Selectief betalen in tijden van Coronacrisis

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

24 maart 2020

Vanuit de overheid en de banken zijn inmiddels diverse maatregelen aangekondigd om ondernemers door de Coronacrisis te helpen. Dit betreffen onder andere de volgende belangrijke maatregelen:

Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

De huidige regeling werktijdverkorting wordt afgeschaft en wordt vervangen door de tijdelijke maatregel NOW. Bedrijven die als gevolg van de Coronaproblematiek een omzetverlies verwachten van minimaal 20% kunnen bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Dit geldt voor een periode van drie maanden vanaf 1 maart 2020. De vergoeding is maximaal 90% van de loonsom en is afhankelijk van het omzetverlies. De datum waarop de regeling ingaat is nog niet bekend, maar het UWV en het ministerie SZW werken eraan de regeling zo spoedig mogelijk in te voeren.

Uitstel betaling belastingen

Ondernemers die getroffen worden door de Coronacrisis kunnen op eenvoudige wijze uitstel van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en omzetbelasting aanvragen. De Belastingdienst zal het innen van de belastingen dan tijdelijk staken. Nadat u aangifte hebt gedaan en een aanslag hebt ontvangen, kunt u bij de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling vragen.

Uitstel aflossing leningen

MKB-ondernemers die getroffen worden door de Coronacrisis krijgen een tijdelijk uitstel op de aflossingsverplichtingen van leningen bij banken. Deze maatregel geldt voor bedrijfsleningen tot maximaal 2,5 miljoen euro.

Met bovenstaande maatregelen krijgen ondernemers enige ademruimte in het voldoen van hun financiële verplichtingen op drie belangrijke gebieden: personeel, belastingen en krediet. Overige financiële verplichtingen blijven vooralsnog in beginsel onverminderd doorlopen. Bijvoorbeeld het betalen van huur, lease, leveranciers, abonnementen en andere onkosten. Naast deze verplichtingen komt het vaak voor dat een onderneming één of meer van de volgende verplichtingen heeft:

  • Het betalen van een managementvergoeding aan de directeur (DGA);
  • Het aflossen van leningen aan de holding of andere groepsmaatschappijen;
  • Het aflossen van de rekening-courant aan de holding of andere groepsmaatschappijen.

 

Het uitgangspunt is dat een ondernemer de vrijheid heeft om te beslissen welke betalingen hij verricht. Dit verandert echter, zodra de ondernemer voorziet dat hij de onderneming niet meer kan voortzetten en afstevent op een faillissement. In dat geval staat het de ondernemer niet meer vrij naar eigen inzicht schuldeisers te betalen. Op dat moment moeten alle schuldeisers gelijk worden behandeld en betaald conform de wettelijke rangorde. Betalingen aan gelieerde partijen komen met name onder een vergrootglas te liggen. Kort samengevat, is het onrechtmatig om met de beschikbare gelden alleen de gelieerde partijen (managementvergoeding en aflossingen aan groepsmaatschappijen) te voldoen en de andere crediteuren (huur, lease en leveranciers) onbetaald te laten. Deze situatie komt eerder in beeld als schulden worden opgeschoven en daarmee de schuldenlast per saldo oploopt in een tijd waarin nog niet duidelijk is wat de gevolgen daarvan zijn.

Ondanks de aangekondigde maatregelen met het uitstel van betalingen voor personeel, belastingen en kredietaflossingen is het goed om hierop bedacht te zijn. Indien u voorziet dat het betalen van de lopende verplichtingen moeilijk wordt, is het raadzaam hier tijdig een plan van aanpak voor te maken. Voor de mogelijkheden hierin kunt u contact opnemen met onze specialisten voor herstructurering.