Kennisbank Mededinging.co

01 november 2022

Mededinging & Regulering

Restraints of trade and dominance, cartel leniency and merger control in The Netherlands: An overview

Thomson Reuters has published a series of articles on its Practical Law Country Q&A Guides platform. The competition law practice group of Banning has written the competition guides on the Netherlands, which are part of the Global Guide’s competition coverage. Restraints of trade and dominance Areas covered in this article include monopolies and abuses of market power, regulatory authorities and the regulatory framework, the scope of rules, exemptions, exclusions, statutes of limitation, notification, investigations, penalties and enforcement, third party damages claims, EU law, joint ventures and proposals for reform. Cartel leniency This item is part of the global guide to cartel leniency, and addresses themes such as leniency and …

Lees meer >

02 juli 2019

Mededinging & Regulering

Gemeente Oldambt Verruilt Pand Voor 1 Euro: Geen Staatssubsidie, M…

Het klinkt als een absurd idee: een monumentaal pand verkopen voor slechts één symbolische euro, in het bijzonder als het pand in kwestie een geschatte waarde van ongeveer een half miljoen euro heeft. Maar deze risicovolle gok werd gewaagd door de Gemeente Oldambt, die daar nu, meer dan vijf jaar later, de prijs voor betaalt. Hoewel volgens de Rechtbank Noord-Nederland het geen staatssteun heeft opgeleverd, zou de Gemeente wel onzorgvuldig en dus onwettig gehandeld hebben tegenover een rivaal van de koper. Het Verrassende Verkoopverhaal In 2014 besloot de Gemeente een Rijksmonument aan de Huningaweg in Oostwold te verkopen aan particuliere kopers voor …

Lees meer >

02 juli 2019

Mededinging & Regulering

Gemeente Oldambt verkoopt pand voor 1 euro: Geen staatssteun, wel onrechtmatig

Een monumentaal pand ter waarde van ca. €500.000,- verkopen voor één symbolische euro: Gemeente Oldambt (hierna: “de Gemeente”) durfde het aan, maar wordt daar ruim vijf jaar later voor gestraft. Hoewel dit volgens Rechtbank Noord-Nederland geen staatssteun oplevert, heeft de Gemeente wel onzorgvuldig, en daarmee onrechtmatig jegens een concurrent van de koper gehandeld. De transactie In 2014 verkocht de Gemeente een Rijksmonument aan de Huningaweg in Oostwold voor €1,- aan private kopers. Het pand verkeerde destijds in een zeer slechte conditie. De kosten van verbouwing en restauratie waren volgens de Gemeente dusdanig hoog dat het pand nooit levensvatbaar geëxploiteerd zou kunnen worden. …

Lees meer >

13 mei 2019

Mededinging & Regulering

Onderzoek door de ACM naar klachten over Spotify, Qustodio en Kidslox: Maakt Apple misbruik van haar dominante positie?

In het licht van signalen die de Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft opgevangen tijdens een marktonderzoek naar appstores, wordt er nader onderzoek gedaan naar Apple’s mogelijk misbruik van haar positie via de App Store. Dit komt na klachten van Spotify, Qustodio en Kidslox. Het lijkt erop dat ook de Europese Commissie haar blik nu op Apple richt. Bedrijven met een economische machtspositie hebben een speciale verantwoordelijkheid om zich te onthouden van gedrag dat de concurrentie kan belemmeren. Denk hierbij aan koppelverkoop, het weigeren van productverkoop aan bepaalde bedrijven, het ontzeggen van toegang tot een dienst of het hanteren van oneerlijke …

Lees meer >

13 mei 2019

Mededinging & Regulering

Klachten van Spotify, Qustodio en Kidslox, en onderzoek door ACM: Misbruikt Apple haar machtspositie?

Naar aanleiding van signalen die bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zijn binnen gekomen tijdens een marktonderzoek naar appstores, onderzoekt de ACM of Apple misbruik maakt van de positie die het verworven heeft met haar App Store. Na klachten van Spotify, Qustodio en Kidslox lijkt de Europese Commissie nu ook haar pijlen op Apple te richten. Op ondernemingen met een economische machtspositie rust een bijzondere verantwoordelijkheid zich te onthouden van gedragingen die de mededinging kunnen beperken. Voorbeelden van dergelijke gedragingen zijn koppelverkoop, het aan bepaalde bedrijven niet verkopen van producten, geen toegang verlenen tot een dienst of het anderzijds hanteren van …

Lees meer >

24 maart 2019

Mededinging & Regulering

EU Straft Nike voor Beperken Grensoverschrijdende Online Voetbal Merchandise Verkoop

Inleiding De nauwkeurige vastlegging van elke afspraak in zakelijke contracten is essentieel, zo werd onlangs benadrukt door het Hof in Den Haag in een uitspraak van 15 mei 2018 (ECLI:NL:GHDA:2018:1089). De uitspraak van het Gerechtshof Den Haag In 2007 gingen EET en GreenChoice een dienstverleningsovereenkomst aan. Binnen deze overeenkomst was EET mede verantwoordelijk voor de inkoop van energie voor GreenChoice bij TenneT en het dragen van programmaverantwoordelijkheid. Kosten van deze diensten en doorbelasting naar de klanten van GreenChoice werden in het contract vastgelegd. De kwestie die het hof beoordeelde was of EET recht had om kosten door te rekenen die niet eerst …

Lees meer >

24 maart 2019

Mededinging & Regulering

EU Legt Nike Sancties Op voor Belemmeren van Internationale Online Verkoop van Voetbal Merchandise

