Mededinging & Regulering

Overtredingen van het mededingingsrecht kunnen vergaande gevolgen hebben voor ondernemingen.

Denk aan hoge boetes, reputatieschade en een groot beslag op financiële middelen als gevolg van (civiele) procedures. Het is eerst en vooral de eigen verantwoordelijkheid van de onderneming om te voldoen aan het mededingingsrecht (‘compliance’). Het uitrollen van een compliance programma kan uitkomst bieden.

Wij hebben compliance programma’s uitgerold voor diverse toonaangevende (internationale) ondernemingen en verzorgen voortdurend trainingsprogramma’s voor groepen werknemers. Een compliance programma is er primair op gericht de werknemers en het management op de hoogte te brengen van de inhoud en het belang van de naleving van het mededingingsrecht en het kunnen herkennen van juridisch riskante situaties. Een compliance programma helpt uw onderneming tevens voor te bereiden op een (onverhoopt) onderzoek van een mededingingsautoriteit.

Onze specialisten geloven dat een compliance programma effectief en realistisch moet zijn om te kunnen slagen. Dus hameren wij niet op wat er allemaal niet mag, maar kijken we vooral naar wat wél kan. Dat maken we met actuele praktijkvoorbeelden inzichtelijk. Wij hanteren daarbij een pragmatische aanpak en leveren steevast maatwerk. Geen onderneming en markt is immers gelijk.