Privacy

Door de snelle technologische ontwikkelingen en sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) staat privacy steeds meer centraal. Voor betrokkenen zoals klanten of werknemers gelden meer en sterkere rechten. Voor ondernemingen betekent dit meer verplichtingen zodat zij zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die zij verwerken.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft, na een periode van vooral informeren, aangegeven meer te gaan controleren. De eerste sancties onder de AVG zijn inmiddels al opgelegd.

Door de open normen die de AVG hanteert, blijkt het in de praktijk soms lastig om hiermee om te gaan. Wij hebben ervaring met het begeleiden van ondernemingen om te voldoen aan alle aspecten van de AVG. Zo staan wij (internationale) ondernemingen bij met het in kaart brengen van verwerkingen, onderhandelen met derden/verwerkers, procedures voor datalekken, data protection impact assessments en het opstellen van alle denkbare privacy gerelateerde documenten zoals privacy statements, protocollen, cookiemeldingen, verwerkersovereenkomsten enzovoorts. Alles zodat uw organisatie compliant is en voldoet aan de verantwoordingsplicht zoals opgenomen in de AVG.