Erfrecht

Afwikkeling nalatenschap

De afwikkeling van een nalatenschap is veelal complex. Dat kan meerdere oorzaken hebben. Bijvoorbeeld omdat de onderlinge verhoudingen zijn verstoord en overleg niet (goed) mogelijk is, uw rechten worden geschonden, of medewerking aan de afwikkeling wordt onthouden. Wij zien hierin een uitdaging u bij te staan, te adviseren, te bemiddelen waar nodig en kunnen, als de zaak daarom vraagt, ook voor u procederen. Onze specialistische kennis op het gebied van ondernemingen maakt dat u ook bij complexe erfrechtelijke vraagstukken bij ons aan het juiste adres bent. 

Estate Planning

Wanneer u goed wilt zorgen voor de mensen die u achterlaat als u er niet meer bent, is het verstandig een gedegen testament op te stellen. Denk aan het vastleggen wat er met uw vermogen moet gebeuren, wie u aanwijst als erfgenamen (u kunt bijvoorbeeld wettelijke erfgenamen onterven en niet-wettelijke erfgenamen benoemen), wie u als voogd aanwijst voor uw minderjarige kinderen en wie u als executeur benoemt. Een gedegen en doordacht testament is ook ter besparing van (erf)belasting zeer aan te bevelen. Wij adviseren u graag over de inhoud van zo’n testament en begeleiden u bij het juist en passend vastleggen van de afspraken. Daarbij werken wij nauw samen met notarissen en fiscalisten.