Het belang van de kleine lettertjes, juist nu!

expertise:

Ondernemingsrecht - M&A

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

26 maart 2020

Hoewel er nog altijd veel onduidelijk is over de Coronacrisis, staat inmiddels wel vast dat de economische gevolgen van deze crisis aanzienlijk (zullen) zijn. Ondanks dat de overheid al verschillende maatregelen heeft aangekondigd om ondernemers wat ademruimte te bieden in deze moeilijke tijden, is het maar de vraag of deze maatregelen wel voldoende zullen zijn en, belangrijker, op tijd zullen komen. Voor ondernemers is het daarom nu extra van belang om de juridische positie ten opzichte van contractspartijen, zoals bijvoorbeeld leveranciers, vast te stellen en na te gaan welke mogelijkheden zij hebben. De algemene voorwaarden maken vaak deel uit van de afspraken tussen partijen. Algemene voorwaarden zijn kort gezegd een eenvoudige manier om afspraken vast te leggen, die van toepassing zijn op veel gelijksoortige contracten. Hoewel de meeste ondernemers de bekende kleine lettertjes niet lezen, kunnen deze kleine lettertjes juist nu een uitkomst bieden. Dit is dus het moment om uw algemene voorwaarden eens af te stoffen en aandachtig na te lezen.   

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Allereerst is van belang om na te gaan of de algemene voorwaarden (i) van toepassing zijn verklaard op de overeenkomst en (ii) of de andere partij een redelijke mogelijkheid heeft gehad om van deze algemene voorwaarden kennis te nemen. Dit noemen we het terhandstellingsvereiste. De algemene voorwaarden moeten in de meeste gevallen vóór of bij het sluiten van de overeenkomst van toepassing worden verklaard, bijvoorbeeld bij het uitbrengen van een offerte. Wanneer dit pas gebeurd bij het verzenden van de factuur, is dit in beginsel te laat.

Verder is in dit voortraject ook van belang dat de algemene voorwaarden van de andere partij nadrukkelijk van de hand zijn gewezen. In Nederland geldt de zogenoemde First Shot-rule. Deze regel houdt in dat de algemene voorwaarden gelden van de partij die deze als eerste van toepassing verklaart, tenzij de andere partij expliciet die voorwaarden heeft afgewezen en haar eigen algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Het in algemene voorwaarden standaard afwijzen van de algemene voorwaarden van de ander is hiervoor meestal niet voldoende. Belangrijk is dat de algemene voorwaarden van de ander uitdrukkelijk worden afgewezen. Dit kan bijvoorbeeld door schriftelijk de algemene voorwaarden van de ander te benoemen en aan te geven dat u niet met het van toepassing zijn van deze voorwaarden instemt.   

Inhoud algemene voorwaarden

Als is vastgesteld dat de algemene voorwaarden onderdeel uitmaken van de afspraken tussen partijen, dan kan vervolgens worden gekeken naar de inhoud daarvan. 

Een veel voorkomende bepaling in algemene voorwaarden betreft de zogenoemde overmachtsclausule. De hoofdregel is dat de tussen partijen gemaakte afspraken moeten worden nagekomen. Overmacht houdt kort gezegd in dat wanneer er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de gemaakte afspraken deze niet aan de tekortkomende partij kan worden toegerekend. Van de partij die een beroep doet op overmacht kan in beginsel geen nakoming worden verlangd. Of de uitbraak van het Coronavirus onder de overmachtsclausule van de algemene voorwaarden valt, is afhankelijk van de formulering hiervan.

Een andere veelvoorkomende bepaling is het uitsluiten of beperken van een verplichting tot het vergoeden van schade. Dit noemen we de exoneratieclausule. Of ten gevolge van de uitbraak van het coronavirus een beroep kan worden gedaan op een dergelijke exoneratieclausule is ook afhankelijk van de bewoordingen van die bepaling. Lees deze dus goed na.

Juist in deze bijzondere tijd is het belangrijk om goede afspraken te maken. Er is immers nog veel onduidelijk en veel bedrijven worden geraakt door de financiële gevolgen van deze crisis. Het is van belang om nu bij het sluiten van overeenkomsten algemene voorwaarden op de juiste wijze te hanteren en ervoor te zorgen dat deze u zoveel mogelijk bescherming bieden.

Met Banning Advocaten helpen wij u graag bij het afstoffen van uw algemene voorwaarden. Wij kunnen voor u nagaan welke ruimte uw algemene voorwaarden u tijdens deze Coronacrisis bieden, of dat uw algemene voorwaarden hiervoor bijvoorbeeld een aanpassing behoeven. Voor de mogelijkheden kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.