Modelhouder krabt zich achter de oren: geschil over kattenkrabpalen

sector:

Retail & Franchise

expertise:

Intellectueel Eigendomsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

14 augustus 2019

Petsbelle ontwerpt, produceert en verhandelt sinds 2005 kattenkrabpalen. PR-Pet is distributeur van Petsbelle en verhandelt de kattenkrabpalen van Petsbelle binnen de EU. De heer A is mede-eigenaar en mede-bestuurder van PR-Pet. Petsbelle heeft PR-Pet gevolmachtigd voor de bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten.

EBI houdt zich bezig met de im- en export van dierenbenodigdheden zoals kattenkrabpalen. De heer A was tot eind september 2016 werkzaam bij EBI. Petsbelle was tot dat moment leverancier van EBI.

Petsbelle en haar eigenares (hierna voor het leesgemak “Petsbelle”) houden twee Gemeenschapsmodellen van kattenkrabpalen: de Maine Coon 120 en de Maine Coon 173. In de catalogus van 2018-2019 heeft EBI onder de naam Melrose kattenkrabpalen op de markt gebracht. Volgens Petsbelle maken de Melrose kattenkrabpalen inbreuk op haar (i) modelrechten, (ii) auteursrechten en zijn het (iii) slaafse nabootsingen van Petsbelle’s kattenkrabpalen.


 

Is er sprake van modelrechtinbreuk?

Petsbelle doet een beroep op haar geregistreerde modelrechten. Een model wordt alleen beschermd als het nieuw is en eigen karakter heeft. Een model dat al openbaar is gemaakt voor de datum van de modelaanvraag, is niet nieuw. Wel heeft de ontwerper van het model 12 maanden na de eerste openbaarmaking van het model de tijd om het model in te schrijven, zonder dat die eerdere openbaarmaking nieuwheidsschadelijk is.

Volgens EBI is het model Maine Coon 173 nietig, omdat Petsbelle langer dan 12 maanden heeft gewacht met het aanvragen van de modelregistratie. Het model is daardoor volgens EBI niet nieuw. PR-Pet had de Maine Coon 173 al op 22 maart 2017 in een promotiefilmpje op Facebook geopenbaard. De modelinschrijving dateert echter van 30 maart 2018. Dat is dus na 12 maanden. De rechtbank gaat hierin mee: zij acht het aannemelijk dat de modelregistratie nietig wordt verklaard omdat deze niet nieuw is, en wijst de vorderingen van Petsbelle en PR-Pet af voor zover die zijn gebaseerd op vermeende inbreuk op modelregistratie Maine Coon 173.

Petsbelle doet ook een beroep op haar niet-ingeschreven modelrecht van de Main Coon 173.
Echter, volgens EBI is zij de houder van het niet-ingeschreven modelrecht van de Main Coon 173 en niet Petsbelle. Wanneer een model door een werknemer in de uitoefening van zijn functie wordt ontwikkeld, komt het recht op het Gemeenschapsmodel toe aan de werkgever. EBI verwijst naar een ontwerptekening op briefpapier van EBI en handgeschreven aantekeningen die zijn aangetroffen op het bureau waaraan de heer A bij EBI heeft gewerkt. Bovendien past de Maine Coon 173 in de lijn van, en bestaat het uit onderdelen van, eerdere door EBI ontwikkelde kattenkrabpalen, aldus EBI. Petsbelle erkent dat de handgeschreven aantekeningen van de heer A zijn, en dat de Maine Coon 173 is opgebouwd uit elementen die EBI al lange tijd in het assortiment had.  Petsbelle was ook op de hoogte van dit standpunt van EBI, maar heeft in de procedure nagelaten nader te onderbouwen waarom zij houder zou zijn van het modelrecht. De rechtbank wijst daarom ook Petsbelle’s vordering gebaseerd op het niet-ingeschreven modelrecht van de Maine Coon 173 af.

Over het modelrecht van de Maine Coon 120 oordeelt de rechter dat deze een andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker wekt dan de Melrose krabpalen. De Melrose krabpalen zijn aanzienlijk hoger en de Maine Coon 120 heeft niet het in het oog springende komvormig plateau. Er is dus geen sprake van modelrechtinbreuk.

Is er sprake van inbreuk op de auteursrechten?

Voor het auteursrecht geldt voor werkgevers een vergelijkbare bepaling als in het modelrecht: tenzij anders is overeengekomen, berusten de auteursrechten op een werk dat in het kader van een dienstverband is vervaardigd, bij de werkgever. De rechter oordeelt daarom dat Petsbelle onvoldoende heeft gesteld om aan te nemen dat zij rechthebbende is op de Maine Coon 173. Ten aanzien van de Maine Coon 120, overweegt de rechter dat de totaalindruk van de Melrose krabpalen in belangrijke mate wordt bepaald door het komvormige plateau. Dit ontbreekt in de Maine Coon 120. Nog daargelaten of er sprake is van een auteursrechtelijk werk en of het auteursrecht aan Petsbelle toekomt, concludeert de rechter daarom dat er naar voorlopig oordeel geen sprake kan zijn van auteursrechtinbreuk vanwege de verschillende totaalindrukken.

Is er sprake van slaafse nabootsingen?

Tot slot is er ook een te groot verschil tussen de Maine Coon 120 en de Melrose krabpalen. Er is bovendien onvoldoende duidelijkheid over wie de rechten op de Maine Coon 173 heeft. Er kan dan ook geen sprake zijn van slaafse nabootsingen.

Conclusie

EBI kan de kattenkrabpalen gewoon blijven verkopen.

Ontwerpt en produceert u zelf producten, dan kunt u hiervoor een modelregistratie aanvragen indien het model nieuw is en een eigen karakter heeft. Denkt u er dan wel aan, dat u het model registreert binnen 12 maanden na de eerste openbaarmaking van het model. Deze zaak leert, dat een enthousiast gepubliceerd promotiefilmpje van het model op Facebook al funest kan zijn voor de geldigheid van een merkregistratie, wanneer de houder ervan het model pas aanvraagt na de 12 maanden termijn vanaf de publicatie van het promotiefilmpje.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of heeft u andere IE-rechtelijke vragen, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met Ranee van der Straaten of Floris de Vriend