Werkgever verzekeringsplichtig bij eenzijdig voetgangersongeval?

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

31 december 2000

De Hoge Raad oordeelde op 11 november jl. over de vraag of een werkgever verplicht is zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering ter dekking van het risico van een eenzijdig voetgangersongeval.

Werkneemster trad op 7 december 2004 bij de werkgever in dienst in de functie van postbezorger. Tijdens het te voet bezorgen van de post gleed werkneemster op of bij een oprit van een woning uit over een plak ijs dan wel bevroren sneeuw, waarbij zij letsel opliep. Na een periode van re?ntegratie werd werkneemster volledig arbeidsgeschikt verklaard, maar zij moest een aantal jaren later wederom een operatie ondergaan. 

 

Werkneemster startte een gerechtelijke procedure en vorderde een verklaring voor recht dat werkgever op grond van artikel 7:658 BW dan wel artikel 7:611 BW aansprakelijk was voor de schade die zij als gevolg van het ongeval had opgelopen, en veroordeling van werkgever tot vergoeding van de dientengevolge geleden schade. De kantonrechter oordeelde dat werkgever niet aansprakelijk was ingevolge artikel 7:658 BW, omdat zij niet was tekortgeschoten in de op haar rustende zorgplicht. De kantonrechter achtte de vordering op grond van artikel 7:611 BW echter wel toewijsbaar.

De vraag die thans voorligt, is of werkgever op grond van goed werkgeverschap gehouden is zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering. De kantonrechter heeft aldus geoordeeld dat dit het geval is. De Hoge Raad overwoog daarentegen het volgende.

Eerdere uitspraken van de Hoge Raad waarin een verzekeringsplicht op grond van artikel 7:611 BW was aanvaard, gingen over schade van werknemers in de uitoefening van hun werk als gevolg van verkeersongevallen. Deze verzekeringsplicht hangt samen met de bijzondere risico’s van het wegverkeer. Struikelen of uitglijden is niet als een bijzonder risico van het wegverkeer aan te merken, aldus de Hoge Raad. In casu betrof het dan ook een eenzijdig ongeval te voet, waarvoor op grond van artikel 7:611 BW geen verzekeringsplicht voor een werkgever geldt.

Werkgever was in casu derhalve niet verzekeringsplichtig bij het ongeval van werkneemster. De Hoge Raad vernietigde het vonnis van de kantonrechter en verwijst het geding naar de kantonrechter ter verdere behandeling en beslissing.

http://www.rechtspraak.nl/, LJN: BR5215