Coronavirus: impact op M&A-transacties

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

26 maart 2020

Het coronavirus (COVID-19) heeft mogelijk gevolgen voor uw M&A-transactie(s). Hieronder zetten wij een aantal aandachtspunten voor u uiteen.

De wederpartij wil onderhandelingen afbreken, wat nu?

Is er een intentieovereenkomst tussen partijen? Hierin kunnen voorbehouden ten aanzien van de totstandkoming van de overeenkomst zijn opgenomen, die het afbreken legitimeren. Daarnaast kan een kostenregeling in het geval van het afbreken van de onderhandelingen zijn opgenomen. Met andere woorden: in hoeverre zijn partijen gebonden?

Is er geen intentieovereenkomst tussen partijen of bevat de intentieovereenkomst geen kostenregeling? Dan kan evengoed het afbreken van onderhandelingen in sommige gevallen niet zonder financiële compensatie aan de niet-afbrekende partij. Of er een compensatie betaald moet worden en wat de omvang hiervan is, hangt af van de mate waarin de onderhandelingen gevorderd zijn tussen partijen.

Due diligence?

Als u koper bent: probeer in kaart te brengen welke mogelijke (financiële) impact het coronavirus op de doelvennootschap heeft. Belangrijk is om in ieder geval de volgende aspecten nader te onderzoeken: (niet) nakoming van (materiële) contracten en de mogelijkheid van overstap op andere leveranciers, impact op efficiency door maatregelen om verspreiding tegen te gaan (effectiviteit van thuiswerken, afzeggen evenementen en grote bijeenkomsten, alternatieve wijze van bedrijfsvoering) en in hoeverre de huidige verzekeringspolissen van de vennootschap toereikend zijn om deze gevolgen te ondervangen.

Als u verkoper bent: ga na wat de (financiële) gevolgen zijn van de maatregelen die u treft om de nadelige gevolgen van het coronavirus voor de doelvennootschap te beperken. Neem deze informatie in de onderhandelingen met koper mee en probeer om deze kosten te delen: de koper is er immers ook bij gebaat dat de doelvennootschap zo goed mogelijk blijft draaien.

Wat zijn aandachtspunten bij het uitonderhandelen van de koopovereenkomst?

Vaak bevat de koopovereenkomst van een transactie waarin Ondertekening en Levering uit elkaar liggen een zogenaamde conduct of business-bepaling. De Verkoper wordt geacht ná ondertekening de vennootschap op gebruikelijke wijze voort te zetten en geen ongeoorloofde waarde te onttrekken aan de vennootschap. Bepaal in hoeverre corona maatregelen en onzekerheid hieraan in de weg staan. We verwachten dat partijen in het licht van de huidige onzekerheid een vaste koopprijs (Locked-Box) los zullen laten en steeds meer zullen kiezen voor een koopprijs die bij levering mogelijk nog wordt bijgesteld op basis van een overnamebalans (Closing Accounts). Mocht dat niet zo zijn, dan verwachten we meer uitzonderingen en toegestane onttrekkingen. Bepaal verder in hoeverre u als koper specifieke corona garanties noodzakelijk acht, of, in geval u verkoper bent, in hoeverre u deze wenst (en vooral kunt) geven wanneer de koper er om vraagt.

Wat zijn de gevolgen voor mijn earn-out?

Check uw earn-out regeling. Is deze (onder andere) gebaseerd op de jaarcijfers van 2020? Probeer dan in kaart te brengen in hoeverre het coronavirus een financiële (nadelige) impact gaat hebben op de cijfers van de vennootschap. Ga in gesprek met de koper om te bezien of er ruimte is om een normalisatie op uw earn-out grondslag toe te passen (bijv. op basis van jaarcijfers van de afgelopen 3 jaar).

Onderneem actie als…

  • er een opschortende voorwaarde in uw koopovereenkomst staat; bepaal welke impact het coronavirus heeft.
  • u de garanties op closing moet herhalen; zeker in deze tijd ziet elke dag ziet er anders uit: heeft dit impact op de te geven garanties?
  • er een algemene vergadering van aandeelhouders gepland staat: op welke manier kan deze gewoon doorgaan?
  • uw earn-out is gebaseerd op boekjaar 2020 en er financieel nadelige gevolgen zijn voor de vennootschap door het coronavirus.
  • u(w) (wederpartij) de onderhandelingen wil afbreken.

 

Tot slot

Wij houden u op de hoogte. Heeft u vragen over bovenstaande (of andere) vraagstukken, neemt u dan gerust vrijblijvend contact met onze leden van de sectie M&A.