Kennisbank

20 februari 2020

Compliance & Integriteit

ACM publiceert leidraad ‘Bescherming van de online consument’

Eén van de twee thema’s op de ACM agenda 2020-2021 is de digitale economie. Bedrijven hebben steeds meer mogelijkheden tot hun beschikking waarmee zij online consumenten kunnen sturen. Deze tools, waaronder algoritmen, kunnen de keuzevrijheid van consumenten echter aanzienlijk beperken. De ACM heeft daarom een leidraad gepubliceerd waarin de grens wordt geschetst tussen geoorloofde en ongeoorloofde beïnvloeding van de online klantreis. Met de klantreis doelt de ACM – kort gezegd – op de oriëntatieroute waarlangs de online consument zich beweegt om al dan niet over te gaan tot een keuze en/of aankoop. De leidraad brengt in beeld hoe de ACM…

Lees meer >