André Hazes: wat gebeurt er met zijn IE-rechten?

expertise:

Intellectueel Eigendomsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

07 maart 2023

De nalatenschap van André Hazes houdt de gemoederen bezig. Tussen de echtgenote, Rachel, en één van de erfgenamen, Roxeanne, zijn en worden er meerdere gerechtelijke procedures gevoerd. Onlangs was dat een kort geding voor de Rechtbank Midden-Nederland.  Daarin ging het onder meer over de vraag aan wie de IE-rechten van André Hazes, en de opbrengsten daaruit, toekomen.

De kortgedingrechter heeft daar zijn vingers niet aan willen branden en verwijst partijen naar de bodemrechter. Die beslissing valt goed te begrijpen om meerdere redenen. Het door de rechter aangenomen gebrek aan spoedeisend belang is er daar één van. De andere reden heeft van doen met de complexe aard van het IE-recht in algemene zin en in het bijzonder in relatie tot de “vererving” daarvan, en het gebrek aan voldoende onderzoeksmogelijkheden in kort geding.

Ons artikel ‘Intellectuele eigendomsrechten in het Erfrecht’ is recentelijk gepubliceerd in het Tijdschrift Erfrecht 2022/5.2. Het is een overzichtsartikel en zeer relevant/interessant voor het lopend geschil in de zaak van André Hazes. In dit artikel trappen wij af met een overzicht van de meest voorkomende IE-rechten, waaronder Auteursrechten, Persoonlijkheidsrechten, Portretrechten, Merkrechten, en wat daaronder dient te worden verstaan. Wij doen dit aan de hand van praktische voorbeelden. Vervolgens beantwoorden wij per IE-recht de vraag of dit een voor vererving vatbaar recht is, en zo ja wie in dat geval het betreffend IE-recht toekomt. Dit is ingewikkelder dan het lijkt. Sommige IE-rechten vererven namelijk niet zoals Persoonlijkheidsrechten. Andere IE-rechten vererven wel, maar daarvan schrijft de wet dwingend voor aan wie deze rechten toekomen. Wie de erfgenamen zijn op grond van hoeft daarbij geen (enkele) rol te spelen.

Naar wat wij begrijpen uit de gepubliceerde kortgeding uitspraak, stelt Rachel zich op het standpunt dat de IE-rechten haar toekomen op grond van verdeling van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap die tussen haar en André Hazes gold: de IE-rechten van André Hazes zouden bij leven zijn overgedragen aan zijn vennootschappen en de aandelen van die vennootschappen zouden zijn toebedeeld aan Rachel.

Dit roept de eerste vraag op: zijn IE-rechten overdraagbaar? Ja, maar dat geldt niet voor alle IE-rechten en daaraan verwante rechten. Persoonlijkheidsrechten bijvoorbeeld zijn niet overdraagbaar. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan het recht van naamsvermelding, maar ook aan het recht zich te verzetten tegen aantasting van het werk. Deze rechten komen toe aan degene die bij testament zijn aangewezen. En Portretrechten lijken zich te verzetten tegen overdracht. Deze rechten komen toe aan “de nabestaanden”. Daaronder verstaat de Auteurswet: ouders, echtgenoot, geregistreerde partners en kinderen.

En als IE-rechten rechtsgeldig zijn overgedragen, dan is de tweede vraag welke IE-rechten zijn er overgedragen? Als dat niet alle IE-rechten zijn, dan de derde vraag: aan wie komen die andere rechten toe? Zijn dat wederom “de nabestaanden” of dat zijn dat de personen die bij testament door André Hazes zijn aangewezen? En voor de overgedragen IE-rechten is vervolgens de vraag: heeft de toedeling van de aandelen in de vennootschappen aan Rachel plaatsgevonden tegen de juiste waarde en met inachtneming van de juiste waarderingsmethodiek?

Kortom, de regeling van IE-rechten, en zeker die bij overlijden, is ingewikkeld en kan al snel een doolhof worden zonder zicht op de uitgang. Specialistische kennis van zowel het IE-recht als het Erfrecht is dan ook zeer gewenst en Banning heeft als full service kantoor beide in huis.

Wilt u meer weten of dit onderwerp of heeft u andere erfrechtelijke – of IE-gerelateerde vragen? Neem dan contact op met Marjolein Hees of Ranee van der Straaten.