Inleiding Het is cruciaal dat elke afspraak in zakelijke contracten nauwkeurig wordt vastgelegd. Dit werd onlangs nog eens onderstreept door het Hof in Den Haag in een uitspraak van 15 mei 2018 (ECLI:NL:GHDA:2018:1089). De uitspraak van het Gerechtshof Den Haag In 2007 sloten EET en GreenChoice een dienstverleningsovereenkomst. Volgens deze overeenkomst was het de gedeelde verantwoordelijkheid van EET om de energie voor GreenChoice aan te kopen bij TenneT en om programmaverantwoordelijkheid te dragen. De kosten van deze diensten en de doorbelasting aan de GreenChoice-klanten werden in het contract vastgelegd. De kwestie die het hof aan het licht moest brengen was of EET het …

Lees meer >

19 maart 2019

Mededinging & Regulering

Wordt Gezamenlijke Inkoop Omgezet in een Inkoopkartel? | Over Inkoopsamenwerking in Nederland

Inhoud: 1. Inleiding Indien een schuldenaar, met het recht van verrekening, zijn medeschuldenaar informeert over zijn voornemen om zijn schuld te verrekenen met zijn vordering, worden zowel de schuld als de vordering in onderling overleg geëlimineerd. Volgens de wet (artikel 6:127 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek) is voor verrekening vereist dat de partijen zowel elkaars schuldeisers als schuldenaren zijn. Deze conditie staat ook bekend als de “wederkerigheid van vorderingsrecht en schuldverplichting”. 2. Uitspraak van de Hoge Raad 2.1. De feiten De Hoge Raad (HR 23-03-2018, ECLI:NL:HR:2018:428) heeft recentelijk een uitspraak gedaan met betrekking tot deze wederkerigheidsvoorwaarde. AA Accountants betoogde in cassatie dat de hofbeslissing, …

Lees meer >

19 maart 2019

Mededinging & Regulering

Wordt gezamenlijke inkoop in Nederland omgezet in een inkoopkartel? | Een diepgaande discussie over inkoopsamenwerkingen

1. Inleiding Wanneer een schuldenaar, met het recht van verrekening, zijn medeschuldenaar op de hoogte brengt van zijn intentie om zijn schuld te verrekenen met zijn vordering, worden zowel de schuld als de vordering in onderling overleg weggenomen. Volgens de wet (artikel 6:127 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek) is voor verrekening vereist dat de partijen zowel elkaars schuldeisers als schuldenaren zijn. Deze voorwaarde wordt ook wel aangeduid als “wederkerigheid van vorderingsrecht en schuldverplichting”. 2. Uitspraak van de Hoge Raad 2.1. De feiten De Hoge Raad heeft onlangs een uitspraak gedaan in verband met deze wederkerigheidsvoorwaarde (HR 23-03-2018, ECLI:NL:HR:2018:428). AA Accountants bepleitte tijdens cassatie dat …

Lees meer >

11 februari 2019

Mededinging & Regulering

CBb spreekt opnieuw over de vertrouwelijkheid van clementieverklaringen – Nieuwe Inzichten

Inhoud: 1. Introductie Wanneer een debiteur, met het recht van compensatie, zijn mededebiteur informeert over zijn intentie om zijn schuld te compenseren met zijn vordering, worden zowel de schuld als de vordering gezamenlijk geëlimineerd. De wet (artikel 6:127 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek) geeft aan dat voor compensatie het vereist is dat de partijen zowel elkaars crediteuren als debiteuren zijn. Deze voorwaarde is wettelijk bekend als “wederkerigheidsvereiste van vorderingsrecht en schuldverplichting”. 2. Oordeel van de Hoge Raad 2.1. De feiten De Hoge Raad (HR 23-03-2018, ECLI:NL:HR:2018:428) heeft recent een uitspraak gedaan met betrekking tot deze wederkerigheidsvoorwaarde. AA Accountants betoogde in cassatie dat de …

Lees meer >

11 februari 2019

Mededinging & Regulering

CBb bespreekt opnieuw de vertrouwelijkheid van clementieverklaringen – Nieuwe Inzichten en Ontdekkingen

Content: 1. Inleiding Als een debiteur, die het recht tot compensatie heeft, zijn mededebiteur inlicht over het voornemen zijn schuld te verrekenen met zijn vordering, worden zowel de vordering als de schuld gezamenlijk teniet gedaan. Volgens de wet (artikel 6:127 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek) is het voor compensatie van belang dat de betrokken partijen zowel elkaars schuldeisers als debiteuren zijn. Deze vereiste staat wettelijk bekend als “wederkerigheidsvereiste van vorderingsrecht en schuldverplichting”. 2. Oordeel van de Hoge Raad 2.1. De feiten De Hoge Raad (HR 23-03-2018, ECLI:NL:HR:2018:428) heeft recent een uitspraak gedaan over de wederkerigheidsvereiste. AA Accountants beweerde voor de Hoge Raad dat de …

Lees meer >

05 februari 2019

Mededinging & Regulering

Laatste Update van de Europese Commissie: Ontdek Nieuws over Guess en Nike

Inleiding Een recentelijke uitspraak van het Hof in Den Haag op 15 mei 2018 (ECLI:NL:GHDA:2018:1089) beklemtoont het belang van een precieze vastlegging van alle afspraken in commerciële overeenkomsten. Het vonnis van het Hof in Den Haag In 2007 hebben EET en GreenChoice een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. EET had de verantwoordelijkheid voor de energie-inkoop bij TenneT voor GreenChoice en ook de programmaverantwoordelijkheid voor GreenChoice was in handen van EET. De overeenkomst omvatte onder andere afspraken over het doorbelasten van kosten die EET namens GreenChoice maakte en het doorbelasten van de afgenomen energiehoeveelheden door GreenChoice-klanten. Het hof liet in het beroep de interpretatie van deze overeenkomst op …

Lees meer >

05 februari 2019

Mededinging & Regulering

Laatste Update van de Europese Commissie: Ontdek het Laatste Nieuws over Guess en Nike

Blogtekst Een recent vonnis van het Hof in Den Haag (ECLI:NL:GHDA:2018:1089) op 15 mei 2018 onderstreept nogmaals het cruciale belang van nauwkeurig vastgelegde afspraken in commerciële contracten. Terug in 2007 hadden EET en GreenChoice een dienstverleningsovereenkomst gesloten. EET was verantwoordelijk voor de energie-inkoop bij TenneT namens GreenChoice, net als voor de programmaverantwoordelijkheid van dit bedrijf. Deze overeenkomst bevatte onder meer de afspraak dat EET kosten die het namens GreenChoice maakte, zou doorberekenen, evenals de energieverbruik van GreenChoice-klanten. In de loop van een beroepsprocedure moest het hof de interpretatie van deze overeenkomst onder de loep nemen. Een centrale vraag daarbij was of EET het …

Lees meer >

13 november 2018

Mededinging & Regulering

ACM verleidt vrijgesproken huizenhandelaren met extra bonussen: Een gedetailleerde analyse

Helaas kunnen wij de inhoud van de meegeleverde afbeeldingen niet zien, dus kunnen we alleen de geschreven tekst vertalen.   Bekijk ook onze eerdere publicatie over de hoger beroepsprocedure betreffende executiewoningen. Klik hier voor het NRC artikel over ‘ACM discussieert over compensatie voor schade aan woninghandelaren’.

Lees meer >

25 oktober 2018

Mededinging & Regulering

Boetes voor het wasserijkartel blijven gehandhaafd: alle details over kartelboetes

Inleiding Een recente uitspraak van het Hof van Den Haag op 15 mei 2018 (ECLI:NL:GHDA:2018:1089) onderstreept het cruciale belang van het nauwkeurig vastleggen van alle afspraken in commerciële contracten. De uitspraak van het Hof van Den Haag In 2007 gingen EET en GreenChoice een dienstverleningsovereenkomst aan. De verantwoordelijkheid voor de energie-inkoop bij TenneT voor GreenChoice en de programmaverantwoordelijkheid voor GreenChoice lagen in handen van EET. De overeenkomst omvatte ook afspraken over het doorberekenen van de kosten die EET namens GreenChoice maakte en het doorberekenen van de door GreenChoice-klanten afgenomen energiehoeveelheden. De interpretatie van deze overeenkomst vormde de kern van het hoger beroep bij het …

Lees meer >

25 oktober 2018

Mededinging & Regulering

Boetehandhaving voor het Waspaleis Kartel Blijft Onverminderd: Alle Details over Kartelboetes

Inleiding Een recent vonnis van het Hof van Den Haag, die dateert van 15 mei 2018 (ECLI:NL:GHDA:2018:1089), benadrukt het wezenlijk belang van het zorgvuldig noteren van elke overeenkomst in industriële contracten. Het vonnis van het Hof van Den Haag In 2007 hebben EET en GreenChoice een dienstverleningsovereenkomst gesloten. De verantwoordelijkheid voor de energieaankopen voor GreenChoice bij TenneT en de programmatie voor GreenChoice waren in handen van EET. De overeenkomst had ook bepalingen omtrent het doorgeven van de kosten die EET had gemaakt namens GreenChoice en het doorberekenen van de door klanten van GreenChoice verbruikte energiehoeveelheden. De interpretatie van deze overeenkomst stond centraal in het …

Lees meer >

24 oktober 2018

Mededinging & Regulering

Minos van Joolingen te gast als spreker over Distributieovereenkomsten bij de NGB conferentie

Op 23 oktober 2018 hielden Minos van Joolingen (partner bij Banning Advocaten) en Filip Tuytschaever (partner bij Contrast), een presentatie over distributieovereenkomsten bij een bijeenkomst van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen in Den Haag. Deze twee partners zijn experts in het mededingingsrecht en verticale overeenkomsten. Het team van Mededinging & Aanbesteding van Banning Advocaten heeft samen met Contrast de Nederlandse editie ‘Distributieovereenkomsten, EU – België – Nederland’ geschreven die in 2018 gepubliceerd werd. Tijdens deze informatieve bijeenkomst waren de volgende onderwerpen van gesprek: Selectieve en exclusieve distributie, Beperkingen op actieve en passieve verkoop, Online verkoop en verkoop via derde platforms (bijvoorbeeld Amazon), Handhaving van verticale overeenkomsten …

Lees meer >

20 juni 2018

Mededinging & Regulering

Minos van Joolingen geeft een toespraak tijdens de Conferentie over Verticale Beperkingen en Distributie

Minos van Joolingen van BANNING spreekt op Vertical Restraints and Distribution Conference We zijn er trots op te kunnen aankondigen dat Minos van Joolingen van BANNING een van de sprekers zal zijn tijdens de Vertical Restraints and Distribution Conference, georganiseerd door IBC Legal. Deze conferentie zal worden gehouden op 27 juni 2018 in Brussel. Hierbij willen we u graag uitnodigen om bij dit congres aanwezig te zijn. Het doel van deze bijeenkomst is om u inzicht te geven in recente juridische uitspraken, de continue uitbreidende regelgeving voor online verkoop en de verschillen in handhaving binnen de Europese Unie. Door deze informatie kan …

Lees meer >

23 januari 2018

Mededinging & Regulering

Europese Commissie update: AB InBev, ISU en uitgevoerde inspecties

In deze blog vindt u een update van enkele recente, zowel lopende als afgeronde onderzoeken van de Europese Commissie naar concurrentieverstorende gedragingen. Wij lichten het vermoedelijk machtsmisbruik door AB InBev en het mededingingsbeperkende sanctiebeleid van de Internationale Schaatsunie nader toe. Vermoedelijk machtsmisbruik door ’s werelds grootste bierbrouwer AB InBev De Commissie opende op 30 juni 2016 op eigen initiatief een formeel onderzoek naar de praktijken van Anheuser-Busch InBev NV (AB InBev) op de Belgische biermarkt. Sindsdien doet zij onderzoek om na te gaan of de bierbrouwer haar machtspositie op de Belgische biermarkt misbruikt. Eind november 2017 liet de Commissie in een mededeling van punten van bezwaar weten dat …

Lees meer >

23 januari 2018

Mededinging & Regulering

Blogpost: Update van de Europese Commissie – AB InBev, ISU en uitgevoerde inspecties onder de loep

In deze blog delen we de nieuwste updates over enkele actuele en voltooide onderzoeken van de Europese Commissie naar vermoedelijk oneerlijke concurrentie. We gaan dieper in op het vermoedelijke misbruik van marktdominantie door AB InBev en het competitiebeperkende sanctiebeleid van de Internationale Schaatsunie. Het vermoedelijke misbruik van marktdominantie door AB InBev, ’s werelds grootste bierbrouwer Op 30 juni 2016 opende de Commissie vrijwillig een formeel onderzoek naar de activiteiten van Anheuser-Busch InBev NV (AB InBev) op de Belgische biermarkt. Sindsdien onderzoekt zij of AB InBev misbruik maakt van de sterke marktpositie die het in België heeft. In een mededeling van bezwaren op …

Lees meer >

22 november 2017

Mededinging & Regulering

Nieuwe boetes in reeks auto-onderdelen kartels: airbags, stuurwielen en riemen

De Europese Commissie beboet vijf leveranciers van airbags, stuurwielen en riemen voor een bedrag van in totaal EUR 34 miljoen voor het overtreden van het kartelverbod. Overtredingen Het gaat om de bedrijven Tokai Rika, Takata, Autoliv, Toyoda Gosei en Marutaka. Zij leverden airbags, stuurwielen en riemen aan Toyota, Suzuki en Honda in de EER. Er werden vier separate overtredingen vastgesteld, in wisselende samenstellingen. De kartels bestonden uit het afstemmen van prijzen en markten en het uitwisselen van commercieel gevoelige informatie. Schikking De boetes waren het gevolg van een schikking met de Europese Commissie. Als karteldeelnemers een schikking treffen, erkennen zij deelname aan het kartel en aansprakelijkheid …

Lees meer >

22 november 2017

Mededinging & Regulering

Nieuwe boetes aangekondigd in reeks kartels voor auto-onderdelen: airbags, stuurwielen en autogordels

De Europese Commissie heeft vijf leveranciers van airbags, stuurwielen en riemen beboet voor een totaalbedrag van 34 miljoen euro voor het schenden van het kartelverbod. Dit is te lezen in dit recente persbericht. Overtredingen De betreffende bedrijven zijn Tokai Rika, Takata, Autoliv, Toyoda Gosei en Marutaka. Deze leverden airbags, stuurwielen en riemen aan Toyota, Suzuki en Honda in de EER. Er zijn vier afzonderlijke overtredingen geïdentificeerd, uitgevoerd door verschillend samengestelde groepen. De onderzochte kartels hebben prijzen en markten op elkaar afgestemd en commercieel gevoelige informatie uitgewisseld. Schikking De boetes zijn het resultaat van een schikking met de Europese Commissie. Bij een dergelijke schikking erkennen …

Lees meer >

05 november 2017

Mededinging & Regulering

Uitspraak Mazda: Merkgebruik na einde dealerschap onder voorwaarden toegestaan

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam deed recent uitspraak over het gebruik van beeld- en woordmerk ‘Mazda’ door een voormalig erkend Mazda dealer. Het gebruik van het Mazda woordmerk is volgens de rechter toegestaan, mits het wordt gebruikt in een andere kleur lettertype dan gebruikelijk binnen de Mazda-organisatie en gepaard gaat met bijvoorbeeld de woorden ‘reparatie’ en/of ‘occasion’ en/of ‘specialist in Mazda’, waarbij die woorden duidelijk zichtbaar moeten zijn. Dit om te voorkomen dat er een bijzondere of commerciële band met Mazda wordt gesuggereerd. Feiten Mazda had in dit geval de dealerovereenkomst en erkend reparateursovereenkomst opgezegd. Het gebruik van de merken van …

Lees meer >

05 november 2017

Mededinging & Regulering

Mazda’s uitspraak: Voorwaardelijke toestemming voor gebruik van merknaam na beëindiging van dealerschap

Onlangs heeft de voorlopige voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan over een interessante zaak met betrekking tot het gebruik van het Mazda-beeldmerk en -woordmerk door een voormalige geaccrediteerde Mazda-dealer. Volgens de rechter mag het Mazda-woordmerk gebruikt worden, mits het in een andere letterkleur wordt gepresenteerd dan gewoonlijk binnen de Mazda-organisatie. Daarnaast moet dit gebruik vergezeld gaan door woorden zoals ‘reparatie’, ‘occasion’ of ‘specialist in Mazda’, die duidelijk zichtbaar moeten zijn. Dit om te voorkomen dat er een speciale of commerciële band met Mazda wordt gesuggereerd. De feiten In deze specifieke situatie had Mazda de dealerovereenkomst en de erkende reparateursovereenkomst opgezegd. Volgens …

Lees meer >

18 oktober 2017

Oneerlijke handelspraktijken bij Wijnoutlet.nl  – kortingenbeleid op gespannen voet met mededingingsregels?

