Zorg & gezag

Om de kans te verkleinen dat kinderen de dupe worden van een (echt)scheiding, dienen ouders bij het verbreken van een relatie goede afspraken over de kinderen te maken. Wanneer u besluit uit elkaar te gaan, vent u verplicht om deze afspraken in een ouderschapsplan vast te leggen. Hierin staan in ieder geval afspraken over de verdeling van de zorg en opvoeding van de kinderen en hoe u elkaar van informatie voorziet en elkaar raadpleegt over belangrijke onderwerpen. Ook de wijze waarop de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen wordt verdeeld, is een verplicht onderdeel van het ouderschapsplan. Daarnaast staat het u vrij om ook andere afspraken in het ouderschapsplan op te nemen. 

Wij streven er naar om u zo veel als mogelijk in onderling overleg tot afspraken over de kinderen te laten komen. Onze ervaring als mediator helpt ons daar bij. Als u er samen niet uitkomt, kunnen wij voor het geschil aan de rechter voorleggen.