De Automotive specialisten van BANNING hebben een echte passie voor de autobranche. Die passie vertalen wij naar op maat gesneden en praktisch advies voor (grote) merkdealers, dealernetwerken, dealerverenigingen en brancheverenigingen.

Grote veranderingen in de Automotive sector
De laatste jaren is de Automotive sector aan grote veranderingen onderhevig: distributienetwerken worden heringericht, private lease en elektrische auto’s zijn in opkomst en het concept van autodelen wint steeds meer terrein. Denk daarbij aan initiatieven als Car2Go en SnappCar. Het is de verwachting dat de vraag naar auto’s zal stabiliseren. Recent kwam de emissiefraude van Volkswagen aan het licht, de macrogevolgen hiervan voor de autobranche zijn op dit moment nog onzeker.
Door deze ontwikkelingen komen de marges bij de dealers steeds verder onder druk te staan. Dit betekent dat de concurrentiedruk verder toeneemt en het huidige verdienmodel van merkdealers op den duur zal moeten veranderen om te kunnen overleven. Dealers zullen bijvoorbeeld op zoek moeten gaan naar nieuwe vormen van samenwerking.

De expertise van BANNING
De Automotive specialisten van BANNING zijn zich bewust van de impact van deze veranderingen op uw onderneming. Wij fungeren als vertrouwde gesprekspartner, die met u meedenkt over de toekomst en eventuele herinrichting van uw bedrijf. Recent hebben wij diverse grote merkdealers bijgestaan in de contractsonderhandelingen met hun importeur. Wij adviseerden deze dealers bij het aangaan, beëindigen of verlengen van dealercontracten, alsmede bij het verdwijnen van een automerk op de Nederlandse markt. In veel gevallen kon zo een langdurige en kostbare juridische procedure worden voorkomen. Daarnaast adviseerden wij verschillende belangrijke dealer- en brancheverenigingen over het mededingingsrecht en het civiele recht. Nieuwe ontwikkelingen en samenwerkingen binnen de mobiliteitsbranche passeerden daarbij de revue. Niet zelden vervulden wij daarbij ook de rol van strategisch sparringpartner.

Naast distributie en aftersales is ons geïntegreerde team gespecialiseerd in garanties, (het melden van) overnames en joint ventures, afspraken binnen en besluiten van branche- en dealerverenigingen, samenwerking tussen ondernemingen in de autobranche, duurzaamheidsinitiatieven, vastgoed van dealerbedrijven en leaseconstructies.
Wij kunnen u ook adviseren over het aspect van privacy van klantgegevens onder de nieuwe privacywetgeving: wie heeft het beheer en de verantwoordelijkheid over klantdata? In het verlengde daarvan: wie krijgt de relatie met de klant wanneer meerdere partijen betrokken zijn bij een transactie (zoals private lease, financiering of verzekering)? Onze specialisten helpen u graag bij het beantwoorden van deze en andere vragen.