Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor Werkbehoud vervangt per direct Werktijdverkorting

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

18 maart 2020

Het kabinet heeft een pakket maatregelen aangekondigd om de financiële gevolgen van de Coronacrisis op te vangen. Een van die maatregelen is het per direct vervangen van de regeling voor Werktijdverkorting (WTV) door de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Wat is het?

Op basis van de NOW ontvangen werkgevers een loonkostensubsidie ter hoogte van maximaal 90%. Het UWV betaalt 80% daarvan als voorschot uit aan de werkgever.

Hoe hoog is de subsidie?

De omzetdaling moet minimaal 20% zijn. Omzetverlies sinds 1 maart 2020 komt daarbij in aanmerking.

De loonkostensubsidie is gerelateerd aan de verwachte omzetdaling. Als voorbeeld wordt genoemd:

  • omzet valt 100% weg. Loonkostensubsidie: 90% van de loonsom;
  • omzet valt 50% weg. Loonkostensubsidie: 45% van de loonsom;
  • omzet valt 25% weg. Loonkostensubsidie: 22,5% van de loonsom.
     

Voor welke werknemers kan het worden aangevraagd?

De aanvraag kan worden gedaan voor werknemers in loondienst. De regeling staat (in tegenstelling tot WTV) óók open voor oproepkrachten. Het is de bedoeling dat werkgevers zowel hun vaste als flexibele krachten in dienst kunnen houden en doorbetalen. Uitzendbureaus kunnen ook een beroep doen op de regeling. De regering stelt dat de NOW voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten van vaste en flexibele krachten voor zover ze in dienst blijven tijdens gedurende de aanvraagperiode.

Wat zijn de eisen voor deelname?

De eisen voor deelname, voor zover die nu bekend zijn, luiden:

  • sinds 1 maart 2020 daalt de omzet naar verwachting met minimaal 20% (als gevolg van Corona);
  • werknemers waarvoor loonkostensubsidie wordt ontvangen mogen in die periode niet worden ontslagen op grond van bedrijfseconomische redenen;
  • voor aanvragen boven een nog bekend te maken omvang van de subsidie, is een accountantsverklaring vereist.
     

Achteraf wordt vastgesteld wat de daadwerkelijke daling van de omzet is geweest en wordt de definitieve tegemoetkoming vastgesteld. Dit zou dus kunnen leiden tot het moeten terugbetalen van subsidie als de omzet minder hard is gedaald dan ingeschat. Ook een nabetaling zou aan de orde kunnen zijn volgens de regering. Ook wordt bij de definitieve vaststelling gecorrigeerd als sprake is geweest van een daling van de loonsom.  

In de komende weken zullen deze vereisten (en mogelijk extra eisen) nader worden uitgewerkt. Wij houden u via onze blogs op de hoogte!

Hoe lang duurt de subsidie?

Het NOW is een tijdelijke maatregel. Een aanvraag kan worden gedaan voor 3 maanden en vervolgens eenmalig met 3 maanden worden verlengd. De totale duur bedraagt (vooralsnog) 6 maanden. Aan de verlenging kunnen nadere eisen worden gesteld, die op dit moment nog niet bekend zijn. 

Wij hadden al WTV aangevraagd, wat nu?

Een ingediende aanvraag voor WTV wordt automatisch beschouwd als aanvraag voor NOW. U hoeft hiervoor niets te doen en krijgt bericht. Eventueel kan aanvullende informatie bij u worden opgevraagd.

Als al WTV was toegekend door het ministerie, blijft deze van toepassing tot het einde van de periode van 6 weken waarvoor deze is verleend. Bij verlenging stapt de werkgever over naar de NOW-maatregel.

Waar kan ik een aanvraag indienen?

Op dit moment wordt de regeling nader uitgewerkt en wordt gewerkt aan een aanvraagformulier. UWV behandelt de aanvragen. Het is nog niet duidelijk wanneer aanvragen kunnen worden ingediend, maar dit wordt op korte termijn verwacht.

Moet ik het loon volledig doorbetalen? Is er een relatie met WW?

Op basis van de informatie van de overheid lijkt het erop dat werkgevers 100% van het loon moeten doorbetalen. Via de loonkostensubsidie ontvangen zij een deel (maximaal 90%) daarvan via een tegemoetkoming terug, in eerste instantie via een voorschot van UWV.

De werknemer hoeft géén WW-uitkering aan te vragen. Deelname aan de NOW-maatregel leidt dus niet tot het ‘opsnoepen’ van WW-rechten door de werknemer (in tegenstelling tot de situatie bij WTV).

Hulp nodig?

Neem dan contact met op met Suzan Wolters, Marcus de Bont of één van de andere advocaten van onze sectie arbeidsrecht.