De alimentatieverplichting in tijden van de Coronacrisis

expertise:

Familie- & Erfrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

23 maart 2020

De impact van de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus is groot voor het Nederlandse bedrijfsleven. De overheid helpt weliswaar ondernemers die zijn getroffen, maar de resultaten in 2020 zullen naar verwachting desalniettemin (aanzienlijk) lager zijn dan in 2019. Er wordt een krimp van de Nederlandse economie verwacht. Ook is het mogelijk dat u uw baan verliest door de crisis of (een deel van) uw opdrachten als ZZP’er. Hoe zit het met uw alimentatieverplichting als u minder inkomsten heeft? Mag u uit eigen beweging minder alimentatie gaan betalen? Of moet u meteen een procedure laten starten bij de rechtbank? Ik leg het u uit.

Op grond van de wet kan een onderhoudsverplichting worden gewijzigd als er sprake is van een wijziging van omstandigheden (die aan bepaalde eisen voldoet). Dit geldt zowel voor kinderalimentatie als voor partneralimentatie. Eenzijdig overgaan tot verlaging van uw alimentatieverplichting(en) mag niet. Totdat u met uw ex-partner afspraken hebt gemaakt over de verlaging van uw alimentatieverplichting of totdat een rechter uw alimentatieverplichting heeft verlaagd, bent u de kinder- en/of partneralimentatie verschuldigd zoals u die ook voor de gewijzigde omstandigheden – in dit geval de uitbraak van de pandemie – verschuldigd was.

Een terugval in inkomen door de Coronacrisis is een voorbeeld van een wijziging van omstandigheden, die er toe doet. Het is van belang om te realiseren dat niet iedere inkomensverlaging leidt tot een verlaging van de alimentatieverplichting. Het moet gaan om niet-verwijtbaar en niet-vermijdbaar inkomensverlies. Daarvan zal sprake zijn bij inkomensverlies als gevolg van een pandemie. Daarnaast dient u door het inkomensverlies onvoldoende draagkracht over te houden voor de bestaande alimentatieverplichtingen. Kortom, (substantieel) inkomensverlies door de Coronacrisis is in beginsel een reden om over te gaan tot een verlaging van de alimentatieverplichting(en).

Hierbij een aantal adviezen:

Stop nooit zonder overleg met het betalen van kinder- en of partneralimentatie.

Allereerst is het natuurlijk niet goed voor uw onderlinge verstandhouding. Uw ex-partner houdt rekening met de ontvangst van de kinder- en of partneralimentatie. Daarnaast is van belang om u te realiseren dat als u zonder toestemming van uw ex-partner stopt met de betaling van alimentatie – vastgelegd in een gerechtelijke uitspraak – hij/zij het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsgelding (LBIO) of een deurwaarder kan inschakelen. Zij zijn bevoegd om – na een nadere termijnstelling – over te gaan tot inning. Er wordt dan een incassoprocedure gestart en er kan beslag worden gelegd (op uw inkomen, bankrekeningen, onroerende goederen, auto’s etc.). Los van de achterstallige alimentatie worden ook opslagkosten en eventuele executiekosten bij u verhaald. Is de verschuldigde alimentatie niet in een gerechtelijke uitspraak vastgelegd, maar zijn daarover afspraken tussen u en uw ex-partner, dan kan het LBIO of een deurwaarder niet worden ingeschakeld (wegens het ontbreken van een zogenaamde executoriale titel). Echter, ook dan bent u in beginsel gehouden om de afspraken na te komen. Uw ex-partner kan in een gerechtelijke procedure nakoming van de afspraken afdwingen. In een dergelijke procedure kunt u als tegenverzoek dan wel om een verlaging van de alimentatie verzoeken.

Probeer altijd eerst om in overleg met uw ex-partner afspraken te maken over een (tijdelijke) verlaging van de kinder- en of partneralimentatie in verband met uw inkomstendaling door de Coronacrisis.

Neem contact op met uw ex-partner en bespreek de problematiek. U hoeft ook niet meteen over te gaan tot een definitieve wijziging van de alimentatieverplichting(en). U kunt ook met elkaar afspreken dat u – bijvoorbeeld tot aanstaande zomervakantie of tot 1 januari 2021 – een bepaald (verlaagd) bedrag betaalt en dat u daarna weer het bedrag dat u voor de uitbraak van de pandemie voldeed, verschuldigd bent. Als uw inkomen in 2021 weer hoger is, dient u immers weer meer alimentatie te gaan betalen. Leg deze afspraken altijd schriftelijk en sluitend vast.

Als het niet lukt om met uw ex-partner afspraken te maken, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met een familie-erfrechtadvocaat.

Uw onderhoudsverplichting blijft immers in stand totdat de rechter deze wijzigt of u in overleg met uw ex-partner alsnog (schriftelijke) afspraken maakt. Lukt dit laatste niet, dan dient er een wijzigingsprocedure bij de rechtbank te worden gestart en daarvoor heeft u een advocaat nodig. Een (gespecialiseerd) familie-erfrechtadvocaat zal overigens altijd proberen om alsnog in overleg afspraken te maken met ex-partner, al dan niet in overleg met zijn of haar advocaat. Lukt het maken van afspraken ook dan niet, dan zal er spoedig moeten worden overgegaan tot het opstarten van een procedure.

Mocht u naar aanleiding van deze blog vragen hebben of wenst u een wijzigingsprocedure aanhangig te maken, dan kunt u altijd contact met mij opnemen.