Kennisbank

31 december 2000

Arbeidsrecht

Werkverzuim wegens detentie leidt niet zonder meer tot ontslag op staande voet

De werknemer die van zijn vrijheid is beroofd in verband met een strafbaar feit en daarom van zijn werk verzuimt, roept regelmatig bij werkgevers de vraag op of ontslag al of niet op staande voet mogelijk is.

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Werkgever aansprakelijk voor afbranden partycentrum

Tijdens een bedrijfsfeest is brand ontstaan in een partycentrum, doordat een aantal werknemers lampenolie op een nog heet barbecuerooster heeft gegooid. Als gevolg daarvan brandt het partycentrum volledig af. De eigenaar van het centrum stelt de werkgever voor de schade aansprakelijk op grond van artikel 6:170 BW. Is de werkgever aansprakelijk voor die schade?

Lees meer >

31 december 2000

Arbeidsrecht

Mag de werkgever de vakantie van de werknemer eenzijdig bepalen? Inzicht in Arbeidsrecht

Een werknemer wil enig jaar geen vakantiedagen opnemen. Bent u als werkgever dan bevoegd om eenzijdig de vakantie vast te stellen van uw werknemer? De wet voorziet in een duidelijke regeling. In de praktijk blijkt echter dat nog regelmatig vragen bestaan over de vaststelling van de vakantie.

Lees meer >

31 december 2000

Automotive

Merkhouders opgelet!

Vanaf 1 januari 2006 jl. kan in de Benelux oppositie worden gevoerd tegen alle nieuwe merkinschrijvingen ongeacht de waren- of dienstenklasse(n) waarvoor is ingeschreven.

Lees meer >

31 december 2000

Familie- & Erfrecht

Schulden en alimentatie

Rechtbanken en hoven gaan vaak erg kort door de bocht bij het vaststellen van de hoogte van de alimentatie. Zo liet het Hof Arnhem onlangs met een zeer summiere overweging een groot aantal schulden van de alimentatieplichtige buiten beschouwing. Gelukkig is er dan altijd de Hoge Raad nog. 

Lees meer >

31 december 2000

PSV Inzake – Partner in Beeld: BANNING Advocaten

Sinds afgelopen seizoen is Banning Advocaten Business Partner van PSV. Het kantoor maakte al langer deel uit van het zakelijke netwerk van PSV, maar op ver

Lees meer >

31 december 2000

NMA beboet bestuurders en werknemers (Financieel Management 6/11)

De recente wijzigingen van de Mededingingswet ("Mw") zijn niet allen interessant vanuit het perspectief van het Mededingingrecht maar ook vanwege de arbeid

Lees meer >

31 december 2000

MRO Industreis maakt doorstart en komt onder de hoede van Mag45.

Carel Henderson en Rob Hendriks begeleiden Nimbus bij verkoop MRO Industries aan het vroegere Philips- bedrijf Mag45.» Download bijlage (000498_

Lees meer >

30 december 2000

NMa legt boete op aan ex-werknemer wegens niet-meewerken aan onderzoek

De NMa heeft zeer recent een besluit bekend gemaakt waarin de NMa een ex-werknemer een (persoonlijke) boete van ? 10.000 heeft opgelegd. Deze boete werd opgelegd omdat deze persoon weigerde medewerking te verlenen aan een kartelonderzoek van de NMa.

Lees meer >

30 december 2000

Intellectueel Eigendomsrecht

Verkoop Galaxy-smartphones verboden in Europa, alhoewel ….

De Nederlandse rechter heeft in het kort geding tussen Samsung en Apple besloten dat de Galaxy S, S II en Ace inbreuk maken op een octrooirecht van Apple. Apple heeft de eerste slag gewonnen in de 'patentenstrijd' met Samsung, maar de overwinning is minimaal.

Lees meer >

30 december 2000

Persoonlijke boetes en meer onderzoeksbevoegdheden

De op 1 oktober jl. in werking getreden nieuwe Mededingingsweg brengt niet alleen het concentratietoezicht meer in overeenstemming met Europees regels, maa

Lees meer >

30 december 2000

Ex-werknemer krijgt boete van NMa vanwege het niet meewerken aan onderzoek: een uitgebreide analyse

De NMa heeft zeer recent een besluit bekend gemaakt waarin de NMa een ex-werknemer een (persoonlijke) boete van ? 10.000 heeft opgelegd. Deze boete werd opgelegd omdat deze persoon weigerde medewerking te verlenen aan een kartelonderzoek van de NMa.

Lees meer >

30 december 2000

Intellectueel Eigendomsrecht

Verkoop van Galaxy-smartphones in Europa verboden, hoewel er enkele uitzonderingen zijn…

De Nederlandse rechter heeft in het kort geding tussen Samsung en Apple besloten dat de Galaxy S, S II en Ace inbreuk maken op een octrooirecht van Apple. Apple heeft de eerste slag gewonnen in de 'patentenstrijd' met Samsung, maar de overwinning is minimaal.

Lees meer >

30 december 2000

Persoonlijke Boetes en Uitgebreidere Onderzoeksbevoegdheden: Ontdek Hier Alle Belangrijke Informatie Die Je Nodig Hebt

De op 1 oktober jl. in werking getreden nieuwe Mededingingsweg brengt niet alleen het concentratietoezicht meer in overeenstemming met Europees regels, maa

Lees meer >
1 2 100 101