Banning Opleidingen

Banning Advocaten beschikt over een eigen – door de Orde erkende – opleidingsinstelling, te weten Banning Opleidingen. Banning Opleidingen verzorgt zowel interne- als externe cursussen en opleidingen voor advocaten. De interne cursussen hebben betrekking op alle rechtsgebieden, waarin Banning Advocaten actief is. Daarnaast worden er interne cursussen aangeboden, die voor alle rechtsgebieden van belang zijn, zoals de Masterclasses Burgerlijk Procesrecht en Actualiteitencursussen. Deze interne cursussen worden onder leiding van mr. Marc Janssen verzorgd.

Voor meer informatie over onze Banning Opleidingen en/of vragen over het cursusprogramma kunt u contact opnemen met Maartje van den Hoogen (opleidingen@banning.nl / +31 73 692 76 72).

Klachtenregeling Banning Opleidingen