Signalering: alimentatie vaker niet betaald, LBIO vaker in actie

expertise:

Familie- & Erfrecht

nieuwsbrief:

Wilt u meer weten over dit onderwerp, schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

31 december 2000

Het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) constateert over het jaar 2009 een toename in het aantal aanmeldingen voor het innen van kinderalimentatie vergeleken met 2008. Het LBIO wijt dit aan de voor leken ondoorgrondelijke methode voor het berekenen van alimentatie, de zogenaamde Tremanormen.

Het Nederlands Dagblad heeft op 6 september jl. een artikel geplaatst getiteld ‘Alimentatie vaker slecht nageleefd’ waarin ze directeur De Bakker van het LBIO aan het woord laten. De Bakker verklaart dat er een stijging van maar liefst 23 procent is waar te nemen tussen het aantal aanmeldingen voor het innen van kinderalimentatie in 2008 in vergelijking met het jaar 2009 (9900 aanmeldingen). Deze cijfers zien voornamelijk op de inning van kinderalimentatie, nu het LBIO pas vanaf augustus 2009 ook bevoegd is om partneralimentatie te innen.

Het LBIO verwacht dat het aantal aanmeldingen in 2010 zelfs rond de 13.000 zal uitkomen. De Bakker stelt dat inmiddels driekwart van de rechterlijke beslissingen omtrent (kinder)alimentatie bij hen terecht komt. De oorzaak van het afnemende draagvlak voor het betalen van alimentatie ligt, zo stelt De Bakker, bij de ondoorzichtige rekenmethode die de rechterlijke macht en de advocatuur hanteren voor het berekenen van de alimentatie.

Deze rekenmethode, ook wel de Tremanormen genaamd, is volgens het LBIO te ingewikkeld. Met de Tremanormen is echter gekozen voor een maatwerk-oplossing, hetgeen tot veelal specifieke en ingewikkelde berekeningen leidt. Het LBIO daarentegen is voorstander van het idee om vaste formules te introduceren, zodat de mensen zelf kunnen uitrekenen wat ze aan alimentatie dienen te betalen. Gedacht wordt onder andere aan een vast percentage van het nettoloon voor de kinderalimentatie, waardoor het misschien zelfs mogelijk wordt om de werkgever van de alimentatieplichtige de alimentatie op het loon in te houden en direct aan de alimentatiegerechtigde uit te keren. Zodoende zou een betere alimentatiebetaling gegarandeerd moeten worden.

De vFAS (verenging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators) erkent weliswaar dat de huidige rekenmethode lastig is, maar ziet in de economische crisis en het gebrek aan goede (juridische) begeleiding juist de oorzaak van de toename van wanbetalers.

Het LBIO is ondertussen, samen met de Universiteit Tilburg, bezig met een proef om echtparen in echtscheiding te helpen met de alimentatieberekening. De onderzoekers van de universiteit Tilburg zullen vervolgens de resultaten van deze proef analyseren en bekijken of zij tot een simpelere rekenmethode kunnen komen.