Familie- & Erfrecht

Bij Familie- & Erfrecht gaat het om zaken waarin zowel persoonlijke belangen en emoties als financiële belangen een rol spelen. Denk aan:

 • Huwelijk en samenwoning
  Kiest u voor wel of geen huwelijksvoorwaarden? Of juist liever voor een samenlevingscontract? En wat zijn de verschillen?
 • Relatievermogensrecht
  Soms verandert uw situatie waardoor tussentijdse aanpassingen van de huwelijksvoorwaarden of het samenlevingscontract noodzakelijk zijn;
 • Kinderen
  Naamrecht, ouderlijk gezag, zorgregeling, verhuisproblematiek na een scheiding; om goed voor uw kinderen te zorgen is het van belang ook juridisch een aantal zaken goed vast te leggen;
 • Scheiding
  Bij een (echt)scheidingmoeten verschillende zaken wettelijk worden afgehandeld, zoals de zorgregeling voor de kinderen, de verdeling of verrekening van het vermogen, kinder- en partneralimentatie en de pensioenverevening;
 • Erfrecht
  Welke positie heeft u in een nalatenschap? Welke rechten en verplichtingen horen daarbij? Antwoorden op deze vragen bepalen de wijze waarop de afwikkeling van een nalatenschap moet plaatsvinden;
 • Estate planning
  U kunt nu al nadenken over het vormgeven van uw nalatenschap en wie, wat en onder welke condities van u dient te verkrijgen.

Deze persoonlijke verhalen en wensen vragen om iemand die enerzijds met een helikopter view en anderzijds juist heel betrokken meedenkt. Iemand met een luisterend oor én kennis van zaken. Die elke kwestie kan vertalen naar de wet of bovendien in begrijpelijke taal kan uitleggen wat deze concreet voor u betekent.

Betrokken en bekwaam

Met negen gedreven advocaten bieden wij u dit. Wij brengen de juridische knelpunten tot de essentie terug en kijken met een breed vizier naar wat nodig is om uw zaak zo goed mogelijk op te lossen of om uw wensen wettelijk zo goed mogelijk te regelen. Wij geven u helder advies over uw juridische positie en een duidelijke strategie, die u helpt om weloverwogen keuzes te maken. Wij zetten elke stap in nauw overleg met u en waar nodig met uw (financieel) adviseur. Omdat wij binnen ons kantoor met verschillende expertises werken, is het een kleine stap om een kantoorgenoot/specialist op een ander (rechts)gebied in te schakelen.

Heeft u advies of hulp nodig bij een zaak op het gebied van Familie- & Erfrecht? Daag ons vooral uit om u daarbij optimaal te helpen.