Arbeidsrecht

Iedere onderneming ziet zich geconfronteerd met regelgeving waar zij zich aan dient te houden.

Een onderneming bepaalt echter niet het eigen gedrag. Het zijn de werknemers die het gedrag van de onderneming bepalen. Het is daarom een begrijpelijke en noodzakelijke wens van werkgevers om hun werknemers te binden aan voorschriften en regels.

Vanuit het perspectief van het arbeidsrecht kan dat op meerdere manieren vorm worden gegeven. Soms is een contractuele binding noodzakelijk, maar regels en voorschriften kunnen ook eenzijdig worden opgelegd. Vaak wordt gedacht dat een contractuele binding sterker zou zijn dan eenzijdig opgelegde regels, maar dat is zeker niet altijd het geval.

Onze specialisten weten welke regels voor uw onderneming van belang zijn en op welke wijze uw werknemers daaraan gebonden kunnen worden. Wij adviseren met regelmaat over het instellen, implementeren en handhaven van regels. Daarbij wordt rekening gehouden met de kenmerken en de aard van uw onderneming. Wij zorgen ervoor dat regels en voorschriften op effectieve en praktische worden geïmplementeerd, zodat deze aansluiten bij uw onderneming en uw toekomstplannen.