Schadeclaim bij vertraagd vliegtuig

31 december 2000

Nederlandse vliegtuigpassagiers die de afgelopen vijf jaar meer dan drie uur vertraging hebben opgelopen, kunnen met terugwerkende kracht tot 600 euro terugclaimen bij hun vliegtuigmaatschappij. In 2009 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat deze passagiers recht hebben op een schadevergoeding. Voordat een Nederlander een dergelijke claim kan indienen moet er echter eerst een uitspraak van een Nederlandse rechter zijn, welke de rechtbank Haarlem in februari 2010 heeft uitgesproken.

In haar arrest van 19 november 2009 heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een prejudiciële beslissing gegeven over – onder meer – de vraag onder welke omstandigheden niet langer sprake is van vertraging, maar van annulering en of de duur van de vertraging daarbij bepalend is.

Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat passagiers van vertraagde vluchten voor de toepassing van het recht op schadevergoeding met passagiers van geannuleerde vluchten kunnen worden gelijkgesteld. Wanneer passagiers tenminste drie uur later dan de oorspronkelijk geplande aankomsttijd op hun eindbestemming aankomen, kunnen zij aanspraak maken op compensatie. Wanneer de vertraging minder dan vier uur bedraagt, kan de schadevergoeding met 50 % worden verlaagd.

Een technisch mankement valt niet onder "buitengewone omstandigheden", wanneer dit probleem voortvloeit uit gebeurtenissen die wegens hun aard of (hun) oorsprong niet inherent zijn aan de normale uitoefening van de activiteit van de betrokken luchtvaartmaatschappij en waarop deze geen daadwerkelijke invloed kan uitoefenen.

De uitspraak van de Nederlandse rechter gaat de luchtvaartmaatschappij mogelijk miljoenen euro’s kosten. Er liggen nog duizenden dossiers bij verzekeraars en op het bureau van EU-claim, van consumenten die aanspraak maken op een vergoeding. Een mogelijk gevolg van dit fenomeen is dat de vergoedingen bij vliegtuigvertragingen worden doorberekend aan de consument door het verhogen van het vliegticket.

Bron: www.rechtspraak.nl