Manufacturing

De Nederlandse maakindustrie kent vele sub-sectoren, die zijn gevestigd in diverse regio’s en economische centra van het land. Ondanks de verscheidenheid zijn er kenmerken die voor de gehele maakindustrie gelden. Conjuncturele ontwikkelingen (grondstofprijzen, belastingheffing), politieke  verschuivingen (boycots) en sociale ontwikkelingen (arbeidskrachten vs. robots) zijn facetten waar iedere ondernemer in de maakindustrie mee te maken heeft. En niet te vergeten: innovatie en de snelle ontwikkelingen van de techniek. Met deze ontwikkelingen krijgt iedere ondernemer te maken, ongeacht of zij zich focussen op techniek, design, farmacie, chemische processen of industriële toepassingen.

Ontwikkelingen binnen de maakindustrie

Binnen de Nederlandse maakindustrie, maar ook zeker in internationaal verband, zien wij enkele belangrijke ontwikkelingen die ongetwijfeld impact zullen hebben op uw onderneming. Denk hierbij aan de toenemende eisen aan duurzaam ondernemen, de innovatiedrang, nieuwe opkomende markten, nieuwe (disruptieve) partijen op de markt, wijzigingen van de supply chain, veranderingen binnen personeelsmanagement en de toename van (verticale) samenwerkingsverbanden.

Onze expertise

Banning Advocaten assisteert ondernemingen in de maakindustrie. Door onze ervaring zijn we in staat om de ontwikkelingen en gebruiken binnen de branche te vertalen in onze juridische ondersteuning. Als Brabants kantoor kennen wij bij uitstek de kracht van de regionale en Nederlandse maakindustrie. Door onze internationale focus kunnen we Nederlandse bedrijven ook goed adviseren over het zakendoen in het buitenland (zoals de productie en afzet in Azië). Deze kennis leert ons dat ontwikkelingen niet op zichzelf staan, maar van invloed kunnen zijn op uw gehele onderneming: joint-venture structuren, operationele optimalisering door reorganisaties, fusies en het opzetten van (nationale of internationale) bedrijfsonderdelen, bescherming van producten en innovatie (intellectuele eigendom), internationale regelgeving, (buitenlandse) arbeidskrachten/detachering, transfer pricing en andere fiscale advisering. Als strategisch partner denken wij vooruit en anticiperen wij graag samen met u en uw onderneming op de marktontwikkelingen, nu en in de toekomst. Onze gecombineerde juridische, fiscale en notariële dienstverlening biedt daarbij meerwaarde.