Kennelijk onredelijk ontslag

expertise:

Arbeidsrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

31 december 2000

Werkgever heeft de arbeidsovereenkomst met werkneemster eenzijdig opgezegd. Dit nadat hij het UWV heeft verzocht de arbeidsverhouding met werkneemster te mogen opzeggen op grond van bedrijfseconomische redenen. De bedrijfseconomische reden was het wegvallen van detacheringswerkzaamheden en de persoonlijke reden van werkgever was dat werkneemster weigerde de werkzaamheden als senior acceptant te vervullen. Werkneemster stelt dat er sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag en dat werkgever het loon tot juli 2009 had moeten doorbetalen.

De feiten

Werkneemster is op 1 april 2004 bij werkgever in dienst getreden als senioracceptant / claimbehandelaar. Haar werkzaamheden zouden enerzijds op detacheringsbasis plaatsvinden en anderzijds bij werkneemster thuis. Wanneer bedrijfsomstandigheden dat eisen is werkgever gerechtigd, gedurende korte tijd aan werkneemster ook andere soortgelijke werkzaamheden op te dragen.

Werkneemster heeft gedurende de periode oktober 2008 tot januari 2009 thuis gewerkt, omdat er geen detacheringsopdrachten meer voorhanden waren. Hierop heeft werkgever werkneemster in januari 2009 bericht dat ontslag zou worden aangevraagd. Later heeft werkgever per mail een interne functie als senior acceptant aangeboden voor op kantoor. In deze functie kon alleen met toestemming thuiswerk worden verricht.

Werkneemster moest vanaf die periode 3 werkdagen van 8 uur op kantoor doorbrengen. In februari 2009 heeft werkneemster laten weten dat zij thuis beschikbaar is voor het verrichten van arbeid en heeft zij werkgever een voorstel voor beëindiging van het dienstverband gedaan. Werkgever is van mening dat werkneemster weigert haar werkzaamheden uit te voeren en dat zij daarom geen recht heeft op loondoorbetaling.

Verzoek

Werkneemster vordert een verklaring voor recht dat werkgever in strijd met de arbeidsovereenkomst heeft gehandeld door vanaf half februari geen salaris meer te betalen. Overigens is werkneemster van mening dat er geen sprake was van werkweigering. Werkneemster stelt dat het niet verrichten van werkzaamheden voor risico van werkgever dient te komen. Ter onderbouwing stelt zij dat het ontbreken van detacheringsopdrachten in de risicosfeer van werkgever ligt en dat er, anders dan werkgever heeft aangevoerd, thuiswerk voorhanden was dat haar in strijd met het bepaalde in de arbeidsovereenkomst niet is aangeboden. Om deze reden stelt werkneemster dat er sprake zou zijn van kennelijk onredelijk ontslag.

Oordeel Kantonrechter

De kantonrechter oordeelt dat het gegeven dat werkgever geen detacheringswerkzaamheden meer voorhanden had en werkneemster evenmin thuiswerk heeft aangeboden voor risico van werkgever komt. Werkgever heeft daarom in strijd met de arbeidsovereenkomst gehandelend en moet het salaris tot juli 2009 aan werkneemster voldoen.

De kantonrechter is niet van oordeel dat er sprake is van een kennelijk onredelijk ontslag, omdat niet is gebleken dat werkgever hier een valse of voorgewende reden voor heeft aangevoerd.