Intellectueel Eigendomsrecht

Als ondernemer investeert u dagelijks in uw producten en diensten. Die investeringen wilt u beschermen. Intellectuele Eigendomsrechten (IE-rechten) bieden een belangrijke bescherming aan uw investeringen. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, de branding van uw onderneming, de bouw van uw website of het organiseren van een reclamecampagne. Daarbij moeten uw IE-rechten goed geregeld zijn.

Een IE-recht, zoals een auteursrecht, handelsnaam, merk of model, is een alleenrecht. Daarmee kunt u in bepaalde gevallen anderen verbieden om nagenoeg identieke ontwerpen, namen of modellen te gebruiken.

Onze IE-advocaten zijn gespecialiseerd in alle aspecten van het IE-recht. Ook media- en entertainmentrecht, reclamerecht, onrechtmatige publicaties, know how bescherming en slaafse nabootsing behoren tot de expertise van Banning’s IE-advocaten.

Wij staan zowel internationale ondernemingen als MKB dagelijks bij in het adviseren over, managen en handhaven van hun IE-rechten. Banning Advocaten heeft specifieke kennis in diverse sectoren, waaronder fashion, automotive, food en sport. Graag zijn wij uw adviseur bij het herstructureren, licentiëren of overdragen van IE-rechten, alsmede het opstellen van contracten waarin IE-rechten een rol spelen.

Indien er sprake is van een inbreuk op uw IE-rechten, of indien u zelf onverhoopt in een inbreukkwestie raakt verwikkeld, dan begeleiden wij u graag. Onze proceservaring is grondig.

Onze expertise stopt niet bij de grens.

Banning’s IE-advocaten beschikken over een uitgebreid en wijdvertakt internationaal netwerk van IE-specialisten. Wij zijn lid van nationale en internationale specialisatieverenigingen, zoals de European Communities Trade Mark Association (ECTA) waar wij actief deelnemen in de Anti-Counterfeiting Committee, de Vereniging van Auteursrecht (VvA) en de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM).