Cassatie

De Hoge Raad is het hoogste rechterlijke college van Nederland. Niet iedere advocaat mag bij de Hoge Raad procederen. Van 1876 tot juli 2012 was dat recht uitsluitend voorbehouden aan advocaten bij de Haagse Balie.

Per 1 juli 2012 is dat ‘monopolie’ doorbroken en is in plaats daarvan een zeer zware kwaliteitstoets aangelegd. Vanaf die datum mogen advocaten uit heel Nederland bij de Hoge Raad procederen, mits zij een zwaar toelatingsexamen met goed gevolg hebben afgerond.

Onze expertise

Bij Banning Advocaten zijn Marc Janssen en Katrien van Stratum als advocaten bij de Hoge Raad toegelaten. De dienstverlening van de sectie Cassatie bestaat vooral uit het procederen in cassatiezaken en het adviseren omtrent de mogelijkheden om cassatieberoep in te stellen. Daarnaast kan de sectie Cassatie u ook adviseren bij de behandeling van zaken in feitelijke instantie (met het oog op een mogelijke cassatieprocedure).