Compliance & Integriteit

Bedrijven worden geacht geldende wet- en regelgeving na te leven en te implementeren. Het kan voor ondernemingen lastig zijn een helder beeld te hebben van alle regels waaraan moet worden voldaan. Niet-naleving kan echter grote gevolgen hebben, voor uw organisatie maar ook voor bestuurders en managers persoonlijk. Denk daarbij aan (bestuurlijke) boetes van toezichthouders of zelfs strafrechtelijke vervolging.

Voorbeelden van wetten en regels waar vrijwel alle bedrijven mee te maken hebben zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), de Mededingingswet, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (‘WWFT’), de Wet milieubeheer, de Wet arbeid vreemdelingen (WAV) en het wetboek van Strafrecht (denk aan: omkoping en corruptie, valsheid in geschrifte).

Zorgvuldig besturen kan betekenen dat u de compliance van uw onderneming tegen het licht dient te houden, bijvoorbeeld naar aanleiding van een melding onder de klokkenluidersregeling. In dergelijke situaties kan het wenselijk zijn een advocaat een vertrouwelijk onderzoek te laten uitvoeren en te laten adviseren over de risico’s en verdere afwikkeling. Wij hebben ruime ervaring met dergelijke onderzoeken en geven regelmatig compliance trainingen met een pragmatische insteek, waarbij de focus ligt op het kunnen identificeren van potentieel riskante situaties.

Benader onze compliance contactpersonen voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek over hoe Banning Advocaten u verder kan helpen.

Verschillende rechtsgebieden

Compliance ziet op het naleven van geldende wet- en regelgeving. Vanwege de diversiteit aan regels bestrijkt compliance als onderwerp verschillende rechtsgebieden. Voorbeelden hiervan zijn Arbeidsrecht, Mededinging & Regulering en Privacy.