Onderwijs

Nederland mag zich gelukkig prijzen met een goed onderwijsstelsel.  Van een rustig bezit is echter geen sprake. Om bij de tijd te blijven moeten onderwijsorganisaties en voor het onderwijs verantwoordelijke overheden voortdurend inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Onder meer de internationalisering van de samenleving, technologische veranderingen en demografische ontwikkelingen stellen het onderwijs voor grote uitdagingen. Tel daarbij op een niet aflatende stroom aan nieuwe wet- en regelgeving, maatregelen, plannen, pilots en politieke proefballonnetjes en het wordt duidelijk dat het onderwijs opereert in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving.

De onderwijsspecialisten van Banning Advocaten voelen zich in deze omgeving als een vis in het water. Voor veel onderwijsdossiers geldt dat voor een goede behandeling kennis nodig is van verschillende rechtsgebieden en specialisaties. Nieuwbouw vraagt bijvoorbeeld kennis van bouwrecht, bestuursrecht, aanbestedingsrecht, onderwijsfinanciering, fiscale regelgeving, huurrecht, koop en erfpacht. Het succesvol optuigen van nieuwe samenwerkingsverbanden vergt onder meer gespecialiseerde kennis van regelgeving op het gebied van governance, arbeidsrecht, vennootschapsrecht, mededingingsrecht en PPS-constructies. Dit alles specifiek toegepast op het onderwijs en altijd met het oog op de belangen van leerling en docent. Al deze specialismen zijn bij Banning Advocaten gebundeld in de sector Onderwijs. Gespecialiseerde advocaten en fiscalisten die tot de top behoren in hun vakgebied en grote betrokkenheid voelen bij het verbeteren van het onderwijs in Nederland. Wij zijn u graag van dienst.