Alimentatie

Als mensen besluiten te scheiden, blijft tussen hen en zorgplicht bestaan. Die kan inhouden dat de ene ex-echtgenoot aan de ander partneralimentatie moet betalen. Heeft u gezamenlijke kinderen, dan blijft u beiden ook na de scheiding verantwoordelijk voor de kosten voor het levensonderhoud van uw kinderen. Neemt een van u meer zorg voor de kinderen op zich, dan kan het zijn dat de ander zogeheten kinderalimentatie moet betalen. 

De hoogte van de alimentatie is afhankelijk van meerdere factoren. Enerzijds wordt er gekeken naar het verleden om te kunnen bepalen welke behoefte er is. Anderzijds wordt aan de hand van de huidige situatie bekeken of er ruimte (draagkracht) is voor de betaling van alimentatie. 

Wanneer er een onderneming in het spel is, spelen er bij het vaststellen van de hoogte en de duur van de alimentatieverplichting meer factoren mee, dan alleen de ‘kale cijfers’. Winst op papier leidt niet automatisch tot een hoger inkomen.

Wij zijn zeer ervaren in het doorgronden van deze factoren en adviseren u graag over een eventuele alimentatie in uw persoonlijke situatie. Daag ons uit om tot een voor u optimale uitkomst te komen.