overige familie-erfrechtzaken, zoals echtscheidingen, alimentatiekwesties, omgang/gezagskwesties gaan niet door. Dat …

Lees meer >