Merkenrecht

Het merkenrecht biedt bescherming aan tekens, zoals namen en logo’s, voor de producten of diensten van een onderneming. Een merk duidt de herkomst van de waren of diensten van de onderneming aan. Merken hebben ook een waarborgfunctie waarmee ze de exclusiviteit en kwaliteit van de producten of de diensten garanderen. Daarmee zijn ze voor ondernemingen een belangrijk communicatiemiddel in het economische verkeer.

Hoe ontstaat een merkrecht?

Het merk moet zijn ingeschreven in een merkenregister. Voor merken geldend in Benelux, is dit het register van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). Merken geldend in de EU zijn ingeschreven in het register van het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO).

Niet ieder teken kan een merk zijn. Voor de geldigheid van een merk is bijvoorbeeld vereist dat het onderscheidend vermogen bezit. Een merk mag niet uitsluitend beschrijvend zijn voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. ‘Notaris’ voor notariële diensten mist ieder onderscheidend vermogen. Maar voor jenever is het wel een sterk merk.

Minder onderscheidende merken kunnen door intensief gebruik onderscheidend worden. Dit wordt ook wel ‘inburgering’ genoemd. Andersom kan een sterk merk onderscheidend vermogen verliezen, als het overal op de markt door derden wordt gebruikt. Het merk ‘verwatert’ dan.

Wat kan ik met een merkrecht?

De merkhouder kan iedere derde verbieden gebruik te maken van een teken dat identiek is aan zijn merk, en wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als waarvoor zijn merk in het merkenregister is ingeschreven. Zo kan Banning Advocaten iedereen verbieden gebruik te maken van het teken ‘Banning Advocaten’ voor juridische diensten.

Ook als het teken niet identiek is aan, maar wel overeenstemt met het merk, dan kan de merkhouder optreden. Zoals bijvoorbeeld ‘Bannings Advocaten’. Ook wanneer de diensten niet helemaal identiek zijn, maar wel soortgelijk. Denk dan bijvoorbeeld aan juridische detachering. Let wel, dit kan alleen als sprake is van verwarringsgevaar.

Heeft de merkhouder een bekend merk, dan kan hij bovendien optreden tegen het gebruik van identieke of overeenstemmende tekens, wanneer er daardoor met zijn succes wordt meegelift. Hij kan namelijk in actie komen, wanneer de ander door diens gebruik van een teken zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel haalt uit of afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van zijn merk.

Onze expertise

Onze IE-advocaten beschikken over uitgebreide ervaring op het gebied van het merkenrecht. Wij staan veel (internationale) ondernemingen bij op het gebied van namaakbestrijding, begeleiding en advisering over registratie en mogelijke oppositie van merken alsmede op alle andere aspecten op het gebied van het merkenrecht.