De Nederlandse maakindustrie kent vele sub-sectoren, die zijn gevestigd in diverse regio’s en economische centra van het land. Ondanks de verscheidenheid zijn er kenmerken die voor de gehele maakindustrie gelden. Conjuncturele ontwikkelingen (grondstofprijzen, belastingheffing), politieke  verschuivingen (boycots) en sociale ontwikkelingen (arbeidskrachten vs. robots) zijn facetten waar iedere ondernemer in de maakindustrie mee te maken heeft. Ongeacht of u zich focust op techniek, farmacie, chemische processen of industriële toepassingen.

Ontwikkelingen binnen de maakindustrie
Binnen de Nederlandse maakindustrie, maar ook zeker in internationaal verband, zien wij enkele belangrijke ontwikkelingen die ongetwijfeld impact zullen hebben op uw onderneming. Denk hierbij aan de toenemende eisen aan duurzaam ondernemen, nieuwe opkomende markten, wijzigingen van de supply chain, veranderingen binnen personeelsmanagement en de toename van (verticale) samenwerkingsverbanden.
Bent ú zich wel (voldoende) bewust van deze ontwikkelingen?  

De expertise van BANNING
Als Brabants kantoor kennen wij bij uitstek de kracht van de regionale en Nederlandse  maakindustrie. Deze kennis leert ons dat ontwikkelingen niet op zichzelf staan, maar van invloed kunnen zijn op uw gehele onderneming: joint-venture structuren, operationele optimalisering door reorganisaties, fusies en afstoting van bedrijfsonderdelen, bescherming van producten en innovatie (IE-rechten), internationale regelgeving, (buitenlandse) arbeidskrachten/detachering, etcetera. Als strategisch partner denken wij vooruit en anticiperen wij graag samen met u en uw onderneming op de marktontwikkelingen, nu en in de toekomst. Onze gecombineerde juridische en fiscale dienstverlening biedt daarbij meerwaarde.