Food & Organic Trade

De Voedsel & Bio branche ligt onder een vergrootglas. Consumenten worden veeleisender en willen weten waar hun voedsel vandaan komt. Goed voedsel draagt bij aan een goede gezondheid, zoals het voorkomen van obesitas en diabetes. Bedrijven proberen hier slim op in te spelen door het introduceren van concepten als superfoods, Hello Fresh en andere maaltijdboxen en Koop een Koe. Gezonde en duurzame producten zijn niet meer weg te denken uit de schappen van supermarkten. Deze ontwikkelingen brengen echter ook juridische uitdagingen met zich mee en hebben een groei van regelgeving tot gevolg.

Informatie aan de consument

Consumenten moeten goed worden geïnformeerd. Regels over de presentatie van het product in advertenties, op de verpakking en de website zijn daarom van wezenlijk belang. Zo mag reclame niet misleidend zijn en is het vergelijken van het eigen product met dat van de concurrent alleen onder bepaalde wettelijke voorwaarden toegestaan. Daarnaast gelden er bijzondere regels voor uitingen over voedingswaarden (zoals “natuurlijk” of “vetarm”) en gezondheidseffecten (zoals “Vitamine C verhoogt de ijzeropname”).

Biologische sector

De vraag naar biologische producten is de afgelopen decennia ook hard gegroeid. Zelfs harder dan van reguliere voedselproducten. Supermarkten blijven hun assortiment biologisch uitbreiden en reguliere merken bieden steeds vaker biologische varianten van hun producten aan.  De biologische sector heeft te kampen met toenemende regeldruk. Een nieuwe Europese Verordening over biologische landbouw is sinds 2014 in de maak en is aan hevige kritiek uit de sector onderhevig. De uitkomst is nog onzeker.

Met de groei van de biologische sector neemt ook het toezicht op biologische producten toe en worden er strenge eisen gesteld aan certificering. Om de naam ‘biologisch’ te mogen dragen dienen producten aan alle wettelijke eisen voor biologische productie te voldoen. Bedrijven worden gecertificeerd door biologische toezichthouder Skal.

Toezicht & handhaving

Biologische bedrijven ondervinden grote uitdagingen bij contaminaties van producten. Contaminaties van biologische producten dienen gemeld te worden bij Skal. In 2016 heeft Skal hiervoor een meldwijzer opgesteld die voor de nodige verwarring binnen de sector heeft gezorgd. Er heerst met name over de vraag wanneer een meldplicht ontstaat nog veel onduidelijkheid.

Skal kan besluiten producten te blokkeren en/of certificaten in te trekken. Tevens kan zij boetes opleggen of de certificering van een bedrijf intrekken. Dit kan grote gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering, met name omdat contaminaties van biologische producten en eventuele recall van dergelijke producten doorgaans niet onder de verzekering vallen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de reguliere voedselsector. Zij controleert of productie en verkoop van voedsel voldoet aan onder andere de regels omtrent voedselveiligheid. De NVWA kan hoge boetes opleggen of zelfs overgaan tot het sluiten van een onderneming. Compliance met voedselveiligheid wetgeving is daarom van essentieel belang.

Onze expertise

Wij hebben ruime ervaring in de Voedsel & Bio branche en staan vele cliënten in deze sector naar tevredenheid bij. Enkele voorbeelden van kwesties waarin wij cliënten recent hebben bijgestaan:

  • Advisering bij reclame-uitingen op verpakkingen en in advertenties
  • Adviseren hoe om te gaan met een mogelijke overschrijding van een MRL- waarde en melding bij de NVWA en hoe om te gaan met een mogelijke meldplicht bij Skal ten aanzien van producten die verboden gewasbeschermingsmiddelen bevatten (onder de MRL-waarde)
  • Adviseren over het uitvoeren van een recall bevolen door de NVWA
  • Aanvechten besluiten van toezichthouders Skal en NVWA (boetes, blokkades, decertificering)
  • Aansprakelijk stellen van buitenlandse leveranciers bij levering van gecontamineerde producten
  • Opstellen algemene leverings- en inkoopvoorwaarden importeur van biologische producten

Uiteraard adviseren en procederen wij ook regelmatig over andere aansprakelijkheidskwesties, contractenrecht, (internationale) geschillen, intellectuele eigendomsrecht, mededingingsrecht en bedrijfsovernames in de Voedsel & Bio branche.