Ondernemer & scheiding

Wij zijn specialist op het gebied waar het Familie- & Erfrecht en het Ondernemingsrecht elkaar kruisen. Wanneer u als ondernemer te maken krijgt met zaken op het vlak van Familie- & Erfrecht, dan spelen vennootschapsrechtelijke aspecten, die het voortbestaan van de onderneming raken, een belangrijke rol. Met onze specifieke kennis en ervaring op het gebied van ‘de ondernemer en echtscheiding’ onderscheiden wij ons van veel andere familie-erfrechtadvocaten. Wij staan veelvuldig ondernemers of hun partner bij. 

Worstelt u als ondernemer met een complexe juridische kwestie op dit gebied, schroom dan niet om onze hulp in te roepen.