Procedures & Geschillenbeslechting

Iedere ondernemer heeft er wel eens mee te maken: Geschillen die zich niet eenvoudig laten oplossen. Deze geschillen kunnen in sommige gevallen een behoorlijk negatieve impact op uw business hebben en zelfs bedreigend zijn voor het voortbestaan van uw onderneming. Soms is het in dat soort gevallen nodig dat er een procedure bij de rechter of een andere geschilbeslechter wordt gevoerd.

Wij hebben voor die gevallen een team van ervaren advocaten die gespecialiseerd zijn in het voeren van procedures in allerlei soorten zaken. Of het nu gaat om procedures over commerciële contracten, geschillen binnen ondernemingen, aansprakelijkheid van bestuurders, intellectuele eigendom-kwesties, arbeidszaken, echtscheidingen, vastgoed gerelateerde zaken, insolventiezaken of mededingingsrechtelijke geschillen: wij zijn er voor u.

Wij vertegenwoordigen onze nationale en internationale cliënten in procedures bij kantongerechten, rechtbanken, gerechtshoven, de Netherlands Commercial Court (NCC), de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam en zelfs de Hoge Raad, de hoogste civiele rechter in Nederland. Tevens vertegenwoordigen wij onze cliënten in allerlei arbitragezaken, waaronder zaken bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) en de Raad voor de Arbitrage van de Bouw.

Tot ons litigation-team behoren cassatieadvocaten, plaatsvervangende raadsheren bij diverse gerechtshoven, NAI-arbiters en universitair docenten.

Wij doen dit altijd met oog voor uw belangen en geven van tevoren een duidelijke inschatting van de kosten, het verloop en de duur van het proces. Wanneer een schikking de beste optie is, onderhandelen wij voor u over de beste voorwaarden. Naast procederen zit ook onderhandelen in ons bloed. In dat kader beschikken wij, indien nodig, ook over ervaren en erkende mediators op verschillende rechtsgebieden.