Online wijnwinkel Wijnoutlet.nl heeft zich schuldig gemaakt aan oneerlijke handelspraktijken en heeft daarmee onrechtmatig gehandeld jegens de consument. Dat besliste Rechtbank Midden-Nederland eind september in een kort geding dat door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) was aangespannen. De branchevereniging beschuldigde Wijnoutlet.nl ervan dat zij consumenten misleidt door de verstrekking van onjuiste informatie bij de door haar aangeboden wijnen.   Beslissing Reclame Code Commissie, voorafgaand aan het rechterlijk vonnis KVNW had in maart al geklaagd bij de Reclame Code Commissie (RCC), het orgaan dat oordeelt of reclame uitingen voldoen aan de Nederlandse Reclame Code. In juni oordeelde de RCC dat bepaalde reclame …

Lees meer >

18 oktober 2017

‘Oneerlijke Handelspraktijken bij Wijnoutlet.nl – Is Hun Kortingenbeleid In Strijd Met Mededingingsregels?’

Online wijnwinkel Wijnoutlet.nl is door de Rechtbank Midden-Nederland schuldig bevonden aan oneerlijke handelspraktijken en heeft daarmee de consument onrechtmatig behandeld. Deze beslissing werd eind september genomen in een kort geding dat door de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW) was aangespannen. De branchevereniging beschuldigde Wijnoutlet.nl ervan dat zij consumenten misleidde door onjuiste informatie te verstrekken bij de aangeboden wijnen. Reclame Code Commissie Besluit voorafgaand aan het Gerechtelijk Oordeel De KVNW had al in maart een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie (RCC), het orgaan dat beoordeelt of reclame-uitingen voldoen aan de Nederlandse Reclame Code. In juni oordeelde de RCC dat bepaalde …

Lees meer >

03 september 2017

De persoonlijke boete in het privacyrecht: theorie of straks ook praktijk?

Voor het tijdschrift P&I schreef Silvia Vinken een artikel over de persoonlijke boete in het privacy recht. Zij onderscheidt daarbij verschillende situaties waarbij in voorkomende gevallen een parallel wordt getrokken met de sanctiebevoegdheden en beschikkingspraktijk van de Autoriteit Consument en Markt (ACM), die al sinds 2007 beschikt over de mogelijkheid om ook bestuurders en managers te beboeten. Het artikel is voor belangstellenden via onderstaande link te raadplegen. Artikel P&I augustus 2017 – Persoonlijke boete in het privacyrecht   Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met Silvia Vinken (Mail, LinkedIn) of één van de andere specialisten van de sectie Mededinging & Aanbesteding van BANNING N.V.   Automatisch op de hoogte blijven? Download hier onze eBooks …

Lees meer >

03 september 2017

De persoonlijke boete in het privacyrecht: Is het slechts een theorie of binnenkort ook een harde realiteit?

Silvia Vinken heeft voor het tijdschrift P&I een interessant artikel geschreven over de persoonlijke boete in het privacyrecht. In dit artikel onderscheidt ze verschillende situaties en trekt ze een parallel met de sanctiebevoegdheden en beschikkingspraktijk van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM heeft sinds 2007 de mogelijkheid om niet alleen bedrijven, maar ook individuele bestuurders en managers te beboeten. Het artikel is zeker de moeite waard om te lezen en is te vinden via de volgende link: Artikel P&I augustus 2017 – Persoonlijke boete in het privacyrecht Wil je meer weten? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Silvia …

Lees meer >

13 augustus 2017

Automotive update: goedgekeurde overnames, boetes voor prijsafspraken en price signalling

Mededingingsautoriteiten blijven actief toezicht houden op de automotive sector. Hieronder volgt een beknopt overzicht van recente ontwikkelingen. Nederland: Boete voor prijsafspraken over loodtoeslag accu’s vorkheftrucks De Nederlandse mededingingsautoriteit Autoriteit Consument & Markt (‘ACM’) legde op 5 juli en 9 augustus jl. boetes op voor het afstemmen van prijzen bij de verkoop van accu’s voor vorkheftrucks. Zowel de branchevereniging BMWT (bouwmachines, magazijninrichtingen, wegenbouwmachines en transportmaterieel) als diverse importeurs waren betrokken bij de overtreding. Zij spraken af dat ze dezelfde loodtoeslag zouden hanteren. De prijs voor lood in de accu’s werd met de loodtoeslag afhankelijk gesteld van de prijs van lood op de metaalbeurs. …

Lees meer >

13 augustus 2017

Autonieuws update: goedgekeurde overnames, boetes voor prijsafspraken en prijssignalering in de auto-industrie

De mededingingsautoriteiten blijven een oogje in het zeil houden op de automotive sector. In dit artikel geef ik je een samenvatting van de recente ontwikkelingen. Nederland: Boete voor prijsafspraken over loodtoeslag accu’s vorkheftrucks Op 5 juli en 9 augustus gaf de Autoriteit Consument & Markt (ACM) boetes uit voor het maken van prijsafspraken bij de verkoop van accu’s voor vorkheftrucks. Zowel de branchevereniging BMWT (Bouwmachines, Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines en Transportmaterieel) als diverse importeurs waren bij deze overtreding betrokken. Ze hadden afgesproken om dezelfde loodtoeslag te hanteren. Een deel van de betrokken bedrijven en de BMWT erkende de overtreding en ontvingen in ruil daarvoor …

Lees meer >

13 juli 2017

BNR interviewt BANNING over Truckkartel

BNR interviewde Adriaan Buyserd, advocaat bij BANNING Advocaten, over de goede en kwade kansen van één van de grootste kartelschadezaken aller tijden. Op 19 juli 2016 legde de Europese Commissie aan vijf vrachtwagenfabrikanten een recordboete op voor kartelvorming tussen 1997 en 2011. In dit ‘Truckkartel’ kozen DAF, Volvo/Renault, Daimler en Iveco ervoor te schikken. Zij moesten de EU in totaal EUR 2,9 miljard betalen, onder meer voor het maken van verboden prijsafspraken. MAN, die het kartel in Brussel opbiechtte, kreeg geen boete. Scania, ten slotte, weigerde schuld te bekennen. Zij koos er als enige voor om de zaak ten gronde uit te …

Lees meer >

13 juli 2017

Dutch national radio interviews BANNING about Truck Cartel

Business News Radio, a national radio station in The Netherlands, interviewed Adriaan Buyserd, lawyer at BANNING Advocaten, to find out about the chances of success in one of the larges cartel damages claims actions ever. On 19 July 2016, the European Commission imposed record cartel fines on five truck construction companies. They had engaged in a cartel between 1997 and 2011. In this so-called ‘Truck Cartel’, DAF, Volvo/Renault, Daimler and Iveco chose to settle. They had to pay the EU a fine of (in total) EUR 2,9 billion. Amongst others, for illegal price agreements. MAN, who blew the whistle on this …

Lees meer >

13 juli 2017

BNR Interviewt BANNING: Een Diepgaand Gesprek Over het Truckkartel-probleem

BNR interviewde Adriaan Buyserd, advocaat bij BANNING Advocaten, in een boeiend gesprek over überhaupt één van de grootste kartelschadezaken in de geschiedenis. Herinner je je de schokkende situatie op 19 juli 2016 toen de Europese Commissie een ongekend forse boete oplegde aan vijf vrachtwagenfabrikanten wegens kartelvorming tussen 1997 en 2011. Dit beruchte ‘Truckkartel’ bestond uit DAF, Volvo/Renault, Daimler en Iveco die ervoor kozen om de zaak te schikken. De totale boete aan de EU bedroeg EUR 2,9 miljard, voornamelijk wegens verboden prijsafspraken. MAN, die zelf het kartel bij de autoriteiten aankaartte, kreeg geen boete, terwijl Scania weigerde schuld toe te geven …

Lees meer >

13 juli 2017

Nederlandse nationale radio interviewt BANNING over het vrachtwagenkartel

Business News Radio, een nationaal radiostation in Nederland, interviewde Adriaan Buyserd, advocaat bij BANNING Advocaten, om inzicht te krijgen in de slagingskansen van een van de grootste kartelschadeclaims acties ooit. Op 19 juli 2016 legde de Europese Commissie recordkartelboetes op aan vijf vrachtwagenbouwbedrijven. Ze hadden tussen 1997 en 2011 aan een kartel deelgenomen. In dit zogenaamde ‘Truck Kartel’ kozen DAF, Volvo/Renault, Daimler en Iveco ervoor om een schikking te treffen. Ze moesten de EU een boete betalen van (in totaal) EUR 2,9 miljard. Onder andere voor illegale prijsafspraken. MAN, die klokkenluider was van dit kartel, werd beloond en hoefde geen kartelboete …

Lees meer >

04 juli 2017

BANNING Legal & Tax en Maverick Advocaten zegevieren in hoger beroep procedures over gedwongen verkoopveilingen

BANNING N.V. (Silvia Vinken) en Maverick Advocaten (Martijn van de Hel) hebben circa 50 handelaren in executiewoningen in de hoger beroepsprocedures bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) tegen de Autoriteit Consument & Markt (ACM) succesvol bijgestaan. ACM had aan de handelaren boetes opgelegd vanwege vermeende kartelvorming bij executieveilingen. Het CBb heeft deze boetes volledig geschrapt. Volgens het CBb heeft ACM onvoldoende bewezen dat de executiehandelaren de mededinging hebben beperkt. Zie voor meer informatie het persbericht van het CBb. Voor meer informatie over deze zaak verwijzen wij naar de volgende artikelen: Artikel Het Financieele Dagblad, artikel de Leeuwarder Courant, artikel Executieveilingen 1 (FD), artikel Executieveilingen 2 (FD) en tenslotte het artikel in de Volkskrant.

Lees meer >

27 juni 2017

Europese Commissie beboet wederom producenten van auto-onderdelen voor kartelafspraken

De Europese Commissie acht drie producenten van autoverlichting schuldig aan onder andere het afstemmen van prijzen. In totaal werd bijna 27 miljoen euro aan boetes opgelegd. Automotive Lightning ontving een boete van EUR 16.347.000 en Hella van EUR 10.397.000. Valeo meldde het kartel bij de Commissie en ontliep daarmee een boete van meer dan EUR 30,5 miljoen. Kartelafspraken De afspraken hadden betrekking op lichtsystemen zoals koplampen en daglichten die werden geleverd aan producenten van personenauto’s en bedrijfsvoertuigen. De drie producenten ontmoetten elkaar onder andere tijdens vakbeurzen, leveranciersevents van klanten en tijdens klantbezoeken. Daar bespraken zij de volgende onderwerpen met elkaar: Offertes voor aanbestedingen Onderhandelingsstrategieën Status van onderhandelingen …

Lees meer >

27 juni 2017

Producenten van Auto-onderdelen Wederom Beboet voor Kartelafspraken door de Europese Commissie: Een Diepgaande Bespreking

De Europese Commissie heeft onlangs drie fabrikanten van autoverlichting schuldig bevonden aan onderlinge prijsafspraken, wat resulteerde in boetes die bij elkaar opgeteld bijna 27 miljoen euro bedragen. Zo kreeg Automotive Lightning een boete van 16.347.000 euro en Hella een boete van 10.397.000 euro. Valeo was de klokkenluider, zij brachten de Commissie op de hoogte van het kartel en daarom is hen een boete van meer dan 30,5 miljoen euro bespaard gebleven. Afspraken binnen het kartel De fabrikanten maakten afspraken over de prijzen van verschillende lichtsystemen voor zowel personenauto’s als bedrijfsvoertuigen, zoals koplampen en daglichten. Ze kwamen elkaar regelmatig tegen tijdens vakevenementen, en bij …

Lees meer >

18 juni 2017

Vergoeding voor Klanten bij Beëindiging van Agentuurovereenkomst is Geen Simpele Zaak

In dit blog besteden we aandacht aan een specifieke situatie die vaak voorkomt bij ondernemers: samenwerken met handelsagenten. Deze samenwerking is om diverse redenen zeer aantrekkelijk. Echter, wanneer de ondernemer de samenwerking wilt beëindigen, dan kan de handelsagent onder bepaalde omstandigheden recht hebben op een zogenaamde ‘goodwillvergoeding’. Mocht de handelsagent succesvol zijn geweest, dan kan dit bedrag behoorlijk oplopen, wat regelmatig leidt tot discussies tussen de handelsagent en de ondernemer. Daarom willen we ons in dit blog richten op de vraag: heeft de handelsagent recht op een klantenvergoeding en zo ja, hoe wordt deze dan berekend? Na het beëindigen …

Lees meer >

18 juni 2017

Klantenvergoeding bij einde agentuurovereenkomst geen inkoppertje

Veel ondernemers werken met handelsagenten, omdat zij om uiteenlopende redenen behoefte hebben aan een tussenschakel tussen henzelf en de markt. Als zij op enig moment de samenwerking met de handelsagent willen beëindigen, dan heeft de handelsagent onder bepaalde voorwaarden recht op goodwill. Was de handelsagent succesvol dan kan de goodwillvergoeding aardig oplopen. Dit leidt in de praktijk vaak tot discussies tussen de handelsagent en de principaal. De vraag die dan rijst is of de handelsagent recht heeft op een klantenvergoeding en zo ja, hoe hoog deze dan moet zijn. Het recht van de agent op klantenvergoeding bij einde agentuur Na beëindiging …

Lees meer >

14 juni 2017

Een diepgaand onderzoek naar diverse bedrijven voor mogelijke beperking van grensoverschrijdende verkoop via internet

De Europese Commissie is momenteel bezig met het onderzoeken van mogelijke beperkingen van grensoverschrijdende (internet)verkoop in de productdistributie van bedrijven zoals Guess, Nike, Universal Studios en Sanrio. Het is mogelijk dat deze beperkingen in strijd zijn met het kartelverbod. Beperkingen aan grensoverschrijdende (internet)verkoop Guess heeft een netwerk van erkende distributeurs in Europa die haar producten in de diverse lidstaten verkopen. Deze distributeurs moeten aan bepaalde selectiecriteria voldoen om te kunnen worden toegelaten tot het netwerk van erkende verkopers (‘selectieve distributie’). Guess wordt ervan verdacht bepalingen in hun distributieovereenkomsten op te nemen die haar erkende distributeurs beperken om via internet aan consumenten of retailers …

Lees meer >

14 juni 2017

Diverse bedrijven onder de loep voor mogelijke beperking van grensoverschrijdende (internet)verkoop

De Europese Commissie onderzoekt mogelijke beperkingen van grensoverschrijdende (internet)verkoop bij de distributie van producten van Guess, Nike, Universal Studios en Sanrio. Dergelijke beperkingen kunnen in strijd zijn met het kartelverbod. Beperken grensoverschrijdende (internet)verkoop Guess heeft in Europa een netwerk van erkende distributeurs die haar producten verkopen in de diverse lidstaten. Deze distributeurs moeten voldoen aan bepaalde selectiecriteria om te kunnen worden toegelaten tot het netwerk van erkende verkopers (‘selectieve distributie’). Guess wordt ervan verdacht in haar distributieovereenkomsten bepalingen op te nemen die haar erkende distributeurs beperken om via internet aan consumenten of retailers in andere Lidstaten van de Europese Unie te verkopen. Ook …

Lees meer >

08 juni 2017

Definitief rapport sectoronderzoek e-commerce: let op bij beperken internetverkoop

De Europese Commissie heeft recent het definitieve rapport naar aanleiding van het sectoronderzoek e-commerce gepubliceerd. In deze blog zetten we de belangrijkste bevindingen ten aanzien van internetverkoop van consumentengoederen op een rijtje. Sectoronderzoek Tijdens het sectoronderzoek heeft de Europese Commissie vragen gesteld aan bijna 1.900 bedrijven die actief zijn op het gebied van internetverkoop van consumentengoederen en digitale content.  Tevens analyseerde de Commissie ongeveer 8.000 distributie- en licentiecontracten. De voorlopige bevinden van het onderzoek werden vorig jaar september gepubliceerd (zie onze eerdere blog hierover). Het definitieve rapport heeft de reacties hierop van belanghebbenden (66 in totaal) meegenomen en bevestigt voor een groot deel …

Lees meer >

08 juni 2017

Definitief rapport over sectoronderzoek in e-commerce: Wees voorzichtig bij het beperken van de verkoop op internet

De Europese Commissie heeft onlangs een definitief rapport gepubliceerd naar aanleiding van een sectoronderzoek naar e-commerce. In deze blog lichten we de belangrijkste bevindingen toe met betrekking tot internetverkoop van consumentengoederen. Sector Onderzoek Tijdens het onderzoek stelde de Europese Commissie vragen aan bijna 1900 bedrijven die actief zijn in de verkoop van consumentengoederen via het internet en digitale content. De commissie analyseerde ook ongeveer 8000 distributie- en licentiecontracten. De voorlopige bevindingen van het onderzoek werden in september vorig jaar gepubliceerd (zie onze eerdere blog hierover). In het definitieve rapport zijn reacties van belanghebbenden (66 in totaal) meegenomen en de eerdere conclusies grotendeels bevestigd. …

Lees meer >

04 mei 2017

Freezing Assets in the Netherlands and the EU (2): Basic principles

In the Netherlands, it is relatively easy for creditors to seize assets. If you feel you have a legitimate claim, and you can locate assets in the Netherlands or the EU, it may be worthwhile to ask Dutch courts permission to seize or freeze these assets. You will put pressure on your debtor – and make sure in the end, your claim is paid. This is the 2nd in a series on how to seize assets in the Netherlands and the EU. Other contributions will be published shortly. As explained in our previous blog, the Netherlands allows creditors to seize various types …

Lees meer >

04 mei 2017

Bevriezing van Vermogen in Nederland en de EU (2): Basisprincipes

In Nederland is het voor schuldeisers relatief eenvoudig om beslag te leggen op bezittingen. Als je van mening bent dat je een legitieme claim hebt, en je kunt bezittingen in Nederland of de EU vinden, dan kan het de moeite waard zijn om toestemming te vragen aan de Nederlandse rechtbank om deze bezittingen te grijpen of te bevriezen. Hiermee zet je druk op je debiteur – en zorg je er uiteindelijk voor dat je claim wordt betaald. Dit is de 2e in een reeks over hoe je bezittingen kunt grijpen in Nederland en de EU. Andere bijdragen worden binnenkort gepubliceerd. Zoals we …

Lees meer >

25 april 2017

Boetes in Europa voor prijsafspraken met distributeurs

Recent hebben kartelautoriteiten in België, Oostenrijk en Kroatië boetes uitgedeeld voor het opleggen van prijzen aan distributeurs, een praktijk die in strijd is met het mededingingsrecht. Daarnaast zijn er klachten ingediend tegen McDonalds in Italië, Frankrijk en Duitsland over beweerde prijsafspraken met haar franchisenemers. Het opleggen van prijzen (ook wel ‘verticale prijsbinding’ genoemd) blijkt in toenemende mate onderwerp van onderzoek en boetes in verschillende Europese landen. Mededingingsautoriteiten lijken deze overtredingen steeds actiever op te sporen. Hieronder een overzicht van recente zaken. Belgische bakkersgist Eind maart heeft de Belgische Mededingingsautoriteit een boete van bijna EUR 5,5 miljoen opgelegd voor onder andere verticale prijsbinding aan …

Lees meer >

25 april 2017

Boetes voor Bedrijven in Europa vanwege Prijsafspraken met Distributeurs: Een Gedetailleerde Analyse

Onlangs hebben kartelautoriteiten in België, Oostenrijk en Kroatië boetes opgelegd voor barrières bij de distributie van goederen, een illegale praktijk volgens mededingingsrecht. Bovendien zijn er klachten ingediend tegen McDonald’s in Italië, Frankrijk en Duitsland wegens beweerde prijsafspraken met hun franchisenemers. De praktijk van het opleggen van prijzen, ook wel “verticale prijsbinding” genoemd, wordt steeds vaker aan de kaak gesteld en beboet door mededingingsautoriteiten in talrijke Europese landen. Onderzoek naar en bestraffing van deze overtredingen lijkt te worden geïntensiveerd. Hierbij een overzicht van recente zaken. Eind maart kreeg Algist Bruggeman N.V. in België een boete van bijna 5,5 miljoen EUR opgelegd vanwege het …

Lees meer >

04 april 2017

Implementatieplan verplicht, ook als er niets valt te implementeren

In een kort geding vonnis gepubliceerd op 28 maart 2017 oordeelde de Haagse voorzieningenrechter dat inschrijver ECO Toilet B.V. (‘ECO Toilet’) bij een aanbesteding puntenaftrek mocht krijgen, omdat zij bij inschrijving geen implementatieplan had ingediend. Dat was wel vereist. Niets bijzonders, zou je zeggen, ware het niet dat (1) ECO Toilet zittende leverancier was; en (2) de opdracht identiek was aan haar reeds bestaande dienstverlening. Bij gunning aan ECO Toilet speelde implementatie dus niet. Toch moest zij van de rechter een implementatieplan indienen. Zo ver gaat het aanbestedingsrecht dus. De zaak betrof een Europese aanbesteding van het Ministerie van Defensie (‘Defensie’) voor de inhuur van …

Lees meer >

04 april 2017

Verplicht Implementatieplan, Zelfs Als Er Niets te Implementeren Is: Een Uitvoerige Gids

In een vonnis van een kort geding op 28 maart 2017 oordeelde de Haagse voorzieningenrechter dat ECO Toilet B.V. puntenaftrek mocht krijgen tijdens een aanbesteding. Dit kwam doordat zij geen implementatieplan had ingediend terwijl dat wel was vereist. Eigenlijk niet zo opvallend, ware het niet dat ECO Toilet de huidige leverancier was en dat de opdracht identiek was aan hun huidige diensten. Het was dus voor ECO Toilet overbodig om over implementatie na te denken. Toch was het voor de rechter een vereiste. Het ging hier om een Europese aanbesteding van het Ministerie van Defensie voor de inhuur van mobiele sanitaire …

Lees meer >

29 maart 2017

Duurzaamheidsverslag vanaf 2018 verplicht voor grote ondernemingen: bent u compliant?

Voortaan moeten grote ondernemingen in hun jaarlijkse bestuursverslag opnemen wat hun beleid is op het gebied van duurzame en maatschappelijke onderwerpen. Als er geen beleid is, dient dit ook te worden vermeld inclusief een uitleg waarom er geen beleid is. Op 24 maart 2017 is het Besluit bekendmaking niet-financiële informatie in werking getreden dat grote bedrijven ertoe verplicht om ook bepaalde niet-financiële informatie op te nemen in hun bestuursverslag. Het besluit vloeit voort uit een Europese Richtlijn (2014/95/EU). Eerder werd ter uitvoering van deze richtlijn in het Besluit bekendmaking diversiteitsbeleid al bepaald dat ondernemingen verslag moeten doen over hun diversiteitsbeleid. Wie? Het besluit …

Lees meer >
1 2 13 14