Meerwerkclaim van ruim EUR 1,2 miljoen afgewezen

31 december 2000

Nagabouw (gespecialiseerd in betonnnen prefab constructies) kan vooralsnog fluiten naar de 1,2 miljoen euro die zij naar eigen zeggen nog tegoed heeft van Moes en Multiplan, de hoofdaannemers van het nieuwe voetbalstadion in Zwolle. Rob van Warmerdam, advocaat vastgoed bij BANNING die optrad voor Moes en Multiplan, licht als volgt toe.

Nagabouw had een kort geding aangespannen om betaling van 1,2 miljoen aan meerwerk af te dwingen. De rechter betwijfelde of wel sprake was van meerwerk. Er is sprake van meerwerk als er veranderingen of toevoegingen in het overeengekomen werk zijn uitgevoerd. Daarvan was geen sprake: de claim van Nagabouw vloeide voort uit onenigheid over de berekeningswijze van de hoeveelheid beton die op het project is gebruikt. De rechter heeft de meerwerkclaim van Nagabouw uiteindelijk afgewezen omdat zij van oordeel was dat de overeenkomst op dat punt niet helder was.

Ondermeer vanwege de onenigheid over de meerwerkclaim legde Nagabouw in september het werk aan het Zwolse voetbalstadion stil. In zijn vonnis merkte de rechter nog op dat de overeenkomst tussen partijen nog altijd van kracht is. Of Nagabouw de bijna voltooide ruwbouw zal afmaken, is echter nog onduidelijk. Van de rechtbank mag de hoofdaannemer ook andere bedrijven inschakelen. Het beroep op het retentierecht werd afgewezen.