Overige zaken

Naast de onderwerpen binnen het familie- & erfrecht, zoals in de sidebar van deze pagina genoemd, behandelen wij o.a. ook zaken op het gebied van:

 •  adoptie;
 •  beslag- en executierecht;
 •  bijzondere curator;
 •  burgerlijke stand;
 •  curatele, onderbewindstelling en mentorschap;
 •  erkenning vaderschap;
 •  executele;
 •  gerechtelijke vaststelling van het vaderschap;
 •  gezinsadvocaat;
 •  handlichting;
 •  legitieme portie;
 •  levenstestament;
 •  naamswijziging (voornaam/achternaam);
 •  nietigverklaring van een huwelijk;
 •  ondertoezichtstelling en uithuisplaatsingen;
 •  ontkenning vaderschap;
 •  scheiding van tafel en bed;
 •  transseksualiteit/geslachtsverandering;
 •  vernietiging van door echtgenoot onbevoegd verrichte rechtshandelingen;
 •  vernietiging van een nalatenschap;
 •  vernietiging van een testament;
 •  Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)