Specialist

mr. drs. M.W.J. (Martijn) Jongmans

Specialist

Martijn Jongmans heeft naast rechten ook geschiedenis (cum laude) gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Aansluitend heeft hij een LL.M behaald aan King’s College in Londen. Hij is vervolgens onder meer geruime tijd als advocaat werkzaam geweest bij het kantoor van de landsadvocaat. Daar heeft hij vooral centrale en decentrale overheden, waaronder diverse toezichthouders bijgestaan. Verder heeft hij als mededingingsadvocaat bij Philips gewerkt. Daardoor is hij ook vertrouwd met het (internationale) bedrijfsleven.

Martijn is kantoor partner en maakt  deel uit van de sectie Mededinging en Aanbesteding van BANNING. Tevens is hij lid van de sector groep Onderwijs. Hij is gespecialiseerd in kartel-, aanbestedings- en staatssteunrecht. Hij werkt voor zowel private als (semi-) publieke partijen, waaronder diverse onderwijsinstellingen. De problematiek van "Markt & Overheid" heeft zijn bijzondere belangstelling.

Hij is lid van de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht, van de Vereniging voor Mededingingsrecht en van de Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht.