Modernisering Europees auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

expertise:

Intellectueel Eigendomsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

07 februari 2019

In 2016 stelde de Europese Commissie een richtlijn voor om auteursrechten in de digitale omgeving te moderniseren (Directive on Copyright in the Digital Single Market). Verwacht wordt dat het Europees Parlement in maart of april over deze zogenaamde richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt zal stemmen.

De manier waarop auteursrechtelijk beschermde werken ontstaan, worden geproduceerd en geëxploiteerd is door de ontwikkeling van digitale technologieën sterk veranderd. Zo hebben consumenten meer mogelijkheden om toegang te krijgen tot auteursrechtelijk beschermde werken, en is dit allang niet meer door landsgrenzen beperkt. De Europese Commissie wil grote verschillen tussen de nationale auteursrechtenstelsels verkleinen en de online toegang voor gebruikers in heel de EU op ruimere schaal mogelijk maken. Naar een modern, meer Europees kader voor auteursrechten, is de gedachte.

Met name artikel 11 en artikel 13 zijn onderwerp van discussie.

Artikel 11 beoogt, kort gezegd, uitgevers van perspublicaties (zoals kranten en nieuwssites), uitsluitende rechten toe te kennen voor het digitale gebruik van hun perspublicaties. Het uitsluitende recht omvat het recht op reproductie en het recht op beschikbaarstelling voor het publiek.

Tegenstanders menen dat deze bepaling een negatieve invloed zal hebben op de vrije verspreiding van online informatie. Zo wordt gevreesd dat door automatische previews bij het delen van perspublicaties via LinkedIn, Twitter of Facebook een licentie vereist wordt.

Voorstanders halen onder meer het amendement van het Europees Parlement aan waarin staat dat deze rechten niet zover strekken dat daaronder ook links vallen vergezeld met enkele woorden.[1]

Artikel 13 bevat verplichtingen voor aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij die grote hoeveelheden door hun gebruikers geüploade werken en andere materialen opslaan en publieke toegang daartoe verlenen. Daaronder vallen internetplatforms zoals Facebook en Google. In samenwerking met rechthebbenden dienen zij passende en evenredige maatregelen te nemen om ongeautoriseerd gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het instellen van uploadfilters.

Tegenstanders van dit artikel vinden dat, onder andere, diensten hierdoor worden gedwongen om censuur toe te passen. Daardoor is de vrijheid van meningsuiting in het geding, aldus Julia Reda, lid van het Europees Parlement voor de Piratenpartij.

Er zijn ook voorstanders van artikel 13, waaronder Paul McCartney en anderen uit de muziekindustrie. Zij zijn van oordeel dat er door dit artikel een eerlijke vergoeding aan de auteursrechthebbenden zal toekomen.

Procedure

Het Europees Parlement heeft op 12 september 2018 haar positie op het voorstel van de Europese Commissie ingenomen en daarbij amendementen voorgesteld. Daarna vonden onderhandelingen plaats over de inhoud van het voorstel. In maart of april 2019 wordt in het Europees Parlement de finale stemming verwacht over het voorstel.

Het huidige voorstel met amendementen kunt u hier vinden. Indien het voorstel wordt aangenomen, zal het in de lidstaten moeten worden omgezet in nationale wetgeving.

Wij houden u op de hoogte. Wilt u meer over dit onderwerp weten? Neem dan gerust contact op met mr. Floris de Vriend of mr. R.M.I. van der Straaten, advocaten Intellectueel Eigendomsrecht bij BANNING.