Kennisbank

31 december 2000

Arbeidsrecht

Ziektewet wordt aangescherpt

De ministerraad heeft 9 december 2011 op voorstel van minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een aanscherping van de Ziektewet om uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband die ziek zijn, sneller aan het werk te krijgen.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Strengere meldplicht voor werkgever die zijn werknemers ontslaat

Vanaf 1 maart 2012 geldt er een strengere meldplicht voor de werkgever die 20 of meer werknemers wil ontslaan. Vanaf deze datum is een werkgever verplicht het ontslag van tevoren te melden aan uitkeringsinstituut UWV en de vakbonden van het personeel.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Werkgever ontslaat werknemer wegens omstandigheden gelegen in de privésfeer

De Rechtbank Haarlem, Sector kanton heeft onlangs geoordeeld over de vraag of een werkgever zijn werknemer mag ontslaan wegens omstandigheden gelegen in de privésfeer.

Lees meer >

31 december 2000

Intellectueel Eigendomsrecht

Rechter buigt zich over octrooi radijsspruit

Taste of Nature holding, een onderneming van Rob Baan van Koppert Cress, vindt dat concurrent Cresco het octrooi schendt. Het bedrijf kocht in het verleden Sakura cress en Sango Sprouts van Koppert Cress, maar ging deze varianten zelf ook vervaardigen en verhandelen. "Cresco verhandelt zijn Red Radish tegen lagere prijzen dan Koppert Cress", aldus advocaat Paul Steinhauser.

Lees meer >

31 december 2000

Intellectueel Eigendomsrecht

Vonnis in de octrooizaak tussen Taste of Nature en Cresco

Op 31 januari 2012 heeft de Rechtbank 's-Gravenhage vonnis gewezen in de octrooizaak tussen Taste of Nature en Cresco over de beschermbaarheid van een plant (Raphanus sativa) die is verkregen door een puur biologische werkwijze. Het was voor het eerst dat een Nederlandse rechter zich over deze kwestie heeft gebogen.

Lees meer >

31 december 2000

Mededinging & Regulering

OM Utrecht vervolgt oud-rechter en oud-NMA-voorzitter voor meineed

Het openbaar ministerie Utrecht heeft 3 februari jl. besloten een oud-rechter en oud-voorzitter van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, te vervolgen voor meineed. Uit het onderzoek door de Rijksrecherche is naar de overtuiging van de officier van justitie voldoende bewijs naar voren gekomen voor vervolging terzake een aantal gevallen van meineed.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Is werkneemster gehouden aan werkgever EUR 115.500 te betalen?

De Rechtbank Amsterdam heeft onlangs geoordeeld over de vraag of werkneemster gehouden is aan werkgever EUR 115.500 te betalen. Dit aan de hand van een door werkneemster ondertekende schuldbekentenis.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Wetsvoorstel recht op thuiswerken

Op 16 februari 2012 hebben het CDA en GroenLinks een wetsontwerp gepresenteerd dat werknemers het recht geeft op thuiswerken en op flexibele werktijden. Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld om de huidige Wet aanpassing arbeidsduur (Waa) om te vormen tot een Wet flexibel werken.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Tegenslag voor advocaat in dienstbetrekking

Op 28 februari 2012 heeft de rechtbank Groningen geoordeeld dat een advocaat in loondienst geen verschoningsrecht heeft ten aanzien van interne communicatie. Deze uitspraak vormt na het AKZO-arrest van het Europese Hof van Justitie opnieuw een tegenslag voor advocaten in dienstbetrekking.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Zijn het nuttigen van voor handen hebben van alcoholhoudende drank dringende redenen?

Het hof Den Haag moest zich recent over de vraag buigen of het nuttigen en het voor handen hebben van alcoholhoudende drank onder werktijd kan worden aangemerkt als dringende redenen voor ontslag op staande voet.

Lees meer >

31 december 2000

Ondernemingsrecht - M&A

Rabo acquires minority stake in Fletcher Hotels

Rabo Private Equity BV -the private equity arm of the Rabobank Group- has acquired a minority stake in Fletcher Hotels.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Langdurig zieke werknemers voortaan gelijke aanspraken op opbouw vakantiedagen

Per 1 januari 2012 treedt de nieuwe vakantiewetgeving in werking. De beperkte opbouw van vakantierechten voor gedeeltelijk en geheel arbeidongeschikte werknemers wordt geschrapt.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Ontslagvergoeding van 1,5 miljoen na dienstverband van 14 maanden

Het hof Den Haag moest zich recent over de vraag buigen of het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanvaardbaar is een werknemer een ontslagvergoeding van 1,5 miljoen euro toe te kennen na een dienstverband van slechts 14 maanden, omdat dit contractueel was overeengekomen.

Lees meer >

31 december 2000

Vrijspraak voor Geert Wilders

PVV-leider Geert Wilders is donderdag 23 juni 2011 door de rechtbank van Amsterdam vrijgesproken van het beledigen van moslims, het aanzetten tot haat en het aanzetten tot discriminatie. Zowel de verdediging als het Openbaar Ministerie (OM) had algehele vrijgespraak geëist. Hierna volgen, samengevat, de belangrijkste beslissingen van de rechtbank.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Is het in strijd handelen met gedragsregels bij arbeidsongeschiktheid een dringende reden?

Het hof Amsterdam heeft recent de vraag beantwoord of er gesproken kan worden van een dringende reden die een ontslag op staande voet rechtvaardigt, indien werkneemster in strijd zou hebben gehandeld met de gedragsregels bij arbeidsongeschiktheid.

Lees meer >

31 december 2000

Mededinging & Regulering

Mogen passagiers terugbetaling van redelijke kosten vorderen?

Advocaat-generaal E. Sharpston heeft recent een conclusie gegeven omtrent prejudiciële vragen. Passagiers waren naar de rechter gestapt om een vergoeding te vorderen als compensatie voor de annulering van de vlucht. De vlucht vertrok als gepland, maar keerde korte tijd later terug naar de vertrekkende luchthaven. De nationale rechter verzoekt het Hof van Justitie onder meer om een prejudiciële beslissing te geven over de vraag of de bedoelde gebeurtenissen als een 'annulering' kunnen worden beschouwd.

Lees meer >

31 december 2000

Intellectueel Eigendomsrecht

Verkorting bewaartermijn internetgegevens tot zes maanden

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat de verplichte bewaartermijn van internetproviders met betrekking tot gegevens over internettoegang, e-mail en internettelefonie verkort van 12 naar 6 maanden.

Lees meer >

31 december 2000

Praktijkgroep Milieurecht versterkt door komst Peter Huijbregts

De praktijkgroep Milieurecht van BANNING Advocaten is onlangs versterkt door de komst van Peter Huijbregts.Peter is afkomstig van Loyens [AMP] Loeff waar h

Lees meer >

31 december 2000

Familie- & Erfrecht

Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen 1 januari 2012 van kracht

De wet die het huwelijksvermogensrecht moderniseert treedt op 1 januari 2012 in werking. Dit staat in het Besluit tot wijziging van het Besluit Huwelijksgoederenregister 1969 (Stb. 2011, 205). De nieuwe regeling sluit beter aan bij maatschappelijke ontwikkelingen, zoals emancipatie, het blijven werken van vrouwen en de toename in het aantal echtscheidingen.

Lees meer >

31 december 2000

Intellectueel Eigendomsrecht

OPTA straft voor negeren Bel-me-niet-register

Telecomtoezichthouder OPTA heeft Sell-it C.V. op 26 juli 2011 een boete opgelegd van 15.000 euro voor het niet naleven van de telemarketingregels. De telecomwaakhond begon een onderzoek naar Sell-it, omdat zij via ConsuWijzer klachten binnenkreeg over het bedrijf. OPTA heeft inmiddels voor ruim 1,2 miljoen euro aan boetes opgelegd aan bedrijven die zich niet hielden aan de telemarketingregels.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Ontslag wegens roekeloos rookgedrag

Aardappelzetmeelproducent Avebe heeft zeven werknemers die maling hadden aan het rookverbod, ontslagen. Het bedrijf voert een strak beleid inzake het roken, omdat het explosiegevaar in de fabriek heel groot is. De werknemers werden vorige week op heterdaad betrapt toen zij rookten in een bedieningsruimte van een fabriek van Avebe in het Groningse Ter Apelkanaal.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Ontslag wegens ontbreken vereist diploma

Een werknemer (pedagogisch medewerker) die zijn werkgever (een organisatie die hulp biedt bij de opvoeding van kinderen en jongeren) ten onrechte in de waan liet dat hij beschikte over een MBO-diploma, werd door de kantonrechter in Zwolle ontslagen wegens onherstelbare vertrouwensbreuk.

Lees meer >

31 december 2000

Intellectueel Eigendomsrecht

Zwarte lijst ongewenste hotelgasten: CBP verklaart gegevensverwerking in waarschuwingsregister rechtmatig

Hotels hebben steeds vaker last van gasten die zich misdragen. Omdat bestaande maatregelen tegen ongewenst gedrag onvoldoende werken, hebben enkele hoteliers besloten een lijst op te stellen van overlastveroorzakers. Het protocol dat het opnemen van persoonsgegevensverwerking in dit waarschuwingsregister en de uitwisseling van gegevens tussen hotels regelt, is door het College bescherming persoonsgegevens (CPB) beoordeeld. Het is in overeenstemming met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens bevonden.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet van rijinstructeur gerechtvaardigd?

Het Hof Amsterdam heeft recent de vraag beantwoord of er sprake was van dringende reden om het door werkgever aan werknemer gegeven ontslag op staande voet te kunnen rechtvaardigen.

Lees meer >

31 december 2000

Preventief toezicht bij NV’s en BV’s per 1 juli 2011 afgeschaft

Met ingang van 1 juli 2011 is het preventief toezicht bij NV's en BV's, bestaande uit het vereiste van een verklaring van geen bezwaar van de Minister van Justitie bij oprichting en bij statutenwijziging van een BV of een NV, afgeschaft.

Lees meer >

31 december 2000

Familie- & Erfrecht

Wensouders krijgen voogdij over tweeling

De draagouders van twee kinderen zijn ontheven uit het gezag en een homofiel echtpaar is benoemd tot voogd van de tweeling. Dit verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming heeft de rechtbank 's-Hertogenbosch onlangs toegewezen.

Lees meer >

31 december 2000

Intellectueel Eigendomsrecht

KLM moet passagiergegevens verplicht afstaan

Vliegmaatschappijen moeten per 1 januari verplicht actief passagiersgegevens verstrekken aan de Nederlandse grensbewaking op Schiphol. Nu moeten die gegevens nog worden opgeëist via een vordering.

Lees meer >

31 december 2000

Mededinging & Regulering

Winkeltijdenwet aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft op 23 november 2010 ingestemd met het wetsvoorstel voor een nieuwe winkeltijdenwet. Het wetsvoorstel is een verduidelijking van de zogenaamde toerismebepaling en daarmee vooral een verbetering van de huidige praktijk.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Werknemer zegt arbeidsovereenkomst op voor aanvang proeftijd

Het Hof 's-Hertogenbosch heeft op 9 november 2010 uitspraak gedaan in een zaak waarin een werknemer nog voor zijn eerste werkdag was aangevangen, zijn arbeidsovereenkomst heeft opgezegd. Bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst zijn partijen een proeftijd van 2 maanden overeengekomen. Werkgever is van oordeel dat werknemer met het vroegtijdig opzeggen van de arbeidsovereenkomst niet aan de opzegtermijn heeft voldaan.

Lees meer >

31 december 2000

Mededinging & Regulering

Postcodeloterij maakt foutje van 460.000 euro

De Postcodeloterij heeft een prijs van 460.000 dubbel moeten uitkeren als gevolg van een blunder. In het RTL4-programma van Miljoenenjacht belde Winston Gerschtanowitz per ongeluk aan bij de verkeerde prijswinnaar. Deze mag het geld echter houden, zo meldde de Postcodeloterij maandag 29 november jl. Door een communicatiefout is het winnende koffernummer verwisseld.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Is een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst rechtsgeldig?

Is het mogelijk voor partijen om rechtsgeldig in een arbeidsovereenkomst te bepalen dat indien zich een bepaalde omstandigheid voordoet het dienstverband eenzijdig door de werkgever kan worden beëindigd? In een uitspraak van de Kantonrechter Lelystad van 8 december 2010 staat deze vraag centraal. De rechter oordeelt het ontslag nietig.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Is er sprake van onregelmatig ontslag nu werknemer zelf ontslag heeft genomen?

Op 11 november 2010 heeft de rechtbank Haarlem uitspraak gedaan inzake onregelmatig ontslag. Werknemer zou ontslag hebben genomen, daar hij een eenmanszaak is gestart en zijn werk niet meer kon combineren met de werkzaamheden voor zijn eenmanszaak. De gemachtigde van werknemer heeft deze ontslagname betwist.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Mag ‘ik ga weg’ als een ontslagname worden opgevat?

In deze zaak heeft de kantonrechter te Venlo reeds uitspraak gedaan. Hierin speelde het volgende. Werknemer heeft na een discussie gezegd: "ik ga weg", waarop werkgever heeft gezegd: als je nu gaat, hoef je niet meer terug te komen. Werkgever was vervolgens in de veronderstelling dat werknemer ontslag had genomen en werknemer dacht dat werkgever de arbeidsovereenkomst per direct had opgezegd. De kantonrechter heeft de vorderingen van werknemer toegewezen. De vraag in hoger beroep rest thans, was dit terecht?

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Opzegging arbeidsovereenkomst kennelijk onredelijk zonder financiële tegemoetkoming?

De kantonrechter te Haarlem heeft op 12 januari 2011 uitspraak gedaan inzake een mogelijk kennelijk onredelijke opzegging. Werkgever had in casu een ontslagvergunning bij het UWV aangevraagd, welke is verleend op grond van teruglopende bedrijfsresultaten. Hierop heeft werkgever werknemer ontslagen. Werknemer is echter van oordeel dat deze opzegging kennelijk onredelijk is, daar werkgever geen enkele financiële tegemoetkoming heeft verricht.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Mag werknemer aan zijn concurrentiebeding worden gehouden?

In deze zaak wordt werknemer bij iedere contractsverlenging of wel omzetting gehouden aan het concurrentiebeding, welke in de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst is overeengekomen. De vraag is thans of dit concurrentiebeding zijn werking heeft verloren of desalniettemin onverminderd van kracht is gebleven.

Lees meer >

31 december 2000

Raadpleging (FENIT-)voorwaarden via internet niet afdoende voor toepasselijkheid

Vorige week oordeelde de Hoge Raad in de zaak First Data versus KPN Hotspots Schipholdat dat de mening van het Hof Amsterdam wordt onderschreven dat aan de norm van artikel 6:233, onder b, BW niet is voldaan indien de wederpartij de mogelijkheid heeft zelf door gebruikmaking van internet de toepasselijke voorwaarden te raadplegen. Uit het systeem van de wet (artikel 6:234 BW) blijkt immers dat de gebruiker van de betreffende voorwaarden het initiatief tot bekendmaking van de algemene voorwaarden moet nemen en wel op zodanige wijze dat voor de wederpartij duidelijk is welke voorwaarden op de rechtsverhouding van toepassing zijn en dat de wederpartij daarvan eenvoudig kennis kan nemen.

Lees meer >

31 december 2000

Mr. Online – Dealmakers van de week

Rob Hendriks en Maarten van Dooren stonden Intergas bij in de overname door Enexis. Beide partijen zijn het eens over de overname van Intergas Energie, beheerder van een gasdistributienetwerk in Midden- en West-Brabant met circa 148.000 aansluitingen. De overnamesom bedraagt 200 miljoen euro.

Lees meer >

31 december 2000

Familie- & Erfrecht

Verzoek ouders om DNA onderzoek afgewezen

De meervoudige familiekamer van de rechtbank Zwolle-Lelystad heeft 4 maart uitspraak gedaan in een zaak van een echtpaar uit India. Het verzoek van het Indiase echtpaar om door een DNA onderzoek te laten vaststellen dat een door Nederlandse ouders geadopteerde jongen hun biologische zoon is, is door de rechtbank afgewezen.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Meer mensen aan het werk vanuit de Ziektewet

Afgelopen week schreef minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij aangeeft amen met sociale partners en de uitzendbranche te werken aan maatregelen om mensen sneller uit de Ziektewet te krijgen.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Politiek wil thuiswerken bevorderen: wetsvoorstel in de maak

Politieke partijen Groenlinks en het CDA werken samen aan een wetsontwerp om thuiswerken te bevorderen. Het is voor het eerst dat het CDA en GroenLinks samen een initiatiefwetsvoorstel indienen. In het voorstel mogen werkgevers alleen beargumenteerd om zwaarwegende redenen verzoeken tot flexibele werktijden en thuiswerken afwijzen.

Lees meer >

31 december 2000

Vrije advocaatkeuze in alle procedures

X heeft bij Reaal een rechtsbijstandsverzekering afgesloten, welke DAS heeft aangewezen voor de uitvoering van deze bijstand. Op 30 april 2010 is de arbeidsovereenkomst met X door middel van een ontslagvergunning be?indigd door de toenmalige werkgever van X. DAS heeft daarop in opdracht van X werkgever aangesproken wegens kennelijk onredelijk ontslag. DAS besluit niet over te gaan tot het uitbrengen van een dagvaarding, X wil dit daarentegen wel. X wenst dat DAS het dossier overdraagt naar advocaat Y en dat zij toezeggen de daaraan verbonden kosten op zich te nemen. Thans is de vraag of X recht heeft op deze vrije advocaatkeuze. De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft deze vraag op 8 maart jl. beantwoord.

Lees meer >

31 december 2000

Wet voor kostendekkende griffierechten

Het wetsvoorstel voor een kostendekkend griffiestelsel is op 31 maart 2011voor consultatie naar belanghebbende partijen gestuurd door minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Voor 60% van de Nederlandse bevolking komt er een gereduceerd tarief. De minister voorkomt zo dat het recht op toegang tot de rechter in het geding komt. Niet alleen on- en minvermogenden worden gedeeltelijk gecompenseerd voor de hogere griffierechten, maar ook de middeninkomens krijgen compensatie.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Was werkgever gerechtigd de arbeidsvoorwaarden van werknemer eenzijdig aan te passen?

Werknemer is al enige jaren werkzaam bij werkgever. Gedurende de vervulling van zijn eerste functie, functioneerde werknemer naar mening van werkgever niet naar behoren. Hierop heeft werkgever naar passende arbeid gezocht en verschillende voorstellen voor functies en arbeidsvoorwaarden gedaan aan werknemer. Aangezien de werknemer niet akkoord ging met de voorstellen van werkgever, heeft de werkgever de arbeidsvoorwaarden eenzijdig aangepast.

Lees meer >

31 december 2000

Wet controle op rechtspersonen aangenomen door Eerste Kamer

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de Wet controle op rechtspersonen. Deze wet beoogt verbetering van het voorkomen en bestrijden van misbruik van rechtspersonen. Het middel voor deze verbetering staat omschreven in het rapport 'Snel en secuur toetsen: het alternatief voor de verklaring van geen bezwaar'. Het plan is dat deze wet het preventieve toezicht, gebaseerd op de verklaring van geen bezwaar, vervangt door een nieuw systeem van doorlopende controle.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Per 1 juli 2010 nieuw boetebeleid bij loonheffingen

Een ondernemer die niet of te laat aangifte loonheffingen doet, kan vanaf 1 juli 2010 een boete van 61 euro verwachten. Tot 7 kalenderdagen na de uiterste aangiftedatum heeft de ondernemer de tijd voor deze heffingen te betalen.

Lees meer >

31 december 2000

KLM moet gedupeerden aswolk volledig vergoeden

KLM moet van de Europese Commissie de passagiers die werden gedupeerd door de aswolk uit IJsland afgelopen voorjaar, volledig compenseren voor de kosten van vertragingen, hotelovernachtingen etc. Tot dusver heeft de luchtvaartmaatschappij, onderdeel van Air France-KLM, passagiers die strandden door de aswolk, slechts de kosten voor een dag en een nacht vergoed.

Lees meer >

31 december 2000

Intellectueel Eigendomsrecht

Omvat de reclamecampagne van Tele2 misleidende en/of ongeoorloofde vergelijkende reclame?

In 2008 heeft de Onafhankelijke Post- en Telecommunicatieautoriteit (OPTA) besloten dat geïnteresseerde marktpartijen, waaronder Tele2, in staat moeten worden gesteld ook televisie aan te bieden via de kabel. Hierop is Tele2 27 juli 2010 een reclamecampagne gestart, waarin zij kenbaar maakt dat ook zij (analoge) kabeltelevisie aan de consument aanbiedt.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet wegens seksuele intimidatie

Werkgever heeft werknemer op 24 december 2009 op staande voet ontslagen. De aanleiding hiervoor was seksuele intimidatie van een aantal vrouwelijke medewerkers. Ten tijde van het ontslag op staande voet was werknemer 20 jaar in dienst. Op zijn functioneren is nimmer kritiek geweest. Werkgever heeft een verzoek tot voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst gedaan, voor het geval zou komen vast te staan dat de arbeidsovereenkomst niet door het ontslag op staande voet zou zijn geëindigd.

Lees meer >

31 december 2000

Schadeclaim tegen Nederlandse overheid in verband met vuurwerkramp Enschede afgewezen

Het gerechtshof in Den Haag heeft op 24 augustus 2010 in hoger beroep de schadevergoedingsclaim van de omwonenden rond het terrein van S.E. Fireworks tegen de Nederlandse Staat en de Gemeente Enschede afgewezen. De omwonenden van het vuurwerkopslagbedrijf in Enschede hadden schadeclaims ingediend tegen de Staat en de Gemeente Enschede in verband met de vuurwerkramp van 13 mei 2000. De rechtbank wees in eerste aanleg de schadeclaims tegen de Staat en de Gemeente eveneens af.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Sluiting Organon voorlopig van de baan

De sluiting van Organon in Oss wordt vooralsnog uitgesteld tot 31 december. Het farmaceutische bedrijf MSD in Oss (voorheen Organon),heeft dit op 2 september jl. bekendgemaakt. De partijen hebben besloten om de alternatieven voor de activiteiten opnieuw te evalueren en voorstellen te onderzoeken op het gebied van onder meer werkgelegenheid, kennis, continu?teit en toekomstperspectieven. Volgens het Amerikaanse farmaciebedrijf Merck is er interesse voor de Nederlandse activiteiten van Organon.

Lees meer >