Gebruiksvoorwaarden

Contactgegevens

BANNING N.V.
Spinhuiswal 2
5211 JG ‘S-HERTOGENBOSCH

Postbus 1714
5200 BT ‘S-HERTOGENBOSCH

T: +31 73 692 77 77
F: +31 73 692 77 89
E: info@banning.nl
KvK-nummer: 17190777

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing op eenieder die de website van BANNING N.V. (BANNING) bezoekt, als op alle informatie, nieuwsberichten en diensten die op of via de website van BANNING zijn te raadplegen.

Disclaimer

De informatie op de website is informatie van algemene aard en houdt geen advies in. De informatie op de website en in de nieuwsbrieven is met grote zorgvuldigheid samengesteld. BANNING garandeert echter niet dat deze informatie volledig, juist, bijgewerkt en vrij van schrijffouten is. BANNING is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die ontstaan door het gebruik van deze website, zoals schade veroorzaakt door mogelijke schrijffouten, onjuistheid, onvolledigheid of gedateerdheid van informatie op de website en in de nieuwsbrieven, door virussen of het niet correct functioneren van deze website en de nieuwsbrieven. Verwijzingen naar websites die niet door BANNING worden onderhouden zijn louter ter informatie opgenomen. BANNING is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van de websites waarnaar verwezen wordt.

Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website en op de nieuwsbrieven berusten uitsluitend bij BANNING. De informatie op deze website en in de nieuwsbrieven is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website en van de nieuwsbrieven, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BANNING.