Internationaal familie-erfrecht

Familierecht

Wanneer u besluit in het buitenland te trouwen, of als één van u, of u beiden, in het buitenland woont, dan wel als (één van) de echtgenoten een buitenlandse nationaliteit heeft, of als er vermogen in het buitenland is, kan het zijn dat er een ander recht geldt dan het Nederlands recht. 

In het internationaal personen- en familie-erfrecht is het van groot belang eerst vast te stellen op basis van welk recht een geschil moet worden opgelost of een afspraak wettelijk moet worden vastgesteld. Welke rechter is bevoegd om er kennis van te nemen en over te oordelen? Welke rechtsgevolgen kan een beslissing hebben? Wij adviseren en begeleiden u graag bij deze internationale kwesties. Dat kan voorkomen dat u achteraf voor (onaangename) verrassingen komt te staan.

Erfrecht

Zo adviseren wij u ook graag op het gebied van het internationaal erfrecht. Wanneer de overledene een andere nationaliteit heeft dan het land van zijn laatste woonplaats, of wanneer de overledene elders in de wereld bezittingen heeft dan in het land van zijn laatste woonplaats, is van belang vast te stellen het recht van welk land van toepassing is, en zo ja waarop. Wij adviseren u in dat geval graag.