Cursussen & publicaties

Wij delen onze expertise op het gebied van het Familie- & Erfrecht graag. Zo verzorgen wij regelmatig cursussen voor vakgenoten, de rechterlijke macht en accountants, met name op het gebied van alimentatie en huwelijksvermogensrecht. Wij publiceren geregeld in familie-erfrechtelijke vakbladen. Ook treden we vaak op als extern adviseur van overheden en instellingen. Een aantal van onze specialisten bekleedt nevenfuncties, bijvoorbeeld in de rechterlijke macht als rechter- of raadsheerplaatsvervanger. Kortom; wij delen graag onze kennis, ook met u.