Zorg

Banning heeft traditiegetrouw een grote variëteit aan cliënten in de zorgsector, uiteenlopend van ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, GGZ-instellingen, VVT-aanbieders, tandartspraktijken tot aanbieders van jeugdzorg.

De zorgsector is sterk gereguleerd en de wetswijzigingen volgen elkaar in hoog tempo op. Neem bijvoorbeeld sectorale regelgeving zoals de WTZi, WTZa, Wmcz, Wkkgz en de Governancecode Zorg maar ook algemene regelgeving zoals de Wet op de Ondernemingsraden, de Wet Normering Topinkomens,  de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Onze overtuiging is dat wij uw zorgorganisatie vanwege dit specifieke landschap, het beste kunnen helpen vanuit een sectorale aanpak. Daarom bundelen onze advocaten hun juridische kennis en ervaring binnen het zorgteam. Ieder van hen heeft brede ervaring binnen de zorgsector, kent uw branche en cultuur en overziet het bredere speelveld. Gezamenlijk zijn zij in staat uw organisatie pragmatisch en daadkrachtig bij te staan, of het nu gaat om arbeidsgeschillen, medezeggenschapstrajecten, ondernemingsrechtelijke vraagstukken, privacyrecht, aanbestedingen of bijstand bij fusies en overnames. Die kennis en ervaring is in huis, onder één dak.

Bij het zorgteam kunt u onder meer terecht voor bijstand op het gebied van:

  • Arbeidsrecht: Debby Hermans en Suzan Wolters kunnen u als arbeidsrechtadvocaat onder meer bijstaan op het gebied van  grensoverschrijdend gedrag (in de omgang met patiënten of collega’s), disfunctioneringstrajecten, verstoorde arbeidsrelaties en langdurige arbeidsongeschiktheid van werknemers. Zij zijn ook zeer ervaren op het gebied van collectieve aangelegenheden zoals medezeggenschapstrajecten, reorganisaties en de CAO’s in de zorgsector.
  • Ondernemingsrecht: Henk Brat, Matthijs Steenpoorte, Lieke van Aarssen en Jan Willem Reesink begeleiden u bij fusies en overnames, verzelfstandigingen en vraagstukken op het gebied van governance. Tevens zijn zij ervaren procesjuristen op het gebied van geschillen en procedures (zoals enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer). Zij treden regelmatig op als sparringpartner voor raden van bestuur, raden van toezicht en interne bedrijfsjuristen.
  • Mededinging en aanbestedingen: Chris van der Corput en Martijn Jongmans ondersteunen u graag bij alles wat komt kijken rond het aanbesteden van projecten en aanvragen en procedures bij de NZa en de ACM.
  • Commerciële contracten: Minos van Joolingen en zijn team kunnen u bijstaan bij het opstellen en uitonderhandelen van allerhande commerciële contracten.
  • Vastgoed en bestuursrecht: Arjen de Bruijn houdt zich bezig met vastgoedtransacties en -investeringen, commercieel huurrecht, projectontwikkeling en aan vastgoed gerelateerd ondernemingsrecht. Ook Chris van der Corput heeft jarenlange ervaring in de vastgoedsector en Marga van Gerwen is gespecialiseerd in (ruimtelijk) omgevingsrecht en bestuursrecht. Zij kunnen u met raad en daad bijstaan bij onder meer vraagstukken en procedures rond projectontwikkeling, bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, subsidies en handhaving door bestuursorganen (waaronder ook bestuurlijke boetes).
  • Privacyrecht: Suzan Wolters en de sectie IT- & Privacyrecht hebben onder meer ruime ervaring met zorgspecifieke privacyregelgeving, (misbruik van) het EPD, patiëntrechten rond logging en rechten van betrokkenen op grond van de AVG, intern en extern privacybeleid, het vergroten van privacybewustzijn onder werknemers, het handhaven van interne en wettelijke regels en advisering rondom (potentiële) datalekken.
  • Familie- & Erfrecht: Marjolein Hees en Thomas Subelack kunnen u bijstaan bij vraagstukken rond onder meer  beschermingsmaatregelen voor meerderjarigen,  onderbewindstelling, mentorschap en curatele en het opstellen van een levenstestament. Bovendien kunnen zij u en uw organisatie adviseren over mogelijke problemen in de omgang met cliënten en hun familie. Hun jarenlange ervaring als mediator en als voorzitter van klachtencommissies in de zorg helpt daarbij.

 

Heeft u hulp nodig of wilt u eens vrijblijvend kennis met ons maken? Neemt u dan contact met ons op.