Cassatie

De Hoge Raad is het hoogste rechterlijke college van Nederland. Niet iedere advocaat mag bij de Hoge Raad procederen. Van 1876 tot juli 2012 was dat recht uitsluitend voorbehouden aan advocaten bij de Haagse Balie.

Per 1 juli 2012 is dat ‘monopolie’ doorbroken en is in plaats daarvan een zeer zware kwaliteitstoets aangelegd. Vanaf die datum mogen advocaten uit heel Nederland bij de Hoge Raad procederen, mits zij een zwaar toelatingsexamen met goed gevolg hebben afgerond.

Onze expertise

Bij Banning Advocaten is Marc Janssen als cassatieadvocaat bij de Hoge Raad toegelaten. Marc Janssen is hoofd van het Wetenschappelijk Bureau van Banning Advocaten. Hij heeft grote expertise op het gebied van algemeen (nationaal en internationaal) vermogensrecht, insolventierecht en burgerlijk procesrecht.

De sectie Cassatie bestaat daarnaast uit de advocaten van het Wetenschappelijk Bureau. Gezamenlijk beschikken wij over uitstekende expertise op alle belangrijke rechtsgebieden, meer in het bijzonder op het gebied van het ondernemingsrecht en het huwelijksvermogensrecht.

Onze dienstverlening bestaat vooral uit het procederen in cassatiezaken, adviseren over de mogelijkheden om cassatieberoep in te stellen en het adviseren bij de behandeling van zaken in feitelijke instantie bij rechtbank en hof, met het oog op een mogelijke cassatieprocedure.