Kennisbank

31 december 2000

Automotive

Merkhouders opgelet!

Vanaf 1 januari 2006 jl. kan in de Benelux oppositie worden gevoerd tegen alle nieuwe merkinschrijvingen ongeacht de waren- of dienstenklasse(n) waarvoor is ingeschreven.

Lees meer >

31 december 2000

Familie- & Erfrecht

Schulden en alimentatie

Rechtbanken en hoven gaan vaak erg kort door de bocht bij het vaststellen van de hoogte van de alimentatie. Zo liet het Hof Arnhem onlangs met een zeer summiere overweging een groot aantal schulden van de alimentatieplichtige buiten beschouwing. Gelukkig is er dan altijd de Hoge Raad nog. 

Lees meer >

31 december 2000

PSV Inzake – Partner in Beeld: BANNING Advocaten

Sinds afgelopen seizoen is Banning Advocaten Business Partner van PSV. Het kantoor maakte al langer deel uit van het zakelijke netwerk van PSV, maar op ver

Lees meer >

31 december 2000

NMA beboet bestuurders en werknemers (Financieel Management 6/11)

De recente wijzigingen van de Mededingingswet ("Mw") zijn niet allen interessant vanuit het perspectief van het Mededingingrecht maar ook vanwege de arbeid

Lees meer >

31 december 2000

MRO Industreis maakt doorstart en komt onder de hoede van Mag45.

Carel Henderson en Rob Hendriks begeleiden Nimbus bij verkoop MRO Industries aan het vroegere Philips- bedrijf Mag45.» Download bijlage (000498_

Lees meer >

30 december 2000

NMa legt boete op aan ex-werknemer wegens niet-meewerken aan onderzoek

De NMa heeft zeer recent een besluit bekend gemaakt waarin de NMa een ex-werknemer een (persoonlijke) boete van ? 10.000 heeft opgelegd. Deze boete werd opgelegd omdat deze persoon weigerde medewerking te verlenen aan een kartelonderzoek van de NMa.

Lees meer >

30 december 2000

Intellectueel Eigendomsrecht

Verkoop Galaxy-smartphones verboden in Europa, alhoewel ….

De Nederlandse rechter heeft in het kort geding tussen Samsung en Apple besloten dat de Galaxy S, S II en Ace inbreuk maken op een octrooirecht van Apple. Apple heeft de eerste slag gewonnen in de 'patentenstrijd' met Samsung, maar de overwinning is minimaal.

Lees meer >

30 december 2000

Persoonlijke boetes en meer onderzoeksbevoegdheden

De op 1 oktober jl. in werking getreden nieuwe Mededingingsweg brengt niet alleen het concentratietoezicht meer in overeenstemming met Europees regels, maa

Lees meer >

30 december 2000

Ex-werknemer krijgt boete van NMa vanwege het niet meewerken aan onderzoek: een uitgebreide analyse

De NMa heeft zeer recent een besluit bekend gemaakt waarin de NMa een ex-werknemer een (persoonlijke) boete van ? 10.000 heeft opgelegd. Deze boete werd opgelegd omdat deze persoon weigerde medewerking te verlenen aan een kartelonderzoek van de NMa.

Lees meer >

30 december 2000

Intellectueel Eigendomsrecht

Verkoop van Galaxy-smartphones in Europa verboden, hoewel er enkele uitzonderingen zijn…

De Nederlandse rechter heeft in het kort geding tussen Samsung en Apple besloten dat de Galaxy S, S II en Ace inbreuk maken op een octrooirecht van Apple. Apple heeft de eerste slag gewonnen in de 'patentenstrijd' met Samsung, maar de overwinning is minimaal.

Lees meer >

30 december 2000

Persoonlijke Boetes en Uitgebreidere Onderzoeksbevoegdheden: Ontdek Hier Alle Belangrijke Informatie Die Je Nodig Hebt

De op 1 oktober jl. in werking getreden nieuwe Mededingingsweg brengt niet alleen het concentratietoezicht meer in overeenstemming met Europees regels, maa

Lees meer >
1 2 99 100