Modellenrecht

Heeft u een product ontworpen, dan kan het modelrecht bescherming bieden. Het modelrecht beschermt het uiterlijk van uw product. Dit IE recht gaat over de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur en/of de materialen van het ontwerp. De houder van het modelrecht kan iedereen zonder zijn toestemming het gebruik van het model verbieden.

Hoe ontstaat een modelrecht?

Een model moet worden ingeschreven in het modellenregister. Voor modellen die gelden in de Benelux is dit het register van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). Voor modellen die gelden in de EU is dit het register van het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO).

Het Europees modellenrecht kent ook beperkte bescherming voor niet-geregistreerde modellen. De duur van een niet-geregistreerd Gemeenschapsmodel is wel beperkter. Het geldt tot drie jaar nadat het model voor het publiek beschikbaar is gesteld. Daarnaast biedt een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel alleen bescherming tegen namaak.

Om voor bescherming in aanmerking te komen, moet het model nieuw zijn en een eigen karakter hebben.

Wat kan ik met een modelrecht?

De modelhouder kan iedereen zonder zijn toestemming verbieden een voortbrengsel te gebruiken waarin het model is verwerkt of waarop het model is toegepast. Voorwaarde daarvoor is dat het voortbrengsel hetzelfde uiterlijk vertoont als het model, of geen andere algemene indruk wekt. Hierbij is de modelinschrijving het uitgangspunt, niet het product dat daarop is gebaseerd.

Onze expertise

Onze IE-advocaten beschikken over expertise met betrekking tot het modelrecht. Wij kunnen u bijstaan en adviseren omtrent de mogelijkheden tot modelregistratie en of het in uw specifieke situatie zinvol is uw ontwerp als model te registreren.