NOW-regeling: Minister Koolmees geeft antwoorden

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

25 maart 2020

Het kabinet heeft vorige week een pakket maatregelen aangekondigd om de financiële gevolgen van de Coronacrisis op te vangen. Een van die maatregelen is het per direct vervangen van de regeling voor Werktijdverkorting (WTV) door de maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De regeling moet eind deze maand, begin volgende maand operationeel zijn.

In een brief van Minister Koolmees van 24 maart 2020 is een aantal belangrijke vragen beantwoord. De volledige brief van de minister vindt u hier.

Wat is het verschil tussen de WVT en de NOW?

NOW aanvragen is eenvoudiger, is gekoppeld aan omzetverlies, staat los van de WW en er wordt gewerkt met een voorschot. Anders dan bij de WVT, hoef je als werkgever niet aan te tonen in welke mate buitengewone omstandigheden(Corona) hebben geleid tot omzetverlies.

Kunnen bedrijven die uit voorzorg dichtgaan omdat als gevolg van de 1,5 meter afstandseis het werk niet veilig kan worden gedaan (bijvoorbeeld in het geval van rijinstructeurs en fysiotherapeuten), in aanmerking komen voor (een van de) regelingen uit het noodpakket? Indien ja, welke?

Ja, deze werkgevers komen in aanmerking voor de NOW mits zij aan de geldende voorwaarden voldoen.

Kunnen bedrijven die wel geopend zijn maar veel minder toeloop krijgen (bijvoorbeeld kledingwinkels of campinghouders) in aanmerking komen voor (een van de) regelingen uit het noodpakket? Indien ja, welke?

Ja, deze werkgevers komen in aanmerking voor de NOW mits zij aan de geldende voorwaarden voldoen.

Op welke manier kunnen werknemers met een nulurencontract die minder dan een half jaar in dienst zijn bij hun huidige werkgever gebruik maken van de NOW?

De NOW is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemer met een nulurencontract. De duur van het dienstverband is hier geen voorwaarde voor, mits de werkgever wel het loon doorbetaalt. Als de werkgever niet het loon doorbetaalt wordt hij niet gecompenseerd via de NOW. Het kabinet doet dan ook een oproep aan bedrijven om deze mensen in dienst te houden en het loon door te betalen voor de uren die ze eerder gewerkt hebben.

Op welke manier kunnen uitzendkrachten in fase A van de cao van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) of fase 1/2 van de cao van de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) gebruik maken van de NOW?

De NOW-regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. De uitzendwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en wordt gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die hij nog in dienst heeft. Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Als de uitzendkracht door de opdrachtgever is ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, kan het uitzendbureau de uitzendkracht een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aanbieden.

Kunnen maatregelen met een looptijd van drie maanden als de nood aan de man komt worden verlengd? Waarom staat er in de Kamerbrief over het noodpakket bij de regeling voor tegemoetkoming loonkosten (Kamerstuk 35415, nr. 2) expliciet “Deze periode kan eenmalig worden verlengd met nog een keer 3 maanden”?

Ja dit kan. Eventueel – afhankelijk van de genomen maatregelen en de economische situatie op dat moment –kunnen de voorwaarden worden aangepast. Hierop wordt nader in gegaan in de regeling.

Tot slot

Wij houden u op de hoogte. Heeft u vragen over de NOW-regeling of heeft u andere arbeidsrechtelijke vragen, neemt u dan gerust vrijblijvend contact met onze leden van de sectie arbeidsrecht.