Kennis en juridische wetenschap zijn in cassatie geen doel op zich, maar wel noodzakelijk om de door cliënt geboden uitdaging goed geëquipeerd te kunnen aangaan.