Methoden van geschilbeslechting

Wanneer er een geschil speelt, streven wij er altijd naar om samen met u tot een zorgvuldige en duurzame oplossing te komen. Bij voorkeur zonder tussenkomst van de rechter. Dit vergt kennis van en begrip voor de belangen van alle betrokkenen. Het is daarom belangrijk om de dialoog aan te gaan met degene, met wie het geschil speelt. Mocht het niet lukken om samen tot een oplossing te komen, dan treden wij doortastend en daadkrachtig op en procederen we efficiënt.

Er zijn verschillende methoden van geschillenbeslechting:

Mediation

Mediation heeft als doel om problemen onder begeleiding van een neutrale derde, een mediator, samen op te lossen. Een (echtscheidings)mediator begeleidt het onderhandelingsproces in een vertrouwelijke sfeer en geeft de nodige juridische informatie. Wij beschikken over meerdere mediators, die allen de specialisatieopleiding van de vFAS hebben afgerond. Bij familie-erfrechtelijke geschillen treden wij daarom graag voor u als mediator op. Samen gaan we de uitdaging aan om het geschil tot een goed eind te brengen. 

Collaborative Divorce | Overlegscheiding

Deze methode heeft dezelfde voordelen als mediation en verzekert bovendien dat er tussen de partners evenwicht blijft bestaan in kennis, kunde, emoties en macht. Iedere partner wordt daarbij bijgestaan door een eigen advocaat-scheidingsmediator. De gesprekken vinden plaats onder begeleiding van een coach/psycholoog. Zo nodig wordt een onafhankelijke financieel adviseur ingeschakeld. In een omgeving met wederzijds respect en open communicatie wordt de basis voor een nieuwe toekomst gelegd. Meer informatie over deze methode kunt u vinden op de website van de Vereniging van Collaborative Professionals (VVCP). Agnes van Wieren en Tim Backx zijn vanuit ons kantoor bij deze vereniging aangesloten. 

Procederen

Procederen is de stap waarvoor wordt gekozen als het betrokken partijen niet is gelukt om samen tot een oplossing te komen. Daarmee leggen zij het geschil voor aan een rechter. Iedere partij laat zich door een eigen advocaat bijstaan. Alle standpunten worden schriftelijk uiteengezet en vervolgens meestal mondeling behandeld tijdens een zitting bij de rechtbank of (afhankelijk van het soort zaak) kantonrechter. De rechter doet uitspraak of bepaalt dat er aanvullende informatie nodig is, door middel van een getuigenverhoor of het aanstellen van een deskundige. Als één van de partijen het niet met de uitspraak een is, kan hij of zij (uitzonderingen daargelaten) in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Daarna bestaat nog de mogelijkheid van cassatie. Hiervoor beschikken wij tevens over onze eigen cassatieadvocaten.