Opleiding advocaten op de schop

31 december 2000

Op 7 november jl. verscheen een rapport van Professor Kortmann met de titel ‘Met recht advocaat’. Kortmann werkte de afgelopen veertien maanden met een commissie aan dit rapport. Aanleiding voor de instelling van deze commissie waren geluiden over de tekortschietende kwaliteit van de beroepsopleiding van de Orde van Advocaten. Uit het werkveld ontving de Orde signalen over de kwaliteit van de opleiding. Omdat de instroom van juristen in de advocatuur door de jaren heen is veranderd en zich meer zijn gaan specialiseren bestaat de behoefte aan aanpassing van de beroepsopleiding.

In het rapport doet Kortmann een aantal aanbeveling aan de Nederlandse Orde van Advocaten om de beroepsopleiding te wijzigen. De Commissie stelt voor dat advocaatstagiaires naast algemene vakken moeten kiezen voor een minor en major dat gericht is op een specifiek vakgebied. Ook zal meer aandacht worden besteed aan beroepsattitude en beroepsethiek.

Er zijn in Nederland verschillende kantoren die naast de beroepsopleiding van de Orde van Advocaten een aanvullend opleidingsprogramma voor advocaatstagiaires hebben ontwikkeld. De redenen hiervoor zijn divers. Zo zijn er kantoren die aanvullende cursussen bieden voor advocaatstagiaires die actief zijn binnen gespecialiseerde rechtsgebieden. Ook BANNING heeft sinds 2005 een aanvullend opleidingsprogramma voor de eigen advocaat-stagiares: Draakenstein.

Dit interne opleidingsprogramma is afgestemd op de behoeften uit de praktijk. Alle nieuwkomers volgen een introductieprogramma. Daarnaast dienen zij diverse cursussen te volgen, waaronder: presentatietrainingen, juridisch Engels, en verschillende juridisch inhoudelijke leergangen zoals ‘procederen in de praktijk’ waarbij ook rechters als gastdocent optreden. Ook worden hen sociale en commerci?le vaardigheden bijgebracht.

Het Draakenstein programma ziet BANNING als een nuttige aanvulling op de bestaande beroepsopleiding van de Orde van Advocaten, juist ook omdat deze niet alleen betrekking heeft op juridische vaardigheden. De aangekondigde veranderingen binnen de centrale beroepsopleiding zullen dan ook naar verwachting voor het aanvullende opleidingprogramma binnen BANNING nauwelijks tot aanpassingen leiden. Wel zal ervoor gewaakt worden dat de kwaliteit van de opleiding van de advocaatstagiair te allen tijde gewaarborgd blijft.