Auteursrecht

Het auteursrecht beoogt creatieve werken te beschermen. Werken die voortkomen uit creatieve prestaties van de maker ervan. De houder van een auteursrecht kan ieder ander verbieden om zijn auteursrechtelijk beschermde werken te openbaren en te verveelvoudigen.

Hoe ontstaat een auteursrecht?

Auteursrechtelijke bescherming vereist dat het werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. Het werk moet een uitdrukking zijn van de eigen, intellectuele schepping van de auteur. Er moet sprake zijn van creatieve keuzes van de maker. Er is wel een ondergrens. Alles wat te banaal of triviaal is, heeft geen auteursrecht.

In tegenstelling tot een merkrecht is voor het ontstaan van een auteursrecht registratie niet vereist. Het recht ontstaat automatisch bij het scheppen van het werk.

Er zijn veel objecten die in aanmerking kunnen komen voor auteursrechtelijke bescherming. Denk bijvoorbeeld aan productverpakkingen, productontwerpen, website lay-outs,  artikelen, muziekwerken, films en fotografische werken. Maar ook software en het voorbereidend materiaal. Technische werkwijzen, stijlen, methoden en ideeën die nog niet tot uitdrukking zijn gebracht komen doorgaans niet in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming.

Wat kan ik met een auteursrecht?

De houder van het auteursrecht heeft het uitsluitend recht het werk te openbaren en te verveelvoudigen. Daarmee kan de houder bijvoorbeeld derden verbieden het werk te kopiëren of op een website ter beschikking te stellen. Ook kan de houder een derde toestemming geven om van zijn werk gebruik te maken of te verveelvoudigen: de licentie.

Onze expertise

Onze IE- en IT-advocaten beschikken over ruime ervaring op het gebied van het auteursrecht. Zo vallen onder de werkzaamheden het opstellen en beoordelen van licentieovereenkomsten, advisering over auteursrechtoverdracht en optreden op het gebied van namaakbestrijding